plaatje 14981

Verbruik hernieuwbare energie stijgt 6 procent in vier jaar

Het percentage hernieuwbare energie in Nederland steeg van 9 in 2019 naar 15 procent in 2022. Het verbruik van hernieuwbare energie uit biomassa daalde licht na 2021.

Nieuws

Afval en circulaire economie tijdens Cop28

plaatje 12039

Terwijl de delegaties bij de Klimaatconferentie (Cop28) in Dubai naarstig onderhandelen over het slotakkoord met een mogelijke afspraak over de afbouw van fossiele brandstoffen, alvast een greep uit initiatieven en inspanningen tijdens de klimaattop in het kader van afval en circulaire economie.

Coevorden gaat voor diftar

plaatje 9176

Als het aan het college van B en W ligt, gaan inwoners van Coevorden vanaf 2025 apart betalen voor het aanbieden van restafval.

Verzuimcijfers afvalsector 'blijven zorgelijk'

plaatje 15110

Terwijl landelijk gezien het ziektverzuim in het derde kwartaal van 2023 lager lag dan in 2022, bleef dat in de water- en afvalsector gelijk.

Vrees voor 'ontsnappingsroutes' in EU-wetgeving statiegeld

plaatje 14659

Bijna vijftig organisaties uit 13 Europese landen pleiten er bij de Europese Raad voor om de statiegeldwetgeving in de Verpakkingsverordening niet af te zwakken.

Meer nieuws »

Artikelen

Wat te doen met de notoire niet-scheider?

plaatje 14521

Gemeenten willen het liefst dat iedere inwoner het afval zo goed mogelijk scheidt, maar de praktijk is weerbarstig. Om dat aan te pakken gaan in sommige gemeenten voorlichting en handhaving hand in hand. Hoever mag een gemeente gaan om afvalscheiding af te dwingen?

Een gezamenlijke sprong naar duurzaamheid

plaatje 14900

In Nederland hebben we al grote stappen gezet in de inzameling van pmd bij huishoudens. Als gevolg hiervan is Engels Logistiek BV nu klaar om de inzameling van PD (plastic verpakkingen en drankenkartons) verder uit te rollen naar bedrijven.

Minder knuffelbare circulaire economie vraagt ook ruimte

plaatje 14836

Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt beleidsmakers dat de transitie naar een circulaire economie om ruimte én ruimtelijk beleid vraagt. Een onderbelicht knelpunt, waarschuwt onderzoeker Trudy Rood, die uit verschillende hoeken bijval krijgt.

Meer artikelen »