plaatje 5105

Kilo's restafval in Rivierenland dalen, heffing stijgt

De hoeveelheid restafval in Rivierland is in 2018 gedaald van 212 kilo naar 116 kilo per persoon. Ondanks deze daling is de verwachting dat de afvalstoffenheffing in 2020 16 euro zal stijgen.

Nieuws

Suez breidt kredietfaciliteit flink uit

plaatje 9917

Het Franse milieubedrijf Suez heeft de belangrijkste doorlopende kredietfaciliteit van het bedrijf met succes heronderhandeld. Voor het eerst koos Suez ervoor de kosten van een financieringsinstrument te indexeren op de milieu- en sociale prestatie-indicatoren.

Beheer verkeersborden geoptimaliseerd met behulp van data

plaatje 10386

Zwolle beproeft een innovatieve methode om de status van verkeersborden te controleren. Drie voertuigen van Rova die voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden al in de stad werkzaam zijn, worden hiertoe uitgerust met camera's.

Sluiting dreigt voor tpD Recycling door vliegenoverlast

plaatje 6332

De Provincie Limburg en de gemeente Brunssum hebben afspraken gemaakt over stevige juridische stappen tegen kunststofrecyclingbedrijf tpD Recycling. Dit kan leiden tot de sluiting van het bedrijf.

Markconsultatie over aanpak zwerfafval in rivieren

plaatje 10299

Rijkswaterstaat start dit jaar met de uitvoering van pilots voor het afvangen van zwerfafval uit rivieren en het circulair verwerken van het verzamelde materiaal. Marktpartijen worden uitgenodigd mee te denken.

Meer nieuws »

Artikelen

20 procent reductie, 100 procent recyclebaar

plaatje 10263

Minder plastic, meer recyclaat en 100 procent recyclebaarheid. Dat zijn de doelen van het Plastic Pact. De ondertekenende afvalbedrijven moeten vooral voor voldoende sorteer- en recyclingcapaciteit gaan zorgen. Brancheverenigingen zien de doelstellingen over het algemeen als ambitieus.

Impact materialenbeheer op klimaat een 'overlooked truth'

plaatje 10910

In aanwezigheid van koningin Mathilde van België opende World Resources Forum Antwerpen eind februari de deuren. Belangrijkste conclusie van het evenement na drie congresdagen: circulaire economie is een hulpmiddel voor klimaatbeleid. De twee agenda's moeten aan elkaar gekoppeld worden.

Overheidsbedrijf nu grootste partij in inzamelmarkt

Grote verschuivingen hebben zich in de markt voor inzameling van huishoudelijk restafval dit jaar niet voorgedaan. Toch is die markt door de geleidelijke veranderingen van de afgelopen jaren nu structureel veranderd. Voor private partijen krimpt de markt nog steeds en neemt de concurrentie toe. Marktaandeel als bedrijf inleveren betekent echter niet dat je dat ook altijd kwijt bent.

Meer artikelen »