plaatje 10294

Nieuw leveringscontract Twence: slikken of stikken?

Vier Twentse gemeenten voelen niets voor het nieuwe leverings- en verwerkingscontract dat afvalbedrijf Twence wil afsluiten met de aandeelhoudende gemeenten. Toch lijkt hen niet veel anders te resten dan het contract te ondertekenen.

Nieuws

Supermarkten: 'Plastic voedselverpakkingen lastig te recyclen'

plaatje 11593

Supermarkten halen de branchedoelstellingen voor het recyclen van kunststofverpakkingen niet. Dat komt deels door de technische beperkingen.

NVRD-leden stemmen in met speerpunten voor 2022

plaatje 10793

De NVRD gaat volgend jaar aan de slag met de thema's goed werkgeverschap, de circulaire samenleving, een schone en aantrekkelijke leefomgeving en publiek ondernemerschap.

Belgische rechter buigt zich over AEC-vergunning Isvag

plaatje 9803

De Vlaamse Bond Beter Leefmilieu en de Belgische federatie van de afval- en recyclingsector Denuo zijn het niet eens met de omgevingsvergunning die Isvag heeft ontvangen voor de bouw en exploitatie van een nieuwe afvalenergiecentrale.

Geen deadline subsidies voor fossiele brandstoffen in Map8

plaatje 1931

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten, verenigd in de Europese Raad, hebben een voorlopig akkoord bereikt over hun gezamenlijke streven om te komen tot een zogeheten welzijnseconomie in 2030. Een deadline voor subsidies voor fossiele brandstoffen ontbreekt.

Meer nieuws »

Artikelen

Statiegeld op álle bierflesjes?

plaatje 13129

Samen met grote bierbrouwers kijken kleinere brouwers naar mogelijkheden om over te stappen op herbruikbare bierflesjes. Daarnaast lijkt blik een steeds interessantere optie.

Toegankelijkheid afval-apps blijkt complex onderwerp

plaatje 13128

Wanneer moet welke container aan de straat gezet worden? Een app lijkt voor gemeenten een handige manier om dergelijke informatie aan inwoners te communiceren. Maar de toegankelijkheid laat vaak te wensen over. Gemeenten willen dit probleem wel oplossen, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig.

ZZS-beleid overheid levert recyclers hoofdbrekens op

plaatje 13025

Zeer zorgwekkende stoffen horen wat de Nederlandse overheid betreft niet thuis in circulaire ketens. Recyclers moeten deze stoffen dus maar opsporen in het afval dat ze verwerken en uit hun gerecyclede product houden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ziet daartoe kansen in verschillende ketens. Recyclers zelf zijn kritisch.

Meer artikelen »