Artikelen


Er zijn 1808 items gevonden.

Sorteren op  

VDK biedt oplossingen voor vuilophaling

Vuilniswagen VDK.jpg

VDK Nederland is sinds april in Belgische handen. Nieuwe eigenaar Mol Cy is marktleider in eigen land, maar ook Nederland is een belangrijke afzetmarkt.

Hoe de eikenprocessierups in mijn bed belandde

1024px-Thaumetopoea_processionea,_closeup.JPG

Je kent het wel, een nieuwsitem dat je voor kennisgeving aanneemt, ook al komt het een jaar later in iets grotere vorm terug. Was de eikenprocessierups vooral een probleem van 'beneden de rivieren', dit jaar heeft hij ook de Randstad gevonden. Hoe de eikenprocessierups geen ver-van-mijn-bedshow is geworden.

Lush beloont klant voor recycling cosmeticapotjes

black_pot_recycling_image_green_hub_4.jpg

Cosmeticabedrijf Lush markt zich hard voor het reduceren van overtollige plastic verpakkingen. Consumenten die bij vestigingen van Lush hun lege potjes inleveren, krijgen een gezichtsmasker cadeau. In Nederland brengt 8 procent van de klanten de potjes terug, maar dat percentage moet verder omhoog, vindt Lush.

Goed van vertrouwen

Stijn_Boot_foto_2016.jpg

Onlangs heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die de kans op een geslaagd beroep op het zogenoemde vertrouwensbeginsel vergroot. Bij het bepalen of er sprake is van een toezegging van de overheid komt vanaf nu meer gewicht toe aan de vraag hoe de uitlating of gedraging bij een redelijk denkende burger overkomt.

'Nascheiding past bij stedelijke omgeving'

AVR nascheidingsinstallatie 2.jpg

De nieuwe nascheidingsinstallatie van AVR haalt plastic- en drankverpakkingen uit het restafval van onder meer Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Ook diverse andere gemeenten kiezen voor nascheiding. Is bronscheiding op haar retour? “De keuze is aan de gemeente.”

Door de ogen van ... Unico van Kooten

DSC_2462.JPG

Unico van Kooten, Europees secretaris bij Vereniging Afvalbedrijven Nederland, Brussel

"Textielketen moet op de schop om kringloop te sluiten"

20160126_Sortering_MG_3385.jpg

De kwaliteit van het ingezamelde textiel gaat hard achteruit in Nederland, waarschuwde de Vereniging Herwinning Textiel deze zomer. Mede daardoor staan de meeste inzamelcontracten momenteel onder water. Volgens Erica van Doorn, de kersverse directeur-bestuurder van Sympany, moet het roer om. “Als er niets verandert, trekken we als inzamelaars binnen een paar jaar de deur achter ons dicht.”

Renasci wil kringloop sluiten

_MGL1763.JPG

In Oostende bouwt Renasci een pilot-installatie die huishoudelijk afval, dat nu nog in verbrandingsovens verdwijnt, gaat verwerken. Zonder dat er afval resteert. De integratie van rijpe en groene technieken die een variabel mengsel moeten verwerken, is het spannendste. Als het allemaal lukt met deze installatie van 120 kton, moet recycling van 65 procent van het Belgische huishoudelijke afval in 2030 haalbaar zijn.

'Veel lippendienst, weinig verandering'

DSCF8941.jpg

Gaat het in België over afval- of milieubeleid, dan bepalen de gewesten. Al bijna twintig jaar is Christof Delatter actief in het Vlaamse gewest. “Het is ondenkbaar dat er op huishoudelijk afvalbeleid op Vlaams niveau iets wordt besproken of beslist zonder dat wij mee aan tafel zitten.” Het is dus duidelijk: wie wat van de Vlaamse ervaringen wil weten, moet Delatter spreken.

Synergie uit samenwerking rond circulaire economie kan beter

Puzzelstukjes.jpg

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt hard gewerkt aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. De circulaire koplopers in de EU staan daarbij grotendeels voor dezelfde uitdagingen. Intensieve samenwerking in de transitie lijkt dan ook logisch. Drie Vlamingen vertellen over wat er al gebeurt en wat er nog beter kan.

Donkere wolken pakken zich samen boven afvalverbranders

AEB by night.jpg

Afval dat niet wordt opgehaald, vervuild slib dat in een kanaal verdwijnt en afvalbedrijven die waarschuwen voor een nationale afvalcrisis. Door ernstige technische problemen bij AEB ontstaan in Nederland haast Italiaanse toestanden. De infrastructuur voor afvalverwerking blijkt kwetsbaarder dan gedacht. En dan kondigde de regering ook nog eens een importheffing voor buitenlands afval én een CO2-heffing aan.

Innovatieve ondergrondse afvalverdichter, werkend op 230 Volt

IMG_7741.jpg

Nu het plaatsen van ondergrondse containers in Nederland overal vanzelfsprekend is, ontstaan de eerste problemen rond de al wat langer uitstaande inzamelcontainers. Denk aan bijplaatsingen, overvolle containers en druk op de afvallogistiek. Met zijn persinstallatie Elepress biedt KTK hiervoor de gewenste oplossing.

Europese Commissie en Tsjechië in de clinch

veldhoven-fc.jpg

Acht jaar duurde het getouwtrek tussen Polen, Tsjechië en de Europese Commissie over een partij vermeend afval die Tsjechië terug zou moeten nemen. Het Europese Hof biedt uitsluitsel: er is te weinig aanleiding om Tsjechië te verplichten tot terugname.

Het is niet altijd wat je denkt

paul van der linde 2018.jpg

Afvalbranden, ze lijken steeds meer aandacht te krijgen. Feit is dat de branden vaak uitbreken bij afvalverwerkers, maar in veel gevallen ligt de oorzaak al eerder in de keten. Het is niet altijd wat je denkt.

Van papieropslag tot -recycling

Van Munster Recyclers Reisswolf.JPG

Hoewel Van Munster Recyclers inmiddels ook andere afvalstromen - plastic, hout en metaal - inneemt en verhandelt, omvat het overgrote deel van de werkzaamheden het verwerken van papier en karton. Hierbij past ook de fysieke opslag en vernietiging van archiefmateriaal voor klanten van zusterbedrijf Reisswolf Heesch. “Het meeste archief bestaat nog steeds uit papieren dossiers.”

Door de ogen van ... Chris Bruijnes

DSC_2455.JPG

Chris Bruijnes, algemeen directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), Den Haag

Tweede leven voor e-accu's

Dem_hybride_Benelux_14 kopie.JPG

Bij hergebruik van materialen uit accu's verschuift de focus. Waar die eerst lag bij het terugbrengen tot grondstof, wordt nu gekeken naar het innovatief oprekken van de levensduur. Dat geldt vooral voor elektrische aandrijfaccu's die een tweede leven tegemoet gaan. Maar ook voor de traditionele loodzuuraccu zijn er kansen.

Conventie van Bazel nog altijd relevant

Basel_Convention_signatories.PNG

Hoe beschermen we de wereld tegen gevaarlijk afval? Vanuit dat idee is dertig jaar geleden een verdrag getekend, de Conventie van Bazel. Sindsdien hebben bijna alle landen zich daaraan gecommitteerd. De uitbreidingen op het verdrag weerspiegelen wereldwijde ontwikkelingen rondom afval. Dat lost niet automatisch de problemen op en botst soms met circulaire initiatieven.

"Overname verplicht tot investeringen in innovatie"

Uitpaklijn Rotie Orgaworld.jpg

Met de overname van een deel van de inzamelactiviteiten van afvalbedrijf Rotie verstevigt Renewi zijn positie in de inzamelmarkt voor organisch bedrijfsafval en over-datumproducten. De inzameling van deze producten wordt nu door heel Nederland geoptimaliseerd. De volgende stap is organische producten beter verwaarden.

"Slimme containersystemen nog lang niet uitontwikkeld"

Arjen Wittekoek.jpg

Na een tijdje aan elkaar gesnuffeld te hebben, gaan BWaste, Ferro-Fix, Mic-o-Data, Beek Container Groep en BroNij samen verder als één bedrijf: Waste Vision. Arjen Wittekoek, de afgelopen jaren actief bij AVR, Van Gansewinkel en later Renewi, moet de kar gaan trekken. “Ons potentieel is enorm.”