Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 49 items gevonden.

Sorteren op  

Op weg naar een toekomstbestendige machinerichtlijn

Eén van de onderwerpen op de agenda van de Europese Commissie de komende jaren, is de herziening van de machinerichtlijn. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle Nederlandse belanghebbenden, om samen met elkaar van gedachten te wisselen over deze herziening.

Young Professionals-bijeenkomst NVRD

Voor de Young Professionals (< 35 jaar) uit de afval- en reinigingsbranche organiseert Young-NVRD een bijeenkomst.

Algemeen overleg Circulaire Economie

Op de agenda staan onder meer het tussenrapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen en de eerste wijziging van het Lap3.

Dit overleg wordt uitgesteld naar begin oktober - nadere datum volgt.

Regiobijeenkomst Noord- en Zuid-Holland (West) NVRD

Regiobijeenkomst NVRD in het teken van SMART Cities & SMART Afvalinzameling

Vang-bijeenkomst 'Meer en beter gft-afval!'

Drieluik van de NVRD over het verbeteren van de gft-inzameling. Eerste thema in het drieluik is 'gedrag en communicatie'.

Recycling Aktiv 2019

Tweejaarlijkse demonstratiebeurs die voor de tweede keer wordt gehouden.
Gedurende drie dagen zal een scala aan machines en systemen, evenals accessoires en diensten op het gebied van recycling en civiele techniek worden gepresenteerd in een realistische werkomgeving in de vorm van live demonstraties.

RWM 2019

De RWM (recource efficiency and waste management solutions) in Birmingham is de grootste beurs op het gebied van recycling en afvalverwerking in het Verenigd Koninkrijk.

Ontbijtsessie Zuivelpak

Het verpakkende bedrijfsleven deelt wat de innovaties in de zuivelpakkenbranche zijn. De potentie en toekomst van deze verpakking besproken zullen besproken worden.

Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding najaar

De eerste bijeenkomst van een driedaagse introductiecursus Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding najaar 2019, om gemeenten te helpen burgers aan te zetten meer afval te scheiden.

De overige bijeenkomsten zijn op 2 en 30 oktober.

Bijeenkomst 'Hoe voorkomen we afvalbranden?'

De provincie Noord-Brabant organiseert een bijeenkomst over brandveiligheid bij afvalbedrijven. VA, BRBS, FHG, TLN en NVRD vullen gezamenlijk het programma in.

Internationaal congres batterijrecycling (ICBR 2019)

Het 24e internationale congres met bijbehorende beurs voor recycling van batterijen is gericht op wetgeving, regulering van transport en veiligheid en recycling.

European Recycling Conference

EuRIC organiseert samen met Franse branchevereniging Federec de derde editie van deze Europese recyclingconferentie.

Duurzaam door(ver)pakken: van plan naar praktijk

Nu de brancheplannen voor verduurzamen van verpakkingen er zijn is het tijd voor actie. Maar welke?

Kunststoffenbeurs 2019

Jaarlijkse kunststoffenbeurs voor de hele keten. Op deze beurs staan specialistische bedrijven uit Nederland, België en Duitsland zoals designbureaus, productontwikkelaars, grondstofleveranciers, spuitgiet- en extrusiebedrijven, vacuümvormers, gereedschapmakers, machineleveranciers, softwareleveranciers en rapid-prototypers. Dit is de 21 editie en de focus dit jaar ligt op duurzaamheid, circulair ondernemen en op businesskansen in de kunststofindustrie.

Erek International Conference

Het European Resource Efficiency Knowledge Centre (Erek) organiseert een internationale conferentie over resource efficiency en de circulaire economie. Ook de Ovam heeft er een workshop, over resource efficiency in de culturele sector.

Informatiebijeenkomst nieuwe afspraken verpakkingen

Op dit moment worden er binnen het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) nieuwe afspraken uitgewerkt om de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland te verbeteren. VNG, NVRD, Afvalfonds en Nedvang organiseren samen een informatiebijeenkomst voor gemeenten en publieke bedrijven over de afspraken.

Recoup Plastics Recycling Conference 2019

Congres over plasticrecycling, bezien vanuit de hele keten van kunststof verpakkingen.

Opschalingsdiner programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof organiseert een opschalingsdiner waar cases vanuit het programma centraal staan die werken aan het toepassen van kunststof recyclaat vanuit huishoudelijk verpakkingsafval.

Kennisbijeenkomst Gemeenteprogramma Zwerfafval

De Kennisbijeenkomsten van NederlandSchoon zijn praktische, interactieve sessies speciaal voor beleidsmedewerkers en bestuurders die meer wil weten over hoe je in je gemeente aan de slag gaat met een integrale zwerfafvalaanpak. Deze editie gaat over schoon belonen.

Vakbeurs Openbare Ruimte

Het totaal-evenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.