Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 54 items gevonden.

Sorteren op  

Iswa World Congress 2020 (GEANNULEERD)

Wereldwijd congres over afval en recycling van Iswa. De focus ligt dit jaar op een breed scala aan onderwerpen, van storten tot het schoonmaken van de oceaan.

In verband met de verspreiding van het coronavirus is dit evenement geannuleerd.

World Circular Economy Forum 2020

Internationaal congres over de circulaire economie. In verband met de verspreiding van het coronavirus wordt dit jaar een online editie georganiseerd, WCEFonline.

Circular Economy Lab: Circulair inkopen van ICT

Het 22e Circular Economy Lab draait om circulaire mogelijkheden voor ICT-apparatuur op de werkplek en wordt georganiseerd in samenwerking met het Amsterdam Economic Board.

Circularity in Construction

Online congres van Ecos over circulariteit in de bouwsector.

Masterclass Composteerbare verpakkingen en producten vanuit brandowner perspectief

Tijdens deze masterclass geven een A-merk producent en een bekende retailer inzicht in de rol die composteerbare verpakkingen spelen bij hun MVO-beleid.

Virtuele Masterclass Warmtenetten: zo maak je nú het verschil

Online masterclass over warmtenetten en hoe die een impuls te geven. De organisatie is in handen van Greenvis.

Recoup Plastics Recycling Conference 2021

Congres over plasticrecycling, bezien vanuit de hele keten van kunststof verpakkingen.

World Waste to Energy and Resources Summit

Internationaal congres over de markt voor energie uit afval en recycling. Dit is de negende editie.

Masterclass Composteerbare producten: productverantwoordelijkheid en financiële aspecten

In deze masterclass wordt ingegaan op de financiële aspecten van de end-of-life van composteerbare producten en verpakkingen. Om de toepassing van composteerbare producten en verpakkingen interessanter te maken, zullen de inkomsten van het afvalfonds verpakkingen niet in een algemene pot moeten belanden, maar bij de composteerders.

2020 Pet Monomer Recycling Forum

Congres van Petcore over de recycling van pet-monomeren.

Afvalconferentie 2020

Jaarlijks congres dat ook dit jaar de transitie naar een circulaire economie centraal stelt met de afval- en recyclingsector in de hoofdrol.

Congres Milieustrafrecht 2020

Tijdens dit congres staan de ontwikkelingen ten aanzien van het milieustrafrecht centraal. Dit vakgebied krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd.

BIR World Recycling Convention

Internationaal congres over recycling.

In verband met de coronacrisis is de locatie verplaatst van Turkije naar België.

Beyond Repair: making the transition of the circular economy happen

Afsluitend congres van het Repair-project, waarbij de achttien partners uit heel de EU de behaalde resultaten en toekomstige uitdagingen bespreken.

AO Milieuraad

Algemeen Overleg over de Milieuraad van 23 oktober. Met onder meer de inbreng van het kabinet in een consultatie van de EC over de Europese strategie over chemicaliën.

International E-waste Day

Omdat nog niet al het elektronisch afval gerecycled wordt is deze dag in het leven geroepen om daar de aandacht op te vestigen, met steun van 25 not-for-profit e-waste bedrijven in 19 verschillen landen over de hele wereld. Dit is de derde editie.

Plastics Circularity Multiplier Conference

Congres van de Plastics Circularity Multiplier Group over innovaties met EU-financiering die plastic circulair willen maken.

In verband met het coronavirus is dit evenement verplaatst van juni naar oktober en veranderd in een online congres.

VinylPlus Sustainability Forum 2020

VinylPlus organiseert dit jaar een digitale editie van haar duurzaamheidsforum.

EU Green Week 2020

Jaarlijks terugkerende conferentie met beleidsmakers, milieudeskundigen en andere stakeholders, georganiseerd door de Europese Commissie voor Milieu. Dit jaar in het teken van natuur en biodiversiteit.

In verband met het coronavirus is de Green Week verplaatst van juni naar oktober.

The role of the SDGs in the crisis recovery

Europees congres over de rol van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in het herstel na de coronacrisis.

  │1  2  3  │    Volgende