Auteursrecht


Op alle artikelen en andere informatie uit Afval! (het vakblad, jaarboek en online, evenals andere uitingen van Uitgeverij Noordhoek) rust auteursrecht. Voor het overnemen van artikelen dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Uitgeverij Noordhoek.

Berichten, artikelen en andere informatie die wordt gepubliceerd door Uitgeverij Noordhoek op papier, het internet, via e-mail of ieder ander medium of format mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een bestand, overgedragen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikelen en andere informatie mag niet, geheel of gedeeltelijk worden opgeslagen in een permanente vorm, elektronisch of op een andere manier, tenzij dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik is. Dit geldt ook voor abonnees.


Overname


In principe is het niet toegestaan artikelen te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. Hiertoe kunt u schriftelijk contact opnemen met de uitgever.

Vermeld bij uw verzoek de titel van het artikel, indien mogelijk de naam van de auteur, en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin u het artikel wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie een website is - het aantal bezoekers. Vermeld tenslotte de reden van opname.


Linken


Linken en verwijzen naar de pagina's van AfvalOnline mag altijd.