Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 20 items gevonden.

Sorteren op  

Europese Week van de Afvalvermindering

De Europese Week van de Afvalvermindering is een initiatief ter bevordering van sensibiliseringsacties rond een duurzaam grondstof- en afvalbeheer gedurende één week. De focus ligt in 2017 op hergebruik en reparatie.

Vang-bijeenkomst diftar

Bijeenkomst over het gebruik van diftar om de Vang-doelstellingen te behalen.

Seminar Nieuwe manieren afval gescheiden inzamelen

Seminar over de ervaringen en resultaten van verschillende organisaties met nieuwe manieren van inzamelen, zoals omgekeerd inzamelen en servicegericht inzamelen.

Levens Cyclus Analyse maken in de praktijk

Op deze lesdag leren deelnemers wat Levens Cyclus Analyse (LCA) is, en vooral: hoe een LCA te maken. Deelnemers worden gevraagd om een product te kiezen om een LCA voor te maken.

Samenwerken in een cirkel

Attero heeft de afgelopen drie jaar ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd in innovaties, maar investeert ook graag in haar relaties. Daarom organiseert het bedrijf een minisymposium over samenwerking.

Circular Economy Lab 17: Bedrijfsafvalstromen

Bijeenkomst over bedrijfsafvalstromen en hoe deze hoogwaardiger verwerkt kunnen worden.

Seminar Platform Schone Scheepvaart

Een seminar van het Platform Schone Scheepvaart plaats over 'Scheepsrecycling en Inventaris van Gevaarlijke Materialen (IHM)'. Dit seminar belicht alle kanten van de IHM en geeft daarmee antwoord op heel veel vragen. Wat zijn de regels en hoe werkt dit nu in de praktijk?

Vang-bijeenkomst 'Best Practices'

Er zijn gemeenten in Nederland die de Vang-doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner al behaald hebben. Een aantal van deze gemeenten deelt hun succesverhalen op deze bijeenkomst.

World Efficiency 2017

World Efficiency is een tweejaarlijkse beurs voor klimaat- en grondstofoplossingen. De beurs is een initiatief van de organisatoren van Pollutec.

AO Circulaire Economie

Op de agenda van dit algemeen overleg staat onder meer het Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie, handhaving van AEEA, het Grondstoffenakkoord en MVI.

International Electronics Recycling Congress 2018

Tweedaags internationaal congres over AEEA-recycling met beurs, netwerkdiner en excursie voor autoriteiten, industrie en academici. Meer dan 500 bezoekers worden verwacht.

Nieuwjaarsevent 2018: welkom in de nieuwe economie

Nieuwjaarsevent van MVO Nederland. Met duizend gasten uit het duurzame bedrijfsleven is het vooral bedoeld om te netwerken.

Petcore Europe 2018

Dit jaar is het thema van de jaarlijkse Petcore Europe-conferentie 'Strategie voor pet in de circulaire economie'.

Internationaal Congres Autorecycling (IARC) 2018

Het Internationale Auto Recycling Congres vind dit jaar voor de achttiende maal plaats. Verschillende vertegenwoordigers uit de autoketen kunnen met academici en autoriteiten in gesprek gaan over de hedendaagse uitdagingen van autorecycling.

Plastics Recycling Show Europe 2018

Evenement voor de plasticrecyclingsector in Europa, om te netwerken, kennis uit te wisselen en innovatieve technologie te laten zien.

Ifat 2018

De tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor afvalbeheer en waterbehandeling. Het is het grootste evenement op het gebied van afval in noord-west Europa.

Blue Skies festival

Blue Skies is een festival voor alle denkbare initiatieven binnen en rondom het thema duurzaam. Thema is 'My planet, my future'.

International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management

De zesde editie van het internationale congres over beheer van industrieel en gevaarlijk afval. De focus ligt op innovatie, nieuwe technieken, case studies en het delen van ervaringen.

Crete 2018

Internationale wetenschappelijke conferentie over gevaarlijk en industrieel afval die voor de zesde maal wordt gehouden.

Internationaal congres batterijrecycling (ICBR 2018)

Het 23e internationale congres voor recycling van batterijen is gericht op wereldwijde wetgeving, regulering van transport en veiligheid en effectieve recycling.