Uit de inhoud van Vakblad Afval! mei 2023

Heijnen verkiest zorgvuldigheid boven snelheid

Solide en degelijke maatregelen die op de lange termijn voor grote effecten en de nodige systeemverandering gaan zorgen. Die verkiest staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat boven een 'wonderstokje' voor de korte termijn.

“Ik mis gewoon visie”

Het Urgenda-vonnis uit 2015, inclusief de uitspraak in het hoger beroep van oktober 2018, dwong de Nederlandse overheid sneller grotere stappen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Een van de maatregelen die daarop volgde, was het belasten van de import van brandbaar restafval. Urgenda-directeur Marjan Minnesma snapt die keuze, maar hekelt het gebrek aan langetermijnperspectief.

Van vuilniswagen tot veegmachine

De Reinigingsdemodagen zijn al twintig jaar een begrip in de professionele reinigings- en afvalverwerkingsbranche. Dit jaar vinden ze plaats op 7 en 8 juni, bij Flevonice in Biddinghuizen.

“We moeten niet wachten tot het misgaat”

Sinds het verbod op particulier bezit van lachgas, treffen afvalinzamelaars massaal gedumpte lachgascilinders aan. In afvalenergiecentrales ontploffen de cilinders en zorgen ze voor schade. Brancheverenigingen trekken aan de bel: er is snel een oplossing nodig, voor er echt ongelukken gebeuren.

Voorlichtingscampagne batterijen binnenkort van start

Iedereen klaar voor de batterijcampagne? Hij is nu in de maak en wordt in juni uitgerold tijdens de Week van de Veiligheid binnen de afvalbranche. De voorlichtingscampagne moet het aantal batterijen en batterijen in apparaten dat nu verkeerd wordt weggegooid aanzienlijk verlagen.

Circulaire kledingindustrie hoger op politieke agenda

Tweede Kamerlid Kiki Hagen (D66) werd de afgelopen maanden overladen met complimenten voor haar inzet voor een circulaire kledingindustrie. Na het debat over haar initiatiefnota en het door haar opgezette rondetafelgesprek in de Tweede Kamer is het echter de vraag of ze de transitie naar een duurzamere kledingketen werkelijk kan versnellen.

Afvalsector niet zomaar hofleverancier chemie

Afval heeft het in zich om uit te groeien tot een belangrijke grondstof voor de Nederlandse chemie, al moeten daar nog heel wat hordes voor worden genomen. Het trekken aan afval is in ieder geval al begonnen. “Als Nederland zijn chemische productie in stand wil houden, moeten we op grote schaal afval importeren.”

Roep om regie bij Gemeentelijk Grondstoffencongres

'Samen werken in de keten' was het thema van het Gemeentelijk Grondstoffencongres 2023. Maar om te komen tot een goede samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven, is wel regie vanuit het Rijk nodig.

'Voldoende animo voor verpakkingsvrije supermarkten'

Ondanks het aanwezige “momentum” heeft verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot moeite om te overleven; afgelopen februari voorkwam een overname een faillissement. Eerder sneuvelden andere verpakkingsvrije supermarkten al. Wat moet er gebeuren om verpakkingsvrij winkelen definitief van de grond te krijgen?

Metaalrecycler Huiskes wil in gesprek met producenten

Al bijna negentig jaar geeft iedere generatie binnen Huiskes het familiebedrijf een eigen draai. De huidige directie, bestaande uit de broers Dirk en Koen, kiest voor specialismen in de metaalrecycling. Hun keuze om onder meer te focussen op elektronische apparatuur levert zowel zorgen als mooie kansen op.

Door de ogen van ... Guus Rang

Guus Rang, Directeur WastePoint Afvalbeheer B.V., Maarsbergen

PFAS naar België toegestaan?

In het verleden stond de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoer van PFAS-houdend afval naar België voor verwijdering nog toe, maar vorig jaar maakte ze bezwaar. De gronden voor dit bezwaar bleken echter discutabel.

Circulair platform Seenons haalt 10 miljoen op

In een recente investeringsronde heeft tech-platform Seenons 10 miljoen euro opgehaald. Dit bedrag zal de 'afvalregisseur' investeren in internationale uitbreiding en het verder ontwikkelen van Europa's grootste circulaire platform.

Ontwikkelingen bij Terberg Matec Nederland

Terberg Matec Nederland (TMNL) levert containerbeladingen, complete inzamelvoertuigen, veegmachines en rioolreinigingsvoertuigen. TMNL is een onderneming van Terberg Environmental, een divisie van de Royal Terberg Group. Het bedrijf heeft recent diverse nieuwe en verbeterde producten aangekondigd.

MCB Milieutechniek geeft richting aan grondstoffen

Het is een subtiele verandering: MCB Milieu & Techniek gaat als MCB Milieutechniek verder met een vernieuwde uitstraling

Nieuwe tijd staat voor de deur

Iedereen die zich in de afvalbranche bezighoudt met wagenparkbeheer, heeft ermee te maken: emissieloze voertuigen, CO2-reductie en milieuzones. Toch zijn nog niet veel inzamelbedrijven voorzien van laadfaciliteiten voor een elektrisch wagenpark.

Geesinknorba toont innovaties op RDD

Maak kennis met de nieuwste innovaties van Geesinknorba op de Reinigingsdemodagen (RDD), op een gloednieuwe locatie in Biddinghuizen. Als toonaangevende speler op het gebied van afvalinzameling presenteert het bedrijf een Norba-achterlader met de revolutionaire GNG-Smartlift en een extra compartiment.

Uitenhage 30 jaar dé plek voor huur reinigingsvoertuig

Dit jaar bestaat Uitenhage Verhuur 30 jaar. Uitenhage is een echt familiebedrijf, dat met een klein team efficiënt inspeelt op de huurvraag en wensen van bedrijven en overheden in de reinigingsbranche.

Scania biedt uitgebreide oplossingen voor emissieloze inzameling

De elektrificatie van vrachtwagens zal nergens zo zichtbaar zijn als in de binnensteden van gemeentes. Dagelijks zijn duizenden trucks onderweg om afval op te halen en hun waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving - dwars door leefgebieden, scholen, winkelcentra en andere drukke plekken.

Van Schijndel de partner voor de vooruitstrevende inzamelaar

In ruim 30 jaar is Van Schijndel autonoom gegroeid van een kleine hydrauliekspecialist tot 's lands belangrijkste merkonafhankelijke leverancier van onderdelen voor de inzamelwagen.