plaatje 6557

Nog geen handhaving om glasrecycling

Het Afvalfonds Verpakkingen krijgt nog geen last onder dwangsom aan de broek om de tegenvallende recyclingcijfers van glazen verpakkingen. Handhaving van de jaren 2016 en 2017 is volgens de voorzieningenrechter nu niet meer zinvol.

Nieuws

Begrotingsgat van bijna acht ton door uitstel diftar

plaatje 9755

De Arnhemse gemeenteraad is nog niet klaar met het lokale afvaldossier. Nu de zaak rond de afvalpas beslecht is, wordt de discussie voortgezet over het moment waarop diftar (de reden dat die pasjes er kwamen) moet worden ingevoerd.

Eerste resultaten Maastrichtse afvalproef positief

plaatje 9753

De eerste resultaten van de Maastrichtse afvalproeven laten zien dat 'de richting goed is'. Het aantal kilo's restafval neemt af en ook wordt er meer gescheiden afval voor hergebruik en recycling aangeboden.

Schiedamse burgemeester voorzitter EU milieucommissie

plaatje 9756

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam is maandag 18 september gekozen tot voorzitter van de milieucommissie (Enve) van het Europese adviesorgaan voor de lokale en regionale overheden, het Comite van de Regio's.

25.000 minicontainers voor Bar-gemeenten

plaatje 9641

De gemeenten Barendracht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn gezamenlijk op zoek naar een partij voor de levering van 25.000 minicontainers.

Meer nieuws »

Artikelen

De transitie 'omgekeerd'

plaatje 9684

“Nederlandse gemeenten zijn flink in beweging om van afval naar grondstoffen te gaan”. Waarschijnlijk heeft u zoiets de afgelopen maanden gelezen of gehoord. Zeer waarschijnlijk zelfs een aantal maal. Klinkt goed, maar is het ook zo? Niemand weet het echt, zo blijkt uit navraag. Daarom zijn we zelf gaan onderzoeken welke gemeenten de service op restafval verminderen of dat willen gaan doen. En vooral ook wat ze ervan verwachten. Ook keken we naar de voorlopers. Hoe verging het de eerste gemeenten die vijf jaar geleden de stap zetten om het inzamelen om te gaan draaien. Wat is er van hun verwachtingen terechtgekomen?

Gezuiverd zoutzuur circulair succes

plaatje 9596

Met behulp van zoutzuur verwijderen staalproducenten roest van staalplaten. Daarbij ontstaat afvalbeitszuur, een gevaarlijk goedje. Indaver wint hier voor Tata Steel met een eigen installatie schoon zoutzuur uit terug en zuivere ijzeroxide. Nieuw is dat proces allerminst, maar wel een toonvoorbeeld van een succesvol lokaal gesloten materialenkringloop.

Schipperen tussen circulair en zorgwekkend

plaatje 9672

Hergebruik van materialen is een mooi en noodzakelijk streven. Totdat de gezondheid of leefomgeving in gevaar komt. Wetgeving rondom chemische stoffen genoeg, maar die helpt niet echt om uit dit dilemma te komen. Een pragmatische, risicogerelateerde benadering en meer producentenverantwoordelijkheid bieden vooralsnog het meeste soelaas.

Meer artikelen »