plaatje 11795

Britse coronavariant zwaard van Damocles voor afvalsector?

In Nederland is de inzameling van afval sinds de uitbraak van het coronavirus nauwelijks in de knel gekomen. De Britse coronavariant zorgt in Engeland echter voor serieuze problemen.

Nieuws

2,1 miljard euro aan SDE++aanvragen voor CCS-projecten

plaatje 9180

In de eerste openstelling van de verbrede SDE++regeling zijn er zeven subsidieaanvragen geweest voor CO2-afvang en -opslagprojecten (CCS) voor een totaalbudget van 2,1 miljard euro.

PvdD Amsterdam bezorgd over gezondheid omwonenden Bec

plaatje 7166

De Amsterdamse gemeenteraadfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden van de bio-energiecentrale (Bec) van AEB.

EC wil niet-EU-landen helpen bij opzetten afvalbeleid

plaatje 10412

De Europese Commissie (EC) wil consistenter beperkingen opleggen aan producten met zeer zorgwekkende stoffen en tegelijkertijd zorgen dat de regelgeving ook strikt wordt gehandhaafd.

Indaver zet buitenlandse expansie door in VK

plaatje 11921

Indaver kan gaan bouwen aan een nieuwe afvalenergiecentrale in Essex in het zuidoosten van Engeland. Het zogenoemde Rivenhall-project is voor het afvalbedrijf het derde project voor de productie van energie uit afval in het Verenigd Koninkrijk.

Meer nieuws »

Artikelen

"Milieuwetgeving nog niet klaar voor circulaire economie"

plaatje 12223

Tijdens het eerste Nationaal Recycling Congres waren materiaalorganisaties het erover eens dat het goed gaat, maar beter moet. De vraag is alleen hoe: nieuwe regels of andere belastingen?

Verschil private en publieke omgeving niet zo groot

plaatje 12239

Publiek-private samenwerking is volgens hem een absolute noodzaak voor de verdere ontwikkeling van circulariteit. Als nieuwe algemeen directeur bij de publieke onderneming Rova wil Roger Beuting dan ook een stevige vinger aan de pols houden van de ontwikkelingen in de private markt. Voor Rova is het ondertussen zaak de juiste kwaliteit afvalstromen aan die markt te leveren.

2020: Brussel toont daadkracht

plaatje 11728

Wie maakte de meeste indruk in 2020, en wat was de grootste sprong voorwaarts richting een circulaire economie? Vorig jaar prijkte staatssecretaris Stientje van Veldhoven bovenaan de lijst van 'aanvoerders'. In dit tweede jaar waarin de redactie van Vakblad Afval!/AfvalOnline haar lezers vroeg een Eindejaarslijst op te stellen, ontbreekt nagenoeg een boegbeeld. En meest opvallende ontwikkeling? Die kwam dit jaar uit Brussel.

Meer artikelen »