Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 36 items gevonden.

Sorteren op  

Uitgaande missie Waste management Saoedi-Arabië

Fysieke missie voor bedrijven actief in afvalbeheer die contacten willen leggen in Saoedi-Arabië. Deze missie is een eerste activiteit van WasteSAN, een cluster Nederlandse bedrijven die samen met de Nederlandse overheid inspeelt op kansen in Saoedi-Arabië.

Cursus Biomassa-certificering Better Biomass

Cursus van de BVOR in samenwerking met QS voor be-/verwerkers van organische reststromen die aan de slag willen met certificering van biomassa of dat overwegen.

Using bioenergy CCS (BECCS) to deliver negative emissions

Webinar over de inzet van CSS bij bioenergieproductie om emissies te verlagen. Met experts van Ricardo, ADE en Drax.

Van visie naar realiteit - de kringloop sluiten van stalen verpakkingen

De online conferentie bespreekt de huidige herziening van de richtlijn verpakking en verpakkingsafval en hoe stalen verpakkingen verder kunnen bijdragen aan een echt circulaire economie.
APEAL (de Association of European Producers of Steel for Packaging) en het Parliament Magazine organiseren een hybride conferentie op hoog niveau over het sluiten van de kringloop van recycling van stalen verpakkingen in Europa.
Het actieplan voor de nieuwe circulaire economie, een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal, bevat de doelstelling om ervoor te zorgen dat alle verpakkingen op de EU-markt tegen 2030 herbruikbaar of recycleerbaar zijn op een economisch haalbare manier.
Specifieke aandacht zal worden besteed aan hoe beleidsmakers en belanghebbenden in alle Europese landen kunnen samenwerken om het begrip van de waarde van meervoudige recycling te vergroten, de gescheiden inzameling te vergroten en de visie van APEAL van nul stalen verpakkingen naar stortplaatsen tegen 2025 te bereiken. Concrete voorbeelden zullen worden getrokken uit het APEAL-rapport "Why steel recycles forever: how to collect, sort and recycle steel for packaging" dat op het evenement wordt uitgebracht.

Cursus De praktijk van het composteren

Cursus van BVOR, gericht op personen die zich in de praktijk bezighouden met het composteren van groenafval en daarmee vergelijkbare reststromen.

Week van de Circulaire Economie 2022

Week georganiseerd door circulairondernemen.nl waarin bedrijven kunnen ontdekken of de circulaire economie ook iets voor hen is. Bijeenkomsten voor verschillende bedrijfstakken en specialisaties over circulaire oplossingen, ideeën en businesscases.

Nationale Conferentie Circulaire Economie 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en partners organiseren de vierde jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie. Het thema dit jaar is 'Allemaal Circulair!'.

De urgentie van circulaire zonnepanelen

Een 'Early Morning Talk' georganiseerd door Kiemt over circulaire zonnepanelen.

Webinar Herbruikbare verzendverpakkingen

Tijdens de webinar 'herbruikbare verzendverpakkingen' verkennen Mission Reuse, Thuiswinkel.org en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) gezamenlijk de kansen voor herbruikbare verpakkingen in de e-commerce sector.

Biorizon Webinar: superieure verf, lijm & rubber met bio-aromaten

Tijdens de Week van de Circulaire Economie geeft Biorizon met dit webinar een kijkje in de keuken van de ontwikkeling van bio-aromaten en hoe die producten als verf, lijm, rubber en plastic kunnen verduurzamen.

Week van de CE & Klimaat bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat organiseert tijdens de Week van de Circulaire Economie verschillende plenaire sessies, workshops en presentaties over de circulaire economie, duurzaamheid en klimaat.

Cursus Melden en registreren van afvalstoffen

Cursus over het melden en registreren van afvalstoffen, georganiseerd door de BVOR.

Commissiedebat Milieuraad

Commissiedebat over de Milieuraad van 17 maart.

Vakdag NVRD en O&O Geo

NVRD en O&O Fonds GEO organiseren de jaarlijkse Vakdag. Een dag speciaal voor (en door!) de praktische uitvoerders van de branche. Thema dit jaar is 'Ontwikkeling en veiligheid'.

Nationaal Recycling Congres

Tweede editie van het Nationaal Recycling Congres, georganiseerd door MRF, NRK Recycling, VHT en FNOI. Deze editie wordt hybride, met zowel fysieke deelnemers als online mogelijkheden.

Safe and sustainable by design criteria for chemicals and materials

Stakeholder workshop waarbij de Europese Commissie in gesprek gaat met belanghebbenden over een methodologie om criteria voor veilig en duurzaam ontwerp voor chemicaliën en materialen te definiëren.

Plastic Recyclates Forum

Online congres gericht op plasticrecyclaat en mechanische recycling. De organisatie ligt vanaf deze editie in handen van het Fraunhofer Instituut.

Gemeentelijk Grondstoffencongres 2022

Het jaarlijkse Gemeentelijk Afvalcongres is omgedoopt tot Grondstoffencongres. Er is aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en taken op het gebied van gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer en de mogelijkheid te netwerken. Het congres staat in het teken van
de rol van gemeenten bij de aanpak en agendering van problemen in de verschillende grondstofketens.

Data Privacy Week 2022

De week van Data Privacy is een week om iedereen bewust te maken van de correcte vernietiging van datagevoelig materiaal. In de week van Data Privacy kan iedereen kosteloos vertrouwelijk materiaal inleveren bij een professionele datavernietiger in de buurt.

Empack 2022

Empack is een landelijke beurs voor de verpakkingsindustrie.

  │1  2  │    Volgende