plaatje 8971

Kabinet: 'Afval kan eenvoudiger de grens over'

De administratieve lasten die samenhangen met het over de grens brengen van afval kunnen substantieel worden teruggebracht in de EU. Het kabinet heeft ideeën over hoe dit kan worden vormgegeven.

Nieuws

Plastic Recycling Show groeit uit

plaatje 10290

Standaardisering, marktontwikkeling, nieuwe samenwerkingen en technologie. De internationale beurs in de RAI gonst van de oplossingen voor het sluiten van de kunststofkringloop.

Energietransitie gebaat bij transitie naar circulaire economie

plaatje 9856

Ruim 40 procent van het verbruik van fossiele energiedragers (zowel verbranding als grondstofverbruik) wordt veroorzaakt binnen materiaal- en productketens, het domein waarop de circulaire economie is gericht.

PvdD wil verbod op rietjes

plaatje 10171

Plastic rietjes, roerstaafjes en wattenstaafjes komen te vaak in rivieren en zeeën terecht met alle gevolgen van dien voor het milieu en dieren. De PvdD pleit daarom voor een verbod.

Hoe te komen tot goede afvalscheiding in hoogbouw?

plaatje 7745

Ook gemeenten die niet meedoen aan de landelijke pilot afvalscheiding hoogbouw, willen de afvalscheiding in flats verbeteren. Vang-HHA heeft een overzicht gemaakt van de verschillende projecten.

Meer nieuws »

Artikelen

Een eerlijke prijs voor bedrijfsafval

plaatje 10195

Wil de overheid haar milieudoelstellingen halen, dan kost dat de samenleving geld. Om de meest diverse milieueffecten onderling te kunnen vergelijken, heeft CE Delft een methode ontwikkeld. Ook voor bedrijfsafval liggen nu actuele cijfers op tafel. Zo'n echte, eerlijke prijs is handig voor bedrijven en overheden om duurzaam in te kopen en circulair te ondernemen.

Plasticrecycling: gevecht op alle fronten

plaatje 10193

De aanval op de plasticafvalberg lijkt geopend. Langzaam maar zeker verschuift de focus van kwantiteit naar kwaliteit en van individuele investeringen naar samenwerkingsprojecten. Dat moet ook wel, want anders wordt het niets met de circulaire economie. Hoe staat het er in de praktijk voor met hoogwaardige recycling?

Een decennium lang surfen tussen wensen en belangen

plaatje 10190

Tien jaar was Dick Hoogendoorn directeur van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Een periode die wordt gekenmerkt door een ommekeer van het optimaliseren van afvalverwerking naar focus op grondstoffenbehoud. Hoogendoorn wist de wind in de zeilen van zijn achterban te houden in discussies als de verbrandingscapaciteit, de import van afval, de afvalstoffenbelasting, duurzaam storten en de kwaliteit van recycling.

Meer artikelen »