plaatje 7937

Ser: Nederland moet circulaire ambitie tonen

Nederland heeft internationaal gezien een goede uitgangspositie voor een volgende stap naar een circulaire economie. Nu is dan ook het moment voor een ambitieuze transitieagenda.

Nieuws

AEB herstelt van rampjaar 2014

plaatje 6538

Het AEB heeft in 2015 de weg omhoog weer gevonden. Toch blijft de toekomst een uitdaging, zeker met een aandeelhouder die sterk inzet op vermindering van restafval.

AVV vlakglas alsnog verlengd

plaatje 6229

De algemeen verbindend verklaring (AVV) voor de recyclingbijdrage voor vlakglas is verlengd tot en met 2020.

Febem wordt circulair

plaatje 8760

De Belgische branchevereniging voor het private afvalbedrijfsleven verandert van naam om beter aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen.

Brandwerende betonblokken beperken schade Huiskes

plaatje 8761

De brand bij Huiskes Metaal heeft ongeveer 10 procent van het bedrijf verwoest. Dat de schade niet groter is, komt volgens Huiskes door het gebruik van brandwerende betonblokken.

Meer nieuws »

Artikelen

Vervuilde baggerspecie terug in de circulaire economie

plaatje 8494

Traditioneel baggeren komt neer op opscheppen en storten. Bij zandrijke verontreinigde baggerspecie wordt het probleem dan verplaatst in plaats van opgelost en wordt herbruikbaar zand gestort. Kurstjens combineert baggerwerk echter met ontwatering en reiniging. Zo kan zanderige vervuilde baggerspecie deels weer herbenut worden.

Ook vier keer is geen afvalrecht

plaatje 4964

Drie keer eerder werd de milieuvergunning voor de afvalverwerker Dusseldorp in Midwolde door de Raad van State vernietigd. Dan denk je dat het leergeld is betaald en de vierde vergunning stand zal houden. Het tegendeel is het geval.

Slim hergebruiken is het nieuwe recyclen

plaatje 8482

Het Noord-Limburgse initiatief ZERegiO zet zich in voor een afvalvrij Peel en Maas. Alleen recyclen is niet voldoende; waarom niet repareren, uitlenen of compleet herontwerpen? Doel is maximale waarde halen uit gebruikte producten. Te beginnen met kleding, textiel en elektrische apparatuur, die nu nog vaak in het restafval belanden.

Meer artikelen »