Uit de inhoud van Vakblad Afval! mei 2024

Nieuwe trend in aanbesteden verwerking restafval?

Circulus gunde de verwerking van haar restafval afgelopen jaar voor ten minste vier jaar aan Twence. Interessant is de manier waarop het inzamelbedrijf die opdracht in de markt heeft gezet. “De afvalstoffenbelasting en de CO2-kosten bepalen in de toekomst steeds meer de prijs die gemeenten voor de verwerking van restafval betalen", zegt Louis Huisman van CirkelWaarde. “Daar spelen wij op in.”

Duitsland favoriete exportmarkt voor Nederlands brandbaar afval

Buitenlandse bedrijven hebben tussen 2019 en 2023 bijna 14 Mton aan brandbaar afval uit Nederland gecontracteerd. De export van restafval is tegen het zere been van AEC's, die fors importeerden om vollast te realiseren. Ondertussen drukten hoge energieprijzen hun stempel op de route die brandbaar afvalhout naar het buitenland aflegde.  

Bollegraaf en Renewi maken eersteklas plasticrecycling mogelijk 

Kunststofrecycling staat de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws. Een samenloop van veranderende wetgeving en lage prijzen zorgt ervoor dat veel afvalverwerkers geen businesscase meer zien in het recyclen van kunststoffen. Waste-to-productbedrijf Renewi ziet dat anders en heeft afgelopen maart een nieuwe sorteerlijn voor harde kunststoffen in Eindhoven geopend. 

Ifat 2024: netwerken en ideeën opdoen 

De verwachtingen zijn weer hooggespannen. Van 13 tot en met 17 mei stroomt München weer vol met deelnemers aan en bezoekers van 's werelds grootste vakbeurs voor milieutechnologie.

Innovatieve oplossingen voor duurzaam afvalbeheer 

Voor haar industriële klanten blijft Indaver continu investeren in installaties en technologieën voor afvalverwerking. Met duurzame oplossingen voor de behandeling van complexe afvalwaters, solventrecycling en het terugwinnen van edelmetalen uit vloeibaar afval bevestigt Indaver haar sleutelrol in de transitie naar een klimaatneutrale, veilige circulaire economie. 

Terberg staat met diverse noviteiten op IFAT 

Het verkoopteam van Terberg Matec verwelkomt alle bezoekers op de stands van Terberg HS, Bucher Municipal en Kaiser Moro tijdens de IFAT in München. 

Haller zet Geesink-traditie voort met overname productiefabriek

De voormalige productiefaciliteit van Geesinknorba in Emmeloord is sinds het begin van dit jaar in handen van Haller Benelux. Hierdoor blijft het iconische Nederlandse Geesink-product voor de afvalindustrie behouden.

De sector van de lach

Tijdlijnen op social media stonden vol, ontploften bijna. Bakkerijen deden hele goede zaken. Na maanden wind en regen scheen de zon weer uitbundig. En overal zagen we blije en lachende gezichten.  

Socials belangrijker in afvalcommunicatie 

Een speciale afval-app, een papieren afvalkalender, of gewoon in de gaten houden wanneer de buren hun container aan de straat zetten: er zijn veel methoden waarmee mensen bepalen wanneer ze hun afval moeten aanbieden. Maar wat als de inzameldag onverwacht verandert? 

Zijn kabels uit de oceaan afval? 

De strafkamer van de rechtbank Rotterdam deed op 31 januari 2024 uitspraak in een klassiek voorbeeld van een goedbedoelde actie van een recyclingbedrijf, waarbij - helaas - de bepalingen van de Europese verordening overbrenging afvalstoffen (Evoa) niet correct werden nageleefd. 

Door de ogen van ... Eline Stiphout 

Eline Stiphout, CEO Stiphout Plastics, Montfort 

Vervuiler betaalt met scanoplossing voor restafval 

In Zweden testen drie afvalenergiecentrales een innovatieve digitale cameratechnologie die plastic herkent in restafval. Hiermee willen ze de kosten van de CO2-uitstoot van verbrand plastic in rekening brengen bij ontdoeners. "Uiteindelijk moet dit een betere scheiding van plastics stimuleren”, zegt Anders Pettersson van Vattenfall. 

Broeckx gaat voor nieuwe standaard in sorteren 

Een kleine tien jaar geleden voorzagen Ad Broeckx en Twan Hesselmans een toekomst waarin ze geen plasticafval meer naar Azië konden exporteren. In plaats van politieke besluitvorming af te wachten besloten ze zelf naar een oplossing te zoeken. Een nieuwe plasticsorteerlijn voor LDPE-folies moet hun bedrijf Broeckx Plastic Recycling gaan helpen.