Artikelen


Er zijn 1833 items gevonden.

Sorteren op  

“Make pvc sexy again”

Uitsnede Besstrade.jpg

De mondiale handel in pvc kent weinig geheimen voor Besstrade-directeur Ivo Besselsen. Met bijna 45 jaar ervaring in de handel weet hij precies wie erom verlegen zit en wie er vanaf wil. Uit het verbinden van vraag en aanbod halen hij en zijn zakenpartner Huib van Gulik hun plezier. “Pvc is een prachtig materiaal. Een kat heeft negen levens, dit materiaal wel honderd.”

Nieuwe Europese regels voor minder scheepsafval op zee

Bek en Verbrug in actie.JPG

Een derde van al het afval in zee is door schepen overboord gegooid. Niet verwonderlijk dat de EU daar zo snel mogelijk een einde aan wil maken. Dankzij nieuwe regels kunnen schippers voor een vast bedrag al hun afval afgeven in een Europese haven. “Dit is een goede stap, maar het gaat om de handhaving.”

Door de ogen van ... Gert Jan Bennink

DDOV-Bennink-ogen.jpg

Gert Jan Bennink, Hoofd verkoop EEW Energy from Waste, Delfzijl

Circulaire economie in de provincie

friesland biosintrum.jpg

De regio is bij uitstek de plek waar het moet gebeuren met de circulaire economie. Provincies zien het vooral als hun taak om aan te haken bij het bedrijfsleven, iedereen bewust te maken en de boel te stroomlijnen. Langzamerhand wordt scherper waar ze het verschil kunnen maken.

Verplicht materialenpaspoort vooralsnog toekomstmuziek

16695304_m.jpg

Zoals de voedingsmiddelenindustrie verplicht is inzicht te geven in de ingrediënten van haar producten, zo moet de bouw inzicht geven in welke materialen er worden toegepast in gebouwen. Er is wat voor te zeggen, maar zo ver lijkt het nog lang niet.

Stelen van de milieustraat

mobiele cameraunit ZRD.jpg

Soms incidenteel, soms dagelijkse praktijk. Op de milieustraat verdwijnen regelmatig producten en materialen. Meestal door inbrekers, maar soms ook door eigen medewerkers. Dat betekent niet alleen een aanzienlijke schadepost en minder inkomsten voor het bedrijf, maar ook het milieu, het vertrouwen van het publiek en de integriteit zijn in het geding.

Financiële kopzorgen door succesvol afvalbeleid

budget.jpg

Huishoudens in diftargemeenten betalen gemiddeld 18 procent minder aan afvalstoffenheffing. Het is dus niet zo vreemd wanneer een politicus bij het invoeren van diftar de burger naast milieuvoordelen ook financiële voordelen voorspiegelt. Goed idee? Misschien toch niet, want de diftarparadox ligt op de loer.

AEB toch voor de hoogste bieder

foto_bij_wpw_stuk.jpg

Na het afketsen van een overname door HVC, bereidt de gemeente Amsterdam toch een competitief verkoopproces voor AEB voor. Met de verbrandingsovens van het bedrijf gaat het ondertussen weer beter.

Kamerleden willen duidelijkheid over effecten importheffing

93056359_m.jpg

De importheffing op brandbaar afval was na het Algemeen Overleg Circulaire Economie van 15 oktober zeker nog niet van tafel. Tot tevredenheid van de afvalbedrijven op de publieke tribune werden er echter wel de nodige kritische vragen over gesteld. Verder kwam de invoering van statiegeld op blikjes een stap dichterbij.

Nuttige oplossingen voor vrij toepasbare bodemassen

Beeld zonnepark Wieringermeer fundering Solarbase.jpg

De combinatie VOF Rock Solid Afvalzorg is gespecialiseerd in het be- en verwerken en toepassen van AEC-bodemassen. Het bedrijf speelt in op de laatste ontwikkelingen en maakt hierbij gebruik van de nieuwste technieken. De blik is altijd gericht op de toekomst, het vrij toepassen van AEC-bodemassen conform de Green Deal. Vanaf 2020 wordt dat immers de regel.

Heros Sluiskil ziet donkere wolken boven Green Deal AEC-bodemas

betonnen buizen artistiek HR.jpg

Als opwerker van AEC-bodemassen recyclet Heros Sluiskil jaarlijks 0,9 Mton aan AEC-bodemassen. Het bedrijf ziet zich verplicht een voorgenomen investering van 15 miljoen euro te bevriezen. “Ondanks bewezen resultaten stelt de overheid langdurig onderzoek over het gebruik van AEC-bodemassen in beton opnieuw ter discussie.”

EU-Verordening versus EU-verordening

veldhoven-fc.jpg

Europese verordeningen zijn zo veelomvattend, dat het nogal eens voorkomt dat ze in elkaars vaarwater komen. Dan moet het Europese Hof van Justitie uitsluitsel bieden over welke wet gevolgd moet worden. Bijvoorbeeld in het geval van vervoer van keukenafval: gelden dan de regels voor afval, of voor dierlijke bijproducten?

Vakbeurs Recycling zet in op veiligheid

Seijbel Photography-0865.jpg

Het is bijna dagelijks nieuws: branden bij afvalverwerkers. De risico's voor het bedrijfsproces, de medewerkers en omgeving zijn groot. Daarnaast wordt het steeds lastiger te voldoen aan de voorwaarden binnen een brandverzekering. Welke maatregelen kunnen worden getroffen om de veiligheid significant te verhogen? Waar liggen kansen voor verbetering?

“De bouw wordt niet vanzelf circulair”

Foto T. van Hoek.JPG

De Nederlandse overheid wil dat de bouw in 2050 volledig circulair is en in 2030 voor ten minste 50 procent. Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), acht deze doelen zeer moeilijk te realiseren. Op het Recyclingsymposium, dat dit jaar in het teken staat van realiteitszin in de circulaire economie, breekt hij een lans voor realistischere doelen mét beleid dat deze doelen ook haalbaar maakt.

Heilige graal voor recycling?

Digimarc Illustrated PET bottle.jpg

De recycling van plastic verpakkingen kan wel een oppepper gebruiken. Digitaal watermerken van verpakkingen zou daarvoor zomaar uitkomst kunnen bieden. Na drie jaar in een pilotfase wordt de ontwikkeling van het innovatieve tagsysteem nu opgeschaald om zich te bewijzen als robuuste technologie. De hele keten is betrokken, van brand owner tot sorteerder.

Door de ogen van ... René Huisman

René Huisman, Directeur Regionale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard, Westmaas

Aan de keukentafel

20171007_171532.jpg

Een klein land, mondiaal gezien. En dat kleine land heeft ook nog heel veel lagere overheden met een eigen visie en beleid op afval. Wat hieruit voortvloeit is een jungle aan verschillende scheidingsregels, waardoor de burger door al het plastic de aarde niet meer ziet.

Verbrandingsinstallatie Zavin nog steeds 'state-of-the-art'

DSCN0009.JPG

Naast de afvalenergiecentrale en slibverwerkingsinstallatie van HVC oogt Zavins installatie voor de verwerking van specifiek ziekenhuisafval (SZA) aan de Baanhoekweg in Dordrecht bescheiden. Toch neemt Zavin sinds 1991 bijna al het SZA in dat vrijkomt in Nederlandse ziekenhuizen. Ook voor een vaatje eikenprocessierupsen of een partij in beslag genomen opiaten draait het bedrijf zijn hand niet om.

'Economisch systeem werkt duurzame start-up tegen'

178482-PeerbyGoPers-DaanWeddepohl-03df74-original-1441882617.jpg

Er is volop ruimte voor start-ups in recycling, reparatie en andere circulaire initiatieven, zegt Daan Weddepohl van Peerby. Maar een goed idee voor een nieuw project betekent niet automatisch dat het financieel ook een succes wordt. Weddepohl beschrijft zijn ervaringen in een boek.

'Communiceer met positieve boodschap het gewenste gedrag'

Ondergrondse containers in Tarwewijk Rotterdam.png

Sinds hun overstap op omgekeerd inzamelen kampen veel gemeenten met extra bijplaatsingen. Gedragsinterventies met positieve communicatie kunnen hierbij voor een oplossing zorgen. “Onderzoek het achterliggende probleem en kom met een maatwerkoplossing. Het belangrijkste is dat de basis op orde is.”