Nieuwsoverzicht


Er zijn 18988 items gevonden.

Sorteren op  

Stortplaats Uden voortaan in beheer bij Nazorg Bodem

luchtopname uden medium.jpg

Nazorg Bodem beheert en bezit per 30 augustus de gesloten stortplaats in Uden. Nazorg Bodem is een werkmaatschappij van Stichting Bodembeheer Nederland en neemt de stortplaats over van Attero.

Nieuw textielsorteercentrum in Dokkum geopend

DeWissel3.JPG

In Dokkum is een nieuw textielsorteercentrum geopend bij kringloopbedrijf De Wissel. Omrin heeft meegewerkt aan de opening en levert het textiel.

Nanomateriaal definiëren per online consultatie

nanomaterial.jpg

Er is behoefte aan een definitie van nanomateriaal. De Europese Commissie heeft een oproep gedaan voor zienswijzen om daarmee tot een 'waterdichte definitie' van het begrip te komen.

Schiedamse burgemeester voorzitter EU milieucommissie

Cor_Lamers_(2013).jpg

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam is maandag 18 september gekozen tot voorzitter van de milieucommissie (Enve) van het Europese adviesorgaan voor de lokale en regionale overheden, het Comite van de Regio's.

25.000 minicontainers voor Bar-gemeenten

tenderned-dutch-tenders-7-b-512x250.jpg

De gemeenten Barendracht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn gezamenlijk op zoek naar een partij voor de levering van 25.000 minicontainers.

Kansen voor een circulair Den Haag

Stadwapen_Den_Haag_wapen.png

Een circulaire economie kan Den Haag in potentie zo'n 3.500 nieuwe banen opleveren.

Begrotingsgat van bijna acht ton door uitstel diftar

Arnhem_-_Aernhem_(Atlas_van_Loon).jpg

De Arnhemse gemeenteraad is nog niet klaar met het lokale afvaldossier. Nu de zaak rond de afvalpas beslecht is, wordt de discussie voortgezet over het moment waarop diftar (de reden dat die pasjes er kwamen) moet worden ingevoerd.

Nog geen handhaving om glasrecycling

Recycling4_Feve.jpg

Het Afvalfonds Verpakkingen krijgt nog geen last onder dwangsom aan de broek om de tegenvallende recyclingcijfers van glazen verpakkingen. Handhaving van de jaren 2016 en 2017 is volgens de voorzieningenrechter nu niet meer zinvol.

Eerste resultaten Maastrichtse afvalproef positief

snapshot uit nieuwsbrief Maastricht over Afvalproeven2.jpg

De eerste resultaten van de Maastrichtse afvalproeven laten zien dat 'de richting goed is'. Het aantal kilo's restafval neemt af en ook wordt er meer gescheiden afval voor hergebruik en recycling aangeboden.

Illegale afvalverwerking: 100.000 euro boete

Fotolia_101135458_S.jpg

Voor het illegaal importeren en verwerken van afval heeft het Zwitserse oliehandelbedrijf IPCO Trading een boete van 100.000 euro opgelegd gekregen.

Melding van geplande overbodigheid uit Oostenrijk

Washer.600pix.jpg

In Oostenrijk is een politieke partij mogelijk verboden kartelafspraken voor geplande overbodigheid van wasmachines op het spoor gekomen.

'Verplicht scheiden bioafval nodig'

dreamstime_l_15592017.jpg

Groene grondstoffen zouden een centrale rol moeten spelen in de transitie naar een circulaire Europese economie, vindt de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR).

Afvalbedrijven openen deuren

Wie benieuwd is naar hoe het er bij diverse afvalbedrijven achter de schermen aan toe gaat, kan de komende weken zijn of haar hart ophalen.

Papier- en plasticverwerkers schrikken van Chinese eisen

DSC_0007.JPG

De FNOI en GP Groot hebben allebei gereageerd op de aangescherpte Chinese afval-importeisen. FNOI noemt deze eisen “onacceptabel en contraproductief”.

Schouders onder circulair bouwen in Vlaanderen

Fotolia_123469115_M.jpg

Ovam en de bouwsector in Vlaanderen maken werk van materiaalbewust bouwen met een nieuw actieprogramma.

Nog geen ontkoppeling economische groei en milieudruk

Fotolia_99268994_S.jpg

Het lukt Nederland nog niet om economische groei te bereiken zonder extra druk op het milieu. De Vang-doelstellingen lijken op landelijk gebied nog buiten bereik.

Biobrandstuf stuwt voedselprijzen op

Fotolia_44284328_S.jpg

Een nieuwe studie brengt verspreid verschenen wetenschappelijke conclusies samen in één rapport. De eindconclusie is dat de productie van biobrandstof een opstuwende werking heeft op de voedselprijzen wereldwijd.

Wat zijn behoeften afvalbranche in de circulaire economie?

dreamstime_s_27219009.jpg

Nen inventariseert de behoeften van de afvalbranche in de transitie naar een circulaire economie. Het normeninstituut ziet een rol voor formele afspraken in deze transitie.

RMN helpt werkelozen richting werk

logo rmn.jpg

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) gaat samenwerken met de Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen van Baarn, Bunschoten en Soest (BBS). Het doel: mensen met een uitkering aan het werk helpen.

EEW naar rechter om verbrandingsoven in Polen

Fotolia_59910007_S.jpg

Het Duitse bedrijf EEW gaat in Polen naar de rechter om een beslissing van het Poolse bureau voor openbare aanbestedingen aan te klagen.