plaatje 8992

AEB: risico extra investeringen BEC beperkt

Er bestaat een kans dat AEB tot 2 miljoen extra moet investeren in de biomassaenergiecentrale (BEC) om de vergunningen rond te krijgen. Volgens het bedrijf is dat risico echter beperkt.

Nieuws

Subsidieregeling SDE++ telt vier CCS-categorieën

plaatje 11492

In de najaarsronde van de verbrede SDE++-regeling worden nieuwe technieken toegevoegd aan deze subsidieregeling. Zo telt de afvang en opslag van CO2 in totaal vier categorieën.

BVSE zoekt branchebrede oplossing brandverzekering

plaatje 11622

Ook in Duitsland hebben afvalbedrijven te kampen met branden en bijkomende hindernissen om zich te verzekeren. Branchevereniging BVSE zet zich in voor een oplossing.

Doetinchem wil diftar per 2022

plaatje 8362

Met diftar en extra containers voor pmd wil de gemeente Doetinchem de hoeveelheid restafval fors terugdringen.

Europese industrie wil EU-stoffendatabase jaar uitstellen

plaatje 11552

Een coalitie van veertig brancheorganisaties in de maakindustrie heeft de Europese Commissie gevraagd de aanmeldplicht voor de nieuwe EU-stoffendatabase SCIP met ten minste een jaar uit te stellen.

Meer nieuws »

Artikelen

Door de ogen van ... Andreas Krawczik

plaatje 12041

Andreas Krawczik, directeur Remondis Nederland, Lichtenvoorde

Hoe kunnen belastingen de circulaire economie aanjagen?

plaatje 11528

Belastingen kunnen de circulaire economie aanjagen, zo staat in het rapportenpakket 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' van het Ministerie van Financiën. Maar welke belasting? Hoogleraar economie Elbert Dijkgraaf pleit voor een belasting op ruwe grondstoffen, PBL-onderzoeker Herman Vollebergh ziet meer heil in een verhoging en verbreding van de energiebelasting.

'CO2-heffing zal leiden tot hoger verbrandingstarief'

plaatje 5106

Een CO2-heffing moet er vanaf 1 januari 2021 voor zorgen dat de industrie minder CO2 gaat uitstoten en de doelen uit het Klimaatakkoord worden gehaald. Ook afvalverbranders krijgen hiermee te maken. Veel mogelijkheden om hun uitstoot te beperken, lijken ze echter niet te hebben.

Meer artikelen »