Artikelen


Er zijn 2335 items gevonden.

Sorteren op

De inhaalslag van Cure

Frans van Strijp Cure afvalbeheer.JPG

Door het Renescience-project zijn de afvalprestaties in de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard flink achtergebleven ten opzichte van omliggende gemeenten. De overstap op nascheiding moet zorgen voor betere cijfers, maar Cure - de gemeenschappelijke regeling voor deze gemeenten - wil zich niet blindstaren op enkel de pmd-fractie. 

Wenkend perspectief voor textielrecycling hard nodig 

dreamstime_m_25495873.jpg

Vezel-tot-vezelrecycling zou er in potentie voor kunnen zorgen dat 18 tot 26 procent van de totale hoeveelheid textielafval in Europa duurzaam verwerkt wordt. Dat stelde onderzoeksbureau McKinsey in 2022. De realiteit is echter dat wereldwijd hooguit 2 procent van het textielafval gerecycled wordt tot vezels. Initiatieven zijn er best, ook dicht bij huis, maar opschaling blijkt een harde dobber. 

Renewi legt focus op Europa

dreamstime_xl_284291942.jpg

Met de verkoop van de gemeentelijke activiteiten in het Verenigd Koninkrijk gooit Renewi heel wat ballast overboord. Toch zal het nu volledig Europese bedrijf de zeilen flink moeten bijzetten om de eigen doelstellingen te halen.

'Tsunami van groen beleid' legt Ifat geen windeieren

IFAT Munchen 2024 Impressie ingang.jpg

Wat de uitkomst van de Europese verkiezingen ook is, de circulaire transitie blijft een prioriteit in de EU. Dat stelde een topambtenaar van de Europese Commissie tijdens een paneldiscussie op de Ifat. Niet alleen een geruststellende boodschap voor de standhouders en bezoekers van de milieubeurs die dagelijks werken aan die transitie, maar ook voor de beurs zelf, die op de golf van groen beleid maar blijft groeien. 

UPV-systemen op de schop voor meer circulariteit 

dreamstime_m_260985292.jpg

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) beter inzetten om circulariteit te bevorderen en onderzoekt daarbij ook het nut van de algemeenverbindendverklaring. Naar verwachting duurt het tot 2027 voordat de UPV-systematiek wordt aangepast. Zo lang wil Fair Resource Foundation niet wachten. 

'Hoofdlijnenakkoord ondanks lichtpuntjes gemiste kans' 

fractievoorzitters bij presentatie hoofdlijnenakkoord.jpeg

Brancheorganisaties uit de afvalsector zijn teleurgesteld dat er in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB maar beperkt aandacht is voor onderwerpen die raken aan afvalbeheer en de circulaire economie. In de uitwerking van het akkoord kan een nieuw kabinet echter nog veel goed maken. 

Akkoord op hoofdlijnen 

Portretfoto Paul 2022.jpg

Hoeveel speelruimte heeft het nog te vormen kabinet bij de nadere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord? Wat zeker is, is dat het milieu en het tegengaan van klimaatverandering er bekaaid afkomen.

Duitsland favoriete exportmarkt voor Nederlands brandbaar afval

dreamstime_l_53342036.jpg

Buitenlandse bedrijven hebben tussen 2019 en 2023 bijna 14 Mton aan brandbaar afval uit Nederland gecontracteerd. De export van restafval is tegen het zere been van AEC's, die fors importeerden om vollast te realiseren. Ondertussen drukten hoge energieprijzen hun stempel op de route die brandbaar afvalhout naar het buitenland aflegde.  

Recyclers bouwmaterialen vragen overheid om consistente doelen 

Afvalscheiding op bouwplaats GP-GrootVanWijnen-17-bewerkt-tonweg.jpeg

25 procent van de totale Nederlandse afvalstroom bestaat uit bouw- en sloopafval. Het hoogwaardig recyclen hiervan draagt bij aan de doelstelling om in 2030 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken. Bij die recycling speelt ook de overheid een belangrijke rol, vinden recyclers van gips en beton. 

Door de ogen van ... Eline Stiphout 

DSC_2692.png

Eline Stiphout, CEO Stiphout Plastics, Montfort 

De sector van de lach

Portretfoto Paul 2022.jpg

Tijdlijnen op social media stonden vol, ontploften bijna. Bakkerijen deden hele goede zaken. Na maanden wind en regen scheen de zon weer uitbundig. En overal zagen we blije en lachende gezichten.  

Zijn kabels uit de oceaan afval? 

portret bernard veldhoven 2022.jpg

De strafkamer van de rechtbank Rotterdam deed op 31 januari 2024 uitspraak in een klassiek voorbeeld van een goedbedoelde actie van een recyclingbedrijf, waarbij - helaas - de bepalingen van de Europese verordening overbrenging afvalstoffen (Evoa) niet correct werden nageleefd. 

Vervuiler betaalt met scanoplossing voor restafval 

uppsala-1200x800.jpg

In Zweden testen drie afvalenergiecentrales een innovatieve digitale cameratechnologie die plastic herkent in restafval. Hiermee willen ze de kosten van de CO2-uitstoot van verbrand plastic in rekening brengen bij ontdoeners. "Uiteindelijk moet dit een betere scheiding van plastics stimuleren”, zegt Anders Pettersson van Vattenfall. 

Socials belangrijker in afvalcommunicatie 

dreamstime_xl_85888318.jpg

Een speciale afval-app, een papieren afvalkalender, of gewoon in de gaten houden wanneer de buren hun container aan de straat zetten: er zijn veel methoden waarmee mensen bepalen wanneer ze hun afval moeten aanbieden. Maar wat als de inzameldag onverwacht verandert? 

Broeckx gaat voor nieuwe standaard in sorteren 

Ad Broeckx Twan Hesselmans Plastic Recycling Group.JPG

Een kleine tien jaar geleden voorzagen Ad Broeckx en Twan Hesselmans een toekomst waarin ze geen plasticafval meer naar Azië konden exporteren. In plaats van politieke besluitvorming af te wachten besloten ze zelf naar een oplossing te zoeken. Een nieuwe plasticsorteerlijn voor LDPE-folies moet hun bedrijf Broeckx Plastic Recycling gaan helpen. 

One-stop oplossing: veiliger en milieuvriendelijker

Outlook-fa3mtxbh.jpg

Arco Reinigingstechnieken B.V. is specialist op het gebied van reiniging van bovengrondse en onderlossende afvalcontainers. Hiervoor beschikt het bedrijf over een vloot van elf reinigingsvoertuigen, waarmee het ook one-stop oplossingen kan aanbieden. En dat biedt voordelen.

Nieuwe trend in aanbesteden verwerking restafval?

dreamstime_m_149719867.jpg

Circulus gunde de verwerking van haar restafval afgelopen jaar voor ten minste vier jaar aan Twence. Interessant is de manier waarop het inzamelbedrijf die opdracht in de markt heeft gezet. “De afvalstoffenbelasting en de CO2-kosten bepalen in de toekomst steeds meer de prijs die gemeenten voor de verwerking van restafval betalen", zegt Louis Huisman van CirkelWaarde. “Daar spelen wij op in.”

HVC loopt harder voor verandering

Dion van Steensel - 20231031 - fotograaf Riske de Vries.jpg

HVC deelde begin dit jaar haar droom over een afvalvrije wereld. De grootste publieke afvalverwerker van Nederland zet daarbij een volgende stap van afval scheiden naar afval voorkomen. Blijft het bij een droom, of gaat het om een realistische ambitie? Een gesprek over draagvlak en gedragsverandering.

Innovatieve oplossingen voor duurzaam afvalbeheer 

MB-Plant-images-123-1030x686.jpg

Voor haar industriële klanten blijft Indaver continu investeren in installaties en technologieën voor afvalverwerking. Met duurzame oplossingen voor de behandeling van complexe afvalwaters, solventrecycling en het terugwinnen van edelmetalen uit vloeibaar afval bevestigt Indaver haar sleutelrol in de transitie naar een klimaatneutrale, veilige circulaire economie. 

Haller zet Geesink-traditie voort met overname productiefabriek

MAGNUM GPM advertorial foto.jpg

De voormalige productiefaciliteit van Geesinknorba in Emmeloord is sinds het begin van dit jaar in handen van Haller Benelux. Hierdoor blijft het iconische Nederlandse Geesink-product voor de afvalindustrie behouden.

Vorige  1   2   3   5   10   32   117  Volgende