Jubileumeditie 25 jaar Vakblad Afval!

 

In januari 1997 zag vakblad Afval! het levenslicht. 25 jaar later vieren we dat met een jubileumnummer dat zowel in vorm als inhoud totaal afwijkt van het vakblad zelf. Een 'glossy' voor een sector die best wel eens in het zonnetje gezet mag worden.

25 jaar Vakblad Afval! laat zien hoe de afval- en recyclingbranche in die periode is veranderd en geeft een schets van de komende 25 jaar. In deze speciale, uitgebreide editie van het vakblad staan uitsluitend interviews die terug- en vooruitblikken. Zowel ‘oude bekenden’ die al 25 jaar – of langer – in de sector zitten komen aan het woord, als ook de nieuwe generatie en enkele buitenstaanders. Het resultaat is een jubileumnummer dat een sfeer van betrokkenheid, voortvarendheid en zeker vitaliteit ademt. De interviews geven een mooi beeld hoe moeilijk en complex het is om van een afvalstof die eigenlijk niemand wil hebben toch weer een grondstof of product te maken. En ook hoe intensief iedereen daarmee bezig is. Bestelformulier »