plaatje 8362

Gemeenten en publieke bedrijven willen circulaire minicontainer

Midwaste, Meerlanden, HVC en de gemeenten Terneuzen en Rotterdam maken werk van circulair inkopen. In een marktconsultatie vragen de partijen om vernieuwende ideeën voor een circulaire minicontainer.

Nieuws

Hoogleraren pleiten voor CO2-besparing middels nascheiding

plaatje 5443

Nascheiding is effectiever en goedkoper dan bronscheiding, en moet dus veel meer gestimuleerd worden, stellen twee hoogleraren economie. Daarbij focussen ze vooral op de CO2-uitstoot.

Investeringfonds voor circulaire economie op komst

plaatje 9228

Voormalig CEO van Van Gansewinkel Ruud Sondag kondigt aan een investeringsfonds op te zetten, gericht op het ondernemen in de circulaire economie.

Interseroh presenteert nieuwe kunststofrecycling

plaatje 8126

Secundaire kunststoffen produceren, volledig naar wens van de klant. Dat is wat Interseroh zegt te gaan doen met Recycled-Resource.

Alleen nog herbruikbare en recyclebare kunststof verpakkingen

plaatje 9247

Alle kunststofverpakkingen van Unilever zijn herbruikbaar, recyclebaar of te composteren vanaf 2025.

Meer nieuws »

Artikelen

Weeelabex: nog veel hobbels te nemen

plaatje 9178

Sinds de verplichtstelling in juli 2015 zijn 32 verwerkers in Nederland Weeelabex gecertificeerd. Producenten zijn positief, maar in de praktijk moeten nog veel hobbels worden genomen. Verwerkers vinden de kosten hoog en procedures te traag. De Weeelabex-organisatie zegt te werken aan verbetering en versimpeling van certificering.

Elf gemeenten vullen nascheidingslijn AEB

plaatje 9188

300 kton restafval moest AEB zien te contracteren om de businesscase voor de nieuwe nascheidingsinstallatie rond te krijgen. Na goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad van Amsterdam, was 200 kton uit de hoofdstad binnen. Nu blijkt de propositie naar de partnergemeenten aantrekkelijk genoeg om het resterende deel binnen te halen. Toch kiezen niet alle partnergemeenten voor nascheiding.

'Bij deze groep loop je snel tegen grenzen op'

Marokko loopt in Afrika met milieubeheer voorop qua ambitie. Zo moeten in 2020 alle stortplaatsen gedegen afvalbeheer hebben. Europese oplossingen passen echter slecht in de Marokkaanse context, weet Suez, dat er inmiddels met succes een stortplaats beheert. Met name scavengers vormen een factor van belang.

Meer artikelen »