Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22461 items gevonden.

Sorteren op  

OM pakt verdachten van afval- en mestfraude aan

Fotolia_130528307_S.jpg

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen week voor in totaal 14 miljoen euro beslag gelegd bij drie bestuurders en bedrijven van de Bela Group in het noorden van de provincie Limburg.

'Klimaatverandering kan vraag naar compost stuwen'

Fotolia_115877377_L.jpg

Compost produceren uit groenafval en gft staat niet bekend als de meest innovatieve manier van afvalverwerking. Toch heeft composteren toekomst. “De vraag naar compost kan de komende jaren weleens toenemen”, denkt BVOR-directeur Arjen Brinkmann. Lector duurzaam bodembeheer Gera van Os geeft hem gelijk, maar plaatst ook kanttekeningen.

Meer afwijkingen in EU-richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen

P8102259.JPG

De Europese Kaderrichtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land wordt gewijzigd om meer nationale afwijkingen toe te staan.

'Goede luchtkwaliteit randvoorwaarde bij energieprojecten'

Fotolia_192667474_S.jpg

Een goede luchtkwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde bij energieprojecten. Verbranding van biomassa hoeft niet direct te leiden tot verslechtering van de luchtkwaliteit van Nederland, zeker niet wanneer deze voor een meer luchtverontreinigend alternatief in de plaats komt.

Recyclingbijdrage voor ventilatiesystemen

money-1739601_1280.jpg

De VLA, branchevereniging voor leveranciers van luchttechnische apparaten, heeft haar leden geadviseerd om vanaf 1 juli een recyclingbijdrage te heffen over de verkochte producten.

Minder afval van elektriciteitscentrales en delfstoffenwinning

DSC02349.JPG

Zowel uit elektriciteitscentrales als uit de delfstoffenwinning kwam in 2016 minder afval voort.

Raad van State zet streep door ontheffingen vlakglas

Fotolia_30464380_S.jpg

Diverse ontheffingen voor de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor vlakglas zijn onterecht verleend. De beheersystemen zijn niet vergelijkbaar met dat van Vlakglas Recycling Nederland (VRN).

TLN wil dat appen achter stuur onmogelijk wordt

Arthur van Dijk TLN.jpg

Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept vrachtauto- en telefoonfabrikanten op om appen achter het stuur technisch onmogelijk te maken. Tot dat zover is, moeten meer handhaving en hogere boetes ongelukken door appende chauffeurs helpen voorkomen.

6 miljard euro subsidie voor opwekken duurzame energie

cashbox-1642989_1280.jpg

In het najaar van 2018 ligt het subsidiebedrag van de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+) op 6 miljard euro. Dit geld is bestemd voor nieuwe projecten voor de opwekking van energie uit duurzame bronnen, waaronder zon, wind en biomassa.

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

Fotolia_143580038_S.jpg

De diverse onderhandelaars hebben het eerste voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord gepresenteerd. Er moet echter nog een hoop gebeuren voor het tot concrete maatregelen komt.

Europese milieucommissie wil plasticstrategie versterken

Europa vlaggen straatsburg.JPG

De milieucommissie van het Europees Parlement (Envi) steunt de oproep van haar lid Mark Demesmaker om de plasticstrategie te versterken.

Relatief weinig Nederlands afval naar Polen

stientje-van-veldhoven-1.jpg

Naar aanleiding van een serie branden op Poolse afvalstortplaatsen wilden Tweede Kamerleden van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van IenW weten of ook Nederlands afval illegaal wordt verbrand in Polen. De kans dat dit op grote schaal gebeurt lijkt uiterst klein.

Businessmodel 'betalen per wasbeurt' blijkt goed voor het milieu

Washer.600pix.jpg

Onderzoekers van de TU Delft en Lund University (Zweden) hebben in de praktijk aangetoond dat betalen per wasbeurt leidt tot zuiniger gebruik van wasmachines. Leveranciers worden op hun beurt gestimuleerd om een efficiënte, zuinige en goed onderhouden wasmachine te bieden.

Avalex test innovatieve afvalzak

Fotolia_49382063_S.jpg

Bewoners van laag- en hoogbouw hebben op verzoek van Avalex enkele maanden een afvalzak getest met aparte compartimenten voor restafval, pmd, gft en papier.

Coolrec aan de slag met ruim 31.000 kilo pannen

Pannenactie Coolrec LR.jpg

Vier weken lang kregen klanten van Blokker en Marskramer 30 procent korting op een nieuwe Tefal-pan, als ze oude pannen inleverden. Coolrec gaat de ingeleverde pannen verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten.

Nieuwe subsidieregelingen energie-innovatie opengesteld

euro-1660456_1280.jpg

Via RVO.nl heeft de overheid vijf subsidieregelingen voor energie- en klimaatinnovaties opengesteld binnen de Topsector Energie. Er is onder andere geld beschikbaar voor pilots voor chemische recycling van kunststoffen.

Nieuwe poging voor AVV batterijen

Fotolia_35362033_S.jpg

Om de berekening van de afvalbeheersbijdrage nader af te kunnen stemmen liep de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor batterijen vertraging op. Nu wordt een nieuwe poging gedaan.

Tolvrijstelling voor afvalbedrijven stapje dichterbij

Fotolia_32760739_S.jpg

De Duitse afvalbrancheorganisatie BDE lijkt met succes campagne te voeren voor een tolvrijstelling voor voertuigen die afval inzamelen.

ILT intensiveert toezicht op brandstofbranche

Residual_fuel_oil.JPG

Producenten van blendstocks en handelaren die benzine en diesel voor West-Afrika of stookolie voor zeeschepen mengen, voldoen niet aan Europese regels voor chemische stoffen en overtreden in sommige gevallen de afvalstoffenwet.

Detailhandel ondersteunt gecombineerd ophalen AEEA

Wecycle_Premium_Pick-up_Partner.jpg

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) gaat de Wecycle Premium Pick-up service actief bij haar leden onder de aandacht brengen.