Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 54 items gevonden.

Sorteren op  

Opleiding Afval/Grondstoffen management

Intensieve 5-daagse opleiding die u alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt geeft. Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau).

De overige cursusdata zijn 19 en 26 september en 3 en 10 oktober 2017.

Internationaal congres batterijrecycling (ICBR 2017)

Het 22e internationale congres voor recycling van batterijen is gericht op wereldwijde wetgeving, regulering van transport en veiligheid en effectieve recycling.

Collegereeks gedragsbeïnvloeding afvalscheiding

Een reeks van drie bijeenkomsten over gedragsbeïnvloeding rondom afvalscheiding, georganiseerd door Rijkswaterstaat. De overige twee colleges zijn op 18 oktober en 8 november 2017.

Congres kansen circulaire economie voor de maakindustrie

Windesheim organiseert samen met Stenden hogeschool het congres Circulaire economie: trigger voor innovaties in de maakindustrie. Het congres vindt plaats tijdens de Technische Industriële Vakbeurs in Hardenberg.

De circulaire stad: Het gas eraf

Een belangrijk onderdeel in het verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening is dat miljoenen huishoudens stoppen met aardgasgebruik. Tijdens deze bijeenkomst zullen belangrijke spelers in de energietransitie in gesprek gaan over diverse thema's.

Informatiemiddag 'NEN 7779 Meetonzekerheid'

Voor de bepaling van meetonzekerheid in het laboratorium is NEN 7779 sinds jaren het referentiedocument. De norm is onlangs herzien en ter commentaar gepubliceerd. Tijdens de informatiemiddag worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.

Geen Afval Festival Vlaardingen

Renewi organiseert een publieksfestival over afval en grondstoffen, op drie data en locaties.

Open dag Avalex

Avalex organiseert een open dag in Delft. Het bedrijf stelt het overlaadstation open voor bezoekers, zodat men kan zien wat er gebeurt met het huisvuil en hoe Avalex het vervoert naar de eindverwerker.

Open dag Spaarnelanden

Spaarnelanden organiseert een open dag voor iedereen die het leuk vindt om een kijkje achter de schermen te komen nemen bij het bedrijf. Met onder meer presentaties en demonstraties van verschillende bedrijfsonderdelen- en voertuigen van Spaarnelanden en een proefrit in een elektrische wagen.

Iswa World Congress 2017

Wereldwijd congres over afval en recycling van Iswa. Het thema is deze editie 'No time to waste'.

New Materials for Building a Sustainable World

Evenement voor start-ups en gevestigde bedrijven over onder meer duurzame voedselproductie en circulariteit in de chemische industrie.

Ifat India 2017

Congres voor de milieusector in India.

Vang-workshop 'afvalcoaches'

Steeds meer gemeenten overwegen de inzet van afvalcoaches: een persoonlijke benadering om burgers te informeren en te motiveren om hun afval goed te scheiden blijkt erg effectief te zijn. De NVRD organiseert hier een workshop over.

Reinventing Plastics - Closing the Circle

Congres over de plastic strategie waar de Europese Commissie aan werkt. Doel is de uitdagingen en kansen te bespreken.

Kunststoffen 2017

Jaarlijkse kunststoffenbeurs voor de hele keten. Op deze beurs staan specialistische bedrijven uit Nederland, België en Duitsland zoals designbureaus, productontwikkelaars, grondstofleveranciers, spuitgiet- en extrusiebedrijven, vacuümvormers, gereedschapmakers, machineleveranciers, softwareleveranciers en rapid-prototypers.

Award Event - Amsterdam Circular Challenge

Prijsuitreiking van de Amsterdam Circular Challenge. De zes finalisten presenteren hun visie. Daarnaast zijn er workshops met experts en startups.

Recoup Plastics Recycling Conference 2017

Congres over plasticrecycling, bezien vanuit de hele keten van kunststof verpakkingen.

Kennisbijeenkomst Privacy: beperkingen voor afvalbeheer?

Bijeenkomst van de NVRD over privacy en afvalbeheer. De specialisten van de Autoriteit Persoonsgegevens en de advocaten van Hekkelman gaan in op de vragen waarmee de afvalbranche in het kader van privacywetgeving wordt geconfronteerd.

Congres grip op de Omgevingswet

Bij het congres 'Grip op de Omgevingswet' van Binnenlands Bestuur wordt een balans opgemaakt van de ervaringen met de overgang naar de Omgevingswet uit het veld. Lessen van best en bad practices worden bestudeerd en gebundeld. Speciale aandacht is er in het programma voor de omgevingsvisie waar veel decentrale overheden momenteel aan werken.

Minisymposium Circulaire Parken

Heel september staat in Rotterdam in het teken van parken tijdens de Rotterdamse Parkenmaand. De maand wordt afgesloten met een symposium over circulaire parken. Hoe kunnen bijvoorbeeld grondstoffen uit het park weer terugkomen, en hoe om te gaan met zwerfafval?