Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 48 items gevonden.

Sorteren op  

Week van de Circulaire Economie 2019

Week georganiseerd door circulairondernemen.nl waarin bedrijven kunnen ontdekken of de circulaire economie ook iets voor hen is. Bijeenkomsten voor verschillende bedrijfstakken en specialisaties over circulaire oplossingen, ideeën businesscases.

InfraTech 2019

Tweejaarlijkse beurs voor de infrastructuur, met thema's als Water, Openbare ruimte & Mobiliteit en Riolering.

Future of Polyolefins 2019

Congres voor producenten van polyolefinen, over onder meer de impact van de circulaire economie op de industrie.

International Electronics Recycling Congress 2019

Tweedaags internationaal congres over AEEA-recycling met beurs, netwerkdiner en excursie voor autoriteiten, industrie en academici. Meer dan 500 bezoekers worden verwacht.

Bijeenkomst Circulaire Economie voor Gemeenten

In de week van de circulaire economie, op 17 januari, organiseert Circularities samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een leuke interactieve bijeenkomst om gemeenten mee te nemen in hoe je dat nou aanpakt, een circulaire economie in je gemeente. Hoe maak je dat operationeel en hoe neem je de juiste partijen mee?

Atelier circulair ondernemen in Tilburg

Tijdens het Atelier Circulair Ondernemen komen ondernemers, politici en andere groene denkers en doeners samen om de mogelijkheden voor circulair ondernemen binnen de gemeente Tilburg te verkennen.

Bestuurdersbijeenkomst: haal meer uit afval

Naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75 procent scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van de VNG, NVRD, het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. Onder leiding van NVRD-directeur Olaf Prinsen wordt ingezoomd op de keuzes die gemeenten kunnen maken. Doelgroep: Wethouders en één ambtelijke vertegenwoordiging

Ronde tafel bijeenkomst 'Verpakkingshout in Nederland'

Nedvang en het KIDV zetten zich beiden in voor een circulaire economie voor verpakkingen. Om de keten van hout verder te kunnen sluiten, is het van belang de recycling van houten verpakkingen te stimuleren.

Beyond the 2019 elections: What next for Europe's circular economy and plastics agenda?

Keynote speech door Jyrki Katainen, European Commission Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness over prioriteiten na de Europese verkiezingen van mei 2019. Er is ook een paneldiscussie over dit onderwerp met Jean-Marc Boursier, Senior Executive VP Finance and Recycling & Recovery Northern Europe van SUEZ en lid van de ECESP Coordination Group.

Petcore Europe 2019

Dit jaar is het thema van de jaarlijkse Petcore Europe-conferentie 'EU Plastics Strategy 2.0 - Taking the pet-industry to the next step'.

Beyond Next, the circularity festival

Circle Economy en AMFI brengen de volgende generatie en huidige professionals uit de industrie samen om mondiale uitdagingen aan te gaan door middel van circulaire innovatie in twee dagen van actie.

Milieucriminaliteit

Congres over hoe milieucriminaliteit kan worden aangepakt met voorbeelden uit binnen- en buitenland.
Op 15 februari is een aparte dag als masterclass over hetzelfde onderwerp.

Vang-bijeenkomst 'Kwaliteit (Gft en Textiel)'

Inzamelaars, verwerkers en gemeenten delen hun visie op het verbeteren en behouden van kwaliteit van gft en textiel.

Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Het Duurzaam Gebouwd Congres is bedoeld voor directieleden, managers en senior professionals die actief zijn in de brede bouw- en vastgoedsector of daaraan gelieerd zijn.

Masterclass milieucriminaliteit

Over het signaleren van milieucriminaliteit het het opstellen vaan een interventiestrategie.
Op 14 februari is een congres over hetzelfde onderwerp.

Circular Economy Competences Making the Case for Lifelong Learning

Bijeenkomst over educatie over de circulaire economie in alle onderwijsfasen, georganiseerd door ACR+.

Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 3

Tweede bijeenkomt van een driedaagse introductiecursus Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding winter 2018/2019. De eerste bijeenkomst was op 19 december 2018 en de tweede bijeenkomst op 16 januari 2019.

World Resources Forum

Wereldwijd congres over grondstoffen. Deze editie wordt mede georganiseerd door Ovam.

Waste Management in the Circular Economy 2019

Conferentie die een platform wil zijn waarin de probleempunten van de implementatie van de circulaire economie in relatie tot afvalbeheer worden geïnventariseerd en van oplossingsrichtingen worden voorzien.

Energy from Waste 2019

Congres over energie uit afval, met aandacht voor beleid, technologie en best practices.