plaatje 5720

'Meeste afvalbedrijven bij herinspectie op orde'

Ondanks een positieve en coöperatieve houding, zijn er nog veel tekortkomingen op het gebied van arbeidsomstandigheden in de afvalsector.

Nieuws

Franse avi zoekt tijdelijke capaciteit

plaatje 7272

Een kans voor Nederlandse verbranders? Vanwege de verbouwing van de eigen avi in Strasbourg zoekt een Frans afvalbedrijf verbrandingscapaciteit om te kunnen blijven voldoen aan de verwerkingscontracten.

Lichte stijging recycling bedrijfsverpakkingsafval België

plaatje 8896

In het afgelopen jaar hebben Belgische bedrijven vooruitgang geboekt met het recyclen van verpakkingsafval. Deze hebben 86,2 procent verpakkingsafval gerecycled in 2015.

Veolia behoudt verwerking afval Westminster City Council

plaatje 6755

Veolia heeft de drie verwerkingscontracten weten binnen te slepen die Westminster City Council had uitgeschreven. Totale waarde van de opdracht: 71 miljoen pond.

Vergunning moet degelijke scheepsrecycling stimuleren

plaatje 5171

Om ervoor te zorgen dat schepen volgens de Europese Verordening Scheepsrecycling worden gerecycled, zou een soort scheepsrecyclingvergunning kunnen worden ingevoerd.

Meer nieuws »

Artikelen

'Bestek zonder aandacht voor afvalhiërarchie aanvechtbaar'

plaatje 8726

Overheden nemen bij de aanbesteding van hun afvalbeheer lang niet altijd de Europese afvalhiërarchie in acht. Bij het opstellen van gunningscriteria moet de ladder echter wel degelijk worden betrokken.

SZA blijft zaak van Zavin

plaatje 8691

Al tien jaar mogen instellingen zelf hun specifiek ziekenhuisafval (SZA) decontamineren en desinfecteren en het vervolgens bij reguliere afvalverbranders aanbieden. In 2010 gingen bovendien de landsgrenzen voor SZA open. Toch is Zavin nog steeds de enige partij in Nederland die SZA verwerkt en het lijkt er niet op dat dit snel gaat veranderen.

Medicijnafval verwerken: producent blijft buiten schot

plaatje 8603

Overtollige medicijnen terugnemen is een kwestie van bereidwilligheid van de apothekers; ze zijn er niet toe verplicht. Producentenverantwoordelijkheid is voor geneesmiddelen niet aan de orde. In het gunstigste geval kunnen apothekers met gemeenten een overeenkomst sluiten over het zonder kosten innemen en afvoeren van medicijnen.

Meer artikelen »