Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 29 items gevonden.

Sorteren op  

Week van de Circulaire Economie

Week georganiseerd door circulairondernemen.nl waarin bedrijven kunnen ontdekken of de circulaire economie ook iets voor hen is. Bijeenkomsten voor verschillende bedrijfstakken en specialisaties over circulaire oplossingen, ideeën businesscases.

International Electronics Recycling Congress 2018

Tweedaags internationaal congres over AEEA-recycling met beurs, netwerkdiner en excursie voor autoriteiten, industrie en academici. Meer dan 500 bezoekers worden verwacht.

Workshop circulaire eco-city

Workshop over de circulaire economie en waardemodellen.

Congres Circulaire Economie

Congres over de circulaire economie, georganiseerd door JCI Utrecht.

Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie

De onderwerpen Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie staan momenteel volop in de belangstelling, maar hoe kan de samenleving blijven profiteren van alles wat de natuur biedt zonder natuurlijke rijkdommen te verarmen? Die vraag staat centraal in de eerste uit een serie kenniscafés Duurzaam Ondernemen van de VVM.

Van groenafval naar grondstof

De circulaire economie vraagt ook een andere manier van omgaan met groenafval. Brancheverenigingen Stadswerk, BVOR en VHG organiseren hierover een bijeenkomst om kansen en uitdagingen te bespreken.

Europees Forum Eco-Innovatie

De 21e editie van het Europees Forum voor eco-innovatie. De focus ligt dit jaar op het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Bijeenkomst van Platform31 en het College van Rijksadviseurs over opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak.

Collegereeks Circulaire Economie

Collegereeks over de circulaire economie, bestaande uit vijf colleges en een seminar. De reeks vindt plaats tussen 7 februari en 21 maart 2018.

Petcore Europe 2018

Dit jaar is het thema van de jaarlijkse Petcore Europe-conferentie 'Strategie voor pet in de circulaire economie'.

Bijeenkomst Afvalscheiding in de hoogbouw

Bijeenkomst over de uitdagingen omtrent afvalscheiding bij hoogbouw.

Bioket 2018

Internationale conferentie over het omzetten van biomassa in chemicaliën, biobased materialen, ingrediënten voor voeding of voer en energie, en de bijbehorende processen en technologieën.

NVRD studiereis Oslo

De NVRD organiseert in samenwerking met de Noorse zusterorganisatie Avfall Norge en de gemeente Oslo een studiebezoek aan Oslo. Onderdelen van het programma zijn onder meer: presentaties van Avfall Norge en de gemeente Oslo over respectievelijk afvalbeheer in Noorwegen en in de gemeente Oslo; presentatie van ROAF over afvalinzameling in kleine en middelgrote gemeenten.

European Food & Beverage Plastic Packaging Summit

Congres over het verpakken van voedsel. Op deze derde editie is er ook veel aandacht voor de circulaire economie.

Internationaal Congres Autorecycling (IARC) 2018

Het Internationale Auto Recycling Congres vind dit jaar voor de achttiende maal plaats. Verschillende vertegenwoordigers uit de autoketen kunnen met academici en autoriteiten in gesprek gaan over de hedendaagse uitdagingen van autorecycling.

Global Recycling Day

Wereldwijde dag voor recycling, opgezet door het Bureau of International Recycling (Bir). De eerste editie is tevens de zeventigste verjaardag van Bir.

Afval & Recycling Industrie 2018

Een bijeenkomst voor professionals uit afval- en recycling industrie. Thema van de achtste editie is 'De keten kiest voor kwaliteit'.

Gemeentelijk Grondstoffencongres 2018

Het Gemeentelijk Afvalcongres is omgedoopt tot Grondstoffencongres. Er is aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en taken op het gebied van gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer en de mogelijkheid te netwerken.

Empack 2018

Empack is een landelijke beurs voor de verpakkingsindustrie. Tijdens deze zestiende editie zijn er vier thema's: Recycling, Materialen, Food & health safety en Agile productie.

Plastics Recycling Show Europe 2018

Evenement voor de plasticrecyclingsector in Europa, om te netwerken, kennis uit te wisselen en innovatieve technologie te laten zien.