Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 51 items gevonden.

Sorteren op  

Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding najaar

De eerste bijeenkomst van een driedaagse introductiecursus Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding najaar 2019, om gemeenten te helpen burgers aan te zetten meer afval te scheiden.

De overige bijeenkomsten zijn op 2 en 30 oktober.

Bijeenkomst 'Hoe voorkomen we afvalbranden?'

De provincie Noord-Brabant organiseert een bijeenkomst over brandveiligheid bij afvalbedrijven. VA, BRBS, FHG, TLN en NVRD vullen gezamenlijk het programma in.

Internationaal congres batterijrecycling (ICBR 2019)

Het 24e internationale congres met bijbehorende beurs voor recycling van batterijen is gericht op wetgeving, regulering van transport en veiligheid en recycling.

European Recycling Conference

EuRIC organiseert samen met Franse branchevereniging Federec de derde editie van deze Europese recyclingconferentie.

Duurzaam door(ver)pakken: van plan naar praktijk

Nu de brancheplannen voor verduurzamen van verpakkingen er zijn is het tijd voor actie. Maar welke?

World Cleanup Day

De Plastic Soup Foundation organiseert een grote wereldwijde opruimactie. In totaal vinden er acties in ruim 160 landen plaats.

Van circulair beleid naar ontwerpen en bouwen

De eerste beleidsplannen binnen gemeentes met betrekking tot circulair bouwen worden ontwikkeld. In deze Merosch Open Source wordt de opgedane kennis gedeeld.

Kunststoffenbeurs 2019

Jaarlijkse kunststoffenbeurs voor de hele keten. Op deze beurs staan specialistische bedrijven uit Nederland, België en Duitsland zoals designbureaus, productontwikkelaars, grondstofleveranciers, spuitgiet- en extrusiebedrijven, vacuümvormers, gereedschapmakers, machineleveranciers, softwareleveranciers en rapid-prototypers. Dit is de 21 editie en de focus dit jaar ligt op duurzaamheid, circulair ondernemen en op businesskansen in de kunststofindustrie.

Erek International Conference

Het European Resource Efficiency Knowledge Centre (Erek) organiseert een internationale conferentie over resource efficiency en de circulaire economie. Ook de Ovam heeft er een workshop, over resource efficiency in de culturele sector.

Informatiebijeenkomst nieuwe afspraken verpakkingen

Op dit moment worden er binnen het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) nieuwe afspraken uitgewerkt om de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland te verbeteren. VNG, NVRD, Afvalfonds en Nedvang organiseren samen een informatiebijeenkomst voor gemeenten en publieke bedrijven over de afspraken.

Circular Benelux Conference

Congres over de circulaire economie in de Benelux.

Recoup Plastics Recycling Conference 2019

Congres over plasticrecycling, bezien vanuit de hele keten van kunststof verpakkingen.

Opschalingsdiner programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof organiseert een opschalingsdiner waar cases vanuit het programma centraal staan die werken aan het toepassen van kunststof recyclaat vanuit huishoudelijk verpakkingsafval.

Update Wabo

Cursus voor vergunningverleners, handhavers en beleidsmedewerkers om twee jaar na de invoering van de Wabo de kennis bij te schaven. Ook is er aandacht voor recente en toekomstige ontwikkelingen.

Kennisbijeenkomst Gemeenteprogramma Zwerfafval

De Kennisbijeenkomsten van NederlandSchoon zijn praktische, interactieve sessies speciaal voor beleidsmedewerkers en bestuurders die meer wil weten over hoe je in je gemeente aan de slag gaat met een integrale zwerfafvalaanpak. Deze editie gaat over schoon belonen.

Vakbeurs Openbare Ruimte

Het totaal-evenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

Afvalconferentie 2019

Jaarlijks congres dat ook dit jaar de transitie naar een circulaire economie centraal stelt met de afval- en recyclingsector in de hoofdrol.

Seminar: De zin en onzin van materiaalpaspoorten

De Cradle to Cradle Bouwgroep organiseert een seminar en debat over materiaalpaspoorten voor architecten, ontwerpers, eigenaren, ontwikkelaars en bouw professionals.

International Solid Waste Management Association (ISWA)

Het World Congress van de International Solid Waste Management Association (ISWA) is de grootste conferentie op het gebied van duurzaam afvalbeheer ter wereld.

LMA Contactdag 2019

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) organiseert de jaarlijkse LMA contactdag voor netwerken en vakinhoudelijke sessies.