Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 27220 items gevonden.

Sorteren op  

ACM biedt meer ruimte voor duurzame samenwerking bedrijven

ACM Leidraad_duurzaamheidsafspraken.png

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil de mogelijkheden verruimen voor samenwerking tussen concurrerende bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

Coronaprotocol afvalsector aangepast

Cartoon-AfstandHouden1.jpg

Naar aanleiding van de versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli 2020 is het coronaprotocol voor de afvalsector aangepast.

EU exporteert meer plasticafval naar Maleisië en Turkije

104004538_s.jpg

Door het importverbod van China op diverse soorten vast afval exporteren EU-lidstaten vooral meer recyclebaar afval naar Maleisië en Turkije. Het gaat hierbij vooral om plasticafval. Het opk gaat vooral naar India.

Herziening Europese transportregels moeten fraude tegengaan

Fotolia_89735533_S.jpg

De EU gaat met voertuigtachografen grensovergangen registreren om fraude tegen te gaan. Daarnaast krijgen chauffeurs betere rustomstandigheden, zodat ze meer tijd thuis kunnen doorbrengen.

Afvalsamenwerking in Benelux komt langzaam op stoom

samenwerking recycling.jpg

De samenwerking op het gebied van afvalmanagement lijkt, na een moeizame start, sinds 2019 toch langzaam van de grond te komen in de Benelux.

Recycling aluminium verpakkingen kan naar 92 procent

29947996_s.jpg

Als Nederland medio 2022 statiegeld op blikjes invoert, gaat de recycling van aluminium verpakkingen afhankelijk van de condities omhoog naar 88 procent tot eventueel 92 procent.

Beuting wordt nieuwe directeur Rova

Roger Beuting ROVA juli 2020.png

Roger Beuting is benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van Rova. Hij begint op 1 september 2020.

'Composteerders leveren graag bijdrage aan gezonde bodem'

soil-918006_1280.jpg

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vindt dat de overheid met wet- en regelgeving steviger moet sturen op vitalere bodems. De Vereniging Afvalbedrijven (VA) kan zich in dit advies vinden.

VA: 'Ruimere norm voor PFAS-houdende grond is werkbaar'

74467713_s.jpg

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) is positief over de soepelere PFAS-norm voor de verwerking van grond en bagger. Coalitiepartijen VVD en CDA zijn nog boos over de oude norm die 'onnodig streng' was.

Brabantse tuinders willen CO2 van Suez ReEnergy gebruiken

Kas foto VA vrij te gebruiken.jpg

Door de restwarmte en afgevangen CO2 van Suez ReEnergy in hun kassen te gebruiken, kunnen tuinders in West-Brabant ruim 100 kton CO2-uitstoot per jaar besparen. Hiervoor is wel een aanpassing van de SDE++-regeling nodig.

Recycling windmolenwieken biedt kansen

windmill-932125_1280.jpg

Het recyclen van de wieken van oude windmolens biedt kansen - mits de wieken versterkt zijn met koolstofvezels. De business case voor wieken met glasvezels is zwak.

Viridor definitief in handen van KKR

viridor logo.png

De Britse Pennon Group heeft afvalbedrijf Viridor definitief verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts (KKR).

Milieuorganisaties hekelen plasticexportbeleid EU

36086810_s.jpg

De EU stond vorig jaar vooraan om de wereldwijde handel in vervuild en niet-recyclebaar plastic aan banden te leggen. Bij de handel in deze plastics tussen de eigen lidstaten knijpt de unie echter een oogje dicht.

'Recyclingcapaciteit technische plastics in gevaar'

junk-yard-3381452_1280.jpg

Niet alleen de recyclers van huishoudelijk plastic komen door de coronacrisis in de problemen - ook recyclers van zogenoemd technisch plastic hebben het moeilijk.

Productie duurzame energie groeit met 16 procent

refuel-1629074_1280.jpg

In de eerste helft van dit jaar kwam de productie van duurzame energie 16 procent hoger uit in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Met name zon, wind en biobrandstoffen droegen daar aan bij.

AEB alleen verkocht in 'voldoende gunstige markt'

AEB NACHT 9785.jpg

AEB staat te koop, maar een echte verkoop kan even op zich laten wachten. Dat proces zal alleen worden gestart als de markten hiervoor voldoende gunstig zijn.

Gescheiden plastic mogelijk in oven van AVR

zavin kijkglas190504.jpg

AVR ontvangt vragen uit de markt om gescheiden plastic in de installatie van het bedrijf te verbranden.

Duitsland wil doorpakken met klimaatneutrale EU

Angela Merkel EP-103782C_DLL_40.jpg

Bondskanselier Angela Merkel heeft het Duitse voorzitterschap van de EU afgetrapt met de oproep dat de unie het doel van klimaatneutraliteit in 2050 snel wettelijk moet vastleggen.

Nowit wil afvalstromen omzetten in kleivervanger

tiles-1501782_1280.jpg

Als het aan de initiatiefnemer ligt, komt er in Rotterdam een nieuwe installatie voor de thermische verwerking van afvalstoffen. Deze worden omgezet in secundaire grondstoffen voor de keramische industrie.

Extra vervuiling risico bij invoering omgekeerd inzamelen

Avri afvalinzameling.JPG

In de Avri-gemeenten heeft de invoering van omgekeerd inzamelen een aanzienlijk effect op het scheidingsgedrag van burgers: er wordt minder restafval en meer gescheiden afval ingezameld. Helaas komt dat deels doordat restafval nu vaker in het pd verdwijnt.

27220 Results  │1  2  3  7  31  197  1361  │    Volgende