Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 55 items gevonden.

Sorteren op  

Drie procent minder Vlaams bedrijfsafval

doelstellingen hh restafval vlaanderen 2022.jpg

Vlaanderen streeft naar een reductie van de hoeveelheid restafval in 2022 van 15 procent. Om dat te halen zijn er nog wel wat extra inspanningen nodig.

Gemeenten willen minder inzamelvoertuigen voor bedrijfsafval

P3291711.JPG

Gemeenten gaan binnen het project Vang-Buitenshuis experimenteren met slimme logistieke oplossingen voor het bedrijfsafval. De Crisis- en herstelwet kan hen hiertoe mogelijk meer ruimte bieden.

Ikea gaat voedselverspilling halveren in 2020

ikea.png

De Zweedse meubelhandel gaat maatregelen treffen in de bedrijfsvoering van de eigen restaurantketen om voedselverspilling tegen te gaan en het afval met de helft terug te brengen.

'Groen is poen' in Amsterdam

20170606_203746.jpg

De zaal van Pakhuis De Zwijger zit opnieuw vol bij een evenement over afval. Het onderwerp is hot. Iedereen wil een puntje van de grondstoffentaart.

Scheiden verlichting in Beoordelingsrichtlijn Slopen

Fotolia_18509067_S.jpg

Het demonteren en gescheiden inzamelen van gasontladingslampen en armaturen is opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen.

Bedrijven kunnen nog meer afval scheiden

P3291711.JPG

Het restafval in bedrijven in de KWD-sector bestaat nog voor de helft uit stromen die nu al gescheiden kunnen worden. En er zijn mogelijkheden om nog meer afval te scheiden.

Gesjoemel met Eural-codes?

Fotolia_109424291_L Inspectie administratie.jpg

Afvalverwerkers kunnen eenvoudig met Eural-codes knoeien omdat het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en omgevingsdiensten liggen te slapen. Grote afvalbedrijven maken daar handig gebruik van. Dat is in een notendop het verwijt dat afvalmakelaar Goos Draaijer onlangs aan de overheid maakte op AfvalOnline. De overheid herkent zich totaal niet in het beeld.

Nieuw Wob-verzoek bedrijfsafval in behandeling genomen

Fotolia_29568751_S.jpg

Rijkswaterstaat heeft het nieuwste Wob-verzoek van afvalmakelaar Goos Draaijer in behandeling genomen. Binnen enkele weken hoort hij of hij de uitgevraagde LMA-informatie over ontdoeners en verwerkers van bedrijfsafval krijgt.

Draaijer doet nieuw Wob-verzoek bedrijfsafval

Fotolia_29568751_S.jpg

Afvalmakelaar Goos Draaijer heeft gisteren een nieuw Wob-verzoek ingediend bij de overheid. Nu vraagt hij niet alleen de LMA-informatie op over de afgegeven afvalstoffen van alle ontdoeners in Nederland, maar ook de informatie over de verwerkers van het bedrijfsafval.

"Overheid hypocriet in vrijgeven informatie over bedrijfsafval"

Fotolia_51671482_S.jpg

Zoals ieder jaar vroeg afvalmakelaar Goos Draaijer begin dit jaar bij het LMA informatie op over de afgegeven hoeveelheden afvalstoffen per Euralcode van alle ontdoeners in Nederland. Onlangs bleek echter dat deze informatie na bezwaren uit de afvalsector niet langer wordt vrijgegeven.

Gewobte informatie over bedrijfsafval niet vrijgegeven

Fotolia_29568751_S.jpg

De VA, MRF, Attero en Van Gansewinkel hebben met succes bezwaar gemaakt tegen het verstrekken van LMA-gegevens over bedrijfsafval op basis van een Wob-verzoek.

Hellendoorn stopt met inzameling bedrijfsafval

Fotolia_62558666_S.jpg

Remondis Grobben neemt per 1 oktober de inzameling van bedrijfsafval van de gemeente Hellendoorn over. Het gaat om het afval van enkele honderden klanten.

MRF kaart "onzinnige meldplicht" aan

files-720612_1280.jpg

Bedrijven die afvalstromen van de groene lijst ontvangen, zouden dat niet moeten hoeven melden aan het LMA. Zeker niet wanneer die gegevens via Wob-verzoeken openbaar dreigen te worden.

Kunststof van bedrijven ondergeschoven kindje

Fotolia_58915354_S.jpg

De inzameling van kunststof verpakkingen staat in Nederland goed op de rit, en wordt stevig gemonitord. Héél de kunststofinzameling? Nee, de plastic verpakkingen van bedrijven blijven veelal buiten beeld.

Wob-verzoek bedrijfsafval onder vuur

Fotolia_58702863_XS.jpg

De VA, MRF, Attero en Van Gansewinkel hebben bezwaarschriften ingediend tegen de verstrekking van LMA-gegevens over bedrijfsafval op basis van een Wob-verzoek.

Productie primair bedrijfsafval neemt af in Vlaanderen

Bedrijfsfval[1].jpg

Vlaanderen produceerde de afgelopen jaren steeds minder bedrijfsafval. De daling doet zich vooral voor bij de drie grootste afvalstromen.

Van Happen recyclet geperst bedrijfsafval

Sorteerinstallatie voor bedrijfsafval bij Van Happen Containers in Eindhoven.jpg

Tijdens het duurzaamheidssymposium dat Van Happen Containers organiseerde, liet de directie er geen misverstand over bestaan. De inzamelaar wil de transitie naar grondstoffenproducent maken. Om de daad bij het woord te voegen, werd de eerste stap gezet: de eerste sorteerinstallatie voor geperst bedrijfsafval in Nederland.

Soest houdt grip op bedrijfsafval ideële instellingen

logo rmn.jpg

Publieke afvalinzamelaars laten het, als gevolg van de werking van de Wet Markt en Overheid en de Mededingingswet, in toenemende mate achterwege om bedrijfsafval op te halen. In Soest is Remondis in het gat gesprongen dat RMN achterliet. Maar dat geldt niet voor het afval van ideële instellingen.

Productie bedrijfsafval stabiel

Bedrijfsfval[1].jpg

De productie van bedrijfsafval is vrijwel stabiel gebleven. In 2014 werd iets meer geproduceerd dan het jaar ervoor.

Sorteerinstallatie voor bedrijfsafval uniek in Nederland

Nieuwe belettering Semi-Con vrachtwagen  Van Happen Containers.jpg

Een trotse directie van Van Happen Containers presenteerde gisteren op de locatie in Eindhoven een state-of-the-art sorteerinstallatie voor bedrijfsafval. “Hiermee lopen we voor op collega's in de markt.”