Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 03 augustus 2018

Rabobank en EIB trekken 250 miljoen uit voor duurzaam MKB

De Rabobank en de Europese Investeringsbank (EIB) lanceren een 'impactlening' van 250 miljoen euro voor het MKB in Nederland. Daarmee willen ze duurzame koplopers in het MKB ondersteunen.

De nieuwe leningen volgen op drie eerdere ‘impactleningen’, voor een totaal van 350 miljoen euro aan bijna 300 Nederlandse ondernemers. Ondernemers die van de leningen gebruik maken, ontvangen een rentevoordeel van 0,3 tot 0,7 procent. Dat is mogelijk dankzij de ondersteuning van de EIB.

Impactleningen zijn beschikbaar voor ondernemers die koplopers zijn in hun sector, zich aantoonbaar bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen en een van de geselecteerde keurmerken bezitten. De bedrijven mogen maximaal 3.000 werknemers hebben, en de totale investering mag niet groter zijn dan 25 miljoen euro. Per ondernemer is maximaal 7,5 miljoen euro beschikbaar.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van de Rabobank: "Impactleningen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. We onderzoeken of ook initiatieven die de circulaire economie versterken met impactleningen kunnen worden gefinancierd. De rentekorting is zowel een beloning voor de impact die zij hebben als koploper op het gebied van duurzaamheid als een aanmoediging om op de ingezette weg verder te gaan."

"Dit initiatief beloont die bedrijven die echt hun best doen om groener te worden", voegt de President van de EIB, Werner Hoyer, eraan toe. "De uitbreiding van de impactleningen is des te relevanter in het licht van het Klimaatakkoord van Parijs; het laat zien dat groen ondernemen economisch zin heeft."