plaatje 10413

Nationaal Milieubeleid krijgt focus op preventie

Met het Nationaal Milieubeleidskader (NMK) wil staatssecretaris Van Veldhoven het gehele Nederlandse milieubeleid actualiseren. De focus komt daarbij meer op preventie te liggen.

Nieuws

Purified Metal Company geopend door koning

plaatje 12109

Koning Willem-Alexander heeft de recyclingfabriek van Purified Metal Company (PMC) in Delfzijl officieel geopend.

Zesde industriecluster presenteert klimaatplannen

plaatje 11935

Negen sectoren waaronder de afvalsector hebben hun plannen voor de klimaattransitie aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Gemeenteraad Oss akkoord met diftar

plaatje 11619

De gemeenteraad van Oss heeft veel kritiek op de nieuwe plannen voor afvalinzameling, maar heeft er toch mee ingestemd. Een pilot moet de pijn verzachten.

Minder afzet verpakkingsmateriaal zorgt voor verlies RMN

plaatje 7294

De verlaging van de oudpapierprijzen en minder afzetmogelijkheden voor ingezameld verpakkingsmateriaal hebben ervoor gezorgd dat RMN in 2019 een verlies leed van zo'n 280.300 euro.

Meer nieuws »

Artikelen

Door de ogen van ... Andreas Krawczik

plaatje 12041

Andreas Krawczik, directeur Remondis Nederland, Lichtenvoorde

Hoe kunnen belastingen de circulaire economie aanjagen?

plaatje 11528

Belastingen kunnen de circulaire economie aanjagen, zo staat in het rapportenpakket 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' van het Ministerie van Financiën. Maar welke belasting? Hoogleraar economie Elbert Dijkgraaf pleit voor een belasting op ruwe grondstoffen, PBL-onderzoeker Herman Vollebergh ziet meer heil in een verhoging en verbreding van de energiebelasting.

'CO2-heffing zal leiden tot hoger verbrandingstarief'

plaatje 5106

Een CO2-heffing moet er vanaf 1 januari 2021 voor zorgen dat de industrie minder CO2 gaat uitstoten en de doelen uit het Klimaatakkoord worden gehaald. Ook afvalverbranders krijgen hiermee te maken. Veel mogelijkheden om hun uitstoot te beperken, lijken ze echter niet te hebben.

Meer artikelen »