plaatje 9214

'Normale' hoeveelheden gft bij Twence weer gecomposteerd

Uitbreiding van een tijdelijke composteerverwerkingslijn bij Twence moet ervoor zorgen dat er een einde komt aan het verbranden van gft.

Nieuws

Geen voorlopige voorziening voor nieuwe handeling

plaatje 1977

Wie bezwaar maakt tegen een last onder dwangsom, moet wel zorgen dat het bezwaar ook echt over de dwangsom gaat. Anders zet de rechter er snel een streep door.

AEC's zorgen niet voor meer geboorteafwijkingen

plaatje 10320

Dichtbij een AEC wonen levert gemiddeld genomen geen verhoogd risico op geboorteafwijkingen op. Voor specifieke hart- en genitale afwijkingen is er een klein verhoogd risico, maar of dat aan de AEC's ligt, is niet met zekerheid te zeggen.

Fead kiest nieuwe voorzitter

plaatje 6545

BDE-voorzitter Peter Kurth is gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Europese vereniging voor afvalbedrijven, Fead.

Frankrijk wil statiegeld invoeren

plaatje 6455

Frankrijk zet de eerste stappen richting de invoering van een statiegeldsysteem. Een stuurgroep gaat de benodigde voorwaarden en mogelijke vormen onderzoeken.

Meer nieuws »

Artikelen

Zoektocht van Ikea naar schone gerecyclede producten

plaatje 11082

Als een van de grootste grondstofgebruikers wil Ikea een serieuze bijdrage leveren aan de circulaire economie. In 2030 wil het concern klimaatpositief en circulair werken. Dat is een weg zonder gebaande paden. Hoe ver is het concern, en dan vooral in Nederland?

Door de ogen van ... Lisette Bosch

plaatje 11233

Lisette Bosch, Algemeen directeur Twente Milieu, Enschede

Vernieuwde standaard voor helder afvalverhaal

plaatje 11050

Afvalmanagement gaat allang niet meer alleen om het efficiënt verwerken van afvalstromen. Vanaf ontwerp tot hergebruik voelen bedrijven zich steeds meer verantwoordelijk voor de reststromen. Om hen een transparant en circulair verhaal te laten vertellen over afval, past het Global Reporting Initiative (GRI) zijn richtlijnen aan.

Meer artikelen »