Categorie: aanbestedingen | Gepubliceerd: 02 januari 2018

Midwaste zoekt grofvuilverwerker

Enkele Midwaste-gemeenten zoeken een nieuwe sorteerder en verwerker voor hun grof huishoudelijk restafval.

Het gaat om de gemeenten Breda en Oosterhout (perceel 1), Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg (perceel 2) en Oss (perceel 3). De opdracht moet ingaan per 2 april 2018 en loopt in ieder geval een jaar, met drie verlengingsopties van een jaar. Per perceel wordt een overeenkomst met één dienstverlener opgesteld.

Volumes en criteria

Voor het eerste perceel wordt een volume van circa 7,6 kton uit Breda en 650 ton uit Oosterhout verwacht. In het tweede perceel komt het grootste volume (3,4 kton) uit Tilburg, aangevuld met 425 ton uit Goirle, 300 ton uit Hilvarenbeek en 600 ton uit Oisterwijk. Oss verwacht voor het derde perceel circa 2,6 kton in 2018 aan te leveren. De jaren daarna neemt het verwachte volume af tot 1,2 kton in 2021, doordat de gemeente medio 2019 een duurzaamheidsplein in gebruik neemt.

De gunning is gebaseerd op prijs en sorteerprestatie. Het maximale tarief per ton varieert van 125 tot 160 euro, afhankelijk van het aandeel residu dat overblijft na sortering.

Meer weten over Coöperatieve Vereniging Midwaste UA?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website