plaatje 5424

'Oudpapierbranche voor grootste uitdaging sinds jaren '90'

De FNOI waarschuwt dat Chinese importrestricties zorgen voor een overschot aan oud papier in Nederland. Einde-afvalcriteria zouden verbetering kunnen brengen.

Nieuws

Europese Commissie keurt lening voor AEB goed

plaatje 1931

De lening van 80 miljoen euro die de gemeente Amsterdam aan het afvalbedrijf AEB in Amsterdam heeft verstrekt, is niet in strijd met de Europese regels voor staatssteun. Volgens de Europese Commissie (EC) draagt de lening onder meer bij aan het algemeen belang.

Indaver gaat Haags gft-afval verwerken

plaatje 8865

Indaver gaat vanaf 1 maart 2020 voor ten minste vier jaar het gft-afval van de gemeente Den Haag verwerken. Deze afvalstroom zal van groot belang zijn voor het al dan niet halen van de gemeentelijke doelstellingen rond afvalscheiding.

ACR+ wil CO2 reduceren met grondstoffenbeheer

plaatje 10319

Met een nieuwe campagne wil ACR+ steden en regio's aanmoedigen om hun circulaire plannen in te zetten voor reductie van de koolstofuitstoot.

Nieuwe POP-regeling verduidelijkt afval-afwegingen

plaatje 9227

Door nieuwe Europese wetgeving omtrent POP's moet ook de Nederlandse wet aangepast worden. Dat levert weinig inhoudelijke wijzigingen op, maar voor de afvalsector worden enkele bepalingen verduidelijkt.

Meer nieuws »

Artikelen

Nuttige oplossingen voor vrij toepasbare bodemassen

plaatje 11479

De combinatie VOF Rock Solid Afvalzorg is gespecialiseerd in het be- en verwerken en toepassen van AEC-bodemassen. Het bedrijf speelt in op de laatste ontwikkelingen en maakt hierbij gebruik van de nieuwste technieken. De blik is altijd gericht op de toekomst, het vrij toepassen van AEC-bodemassen conform de Green Deal. Vanaf 2020 wordt dat immers de regel.

Heros Sluiskil ziet donkere wolken boven Green Deal AEC-bodemas

plaatje 11482

Als opwerker van AEC-bodemassen recyclet Heros Sluiskil jaarlijks 0,9 Mton aan AEC-bodemassen. Het bedrijf ziet zich verplicht een voorgenomen investering van 15 miljoen euro te bevriezen. “Ondanks bewezen resultaten stelt de overheid langdurig onderzoek over het gebruik van AEC-bodemassen in beton opnieuw ter discussie.”

EU-Verordening versus EU-verordening

plaatje 822

Europese verordeningen zijn zo veelomvattend, dat het nogal eens voorkomt dat ze in elkaars vaarwater komen. Dan moet het Europese Hof van Justitie uitsluitsel bieden over welke wet gevolgd moet worden. Bijvoorbeeld in het geval van vervoer van keukenafval: gelden dan de regels voor afval, of voor dierlijke bijproducten?

Meer artikelen »