plaatje 9741

Zorgen om achterkant van drankenkartonketen

Politiek gezien ligt er veel druk op de kunststof verpakkingsketen. Een verpakking als het drankenkarton is daardoor enigszins onderbelicht. Onterecht, want hoewel de inzameling van drankenkartons voortvarend verloopt, is er flink wat werk aan de winkel om deze keten duurzamer te maken.

Nieuws

Oppositie Amsterdam passeert college om informatie rondom AEB

plaatje 11464

Wim Beelen gaat zijn plan uit de doeken doen om het AEB er weer bovenop te krijgen.

Gemeenten HVC nemen AEB niet voetstoots over

plaatje 10742

HVC-gemeenten spreiden niet meteen de armen ter verwelkoming van AEB. Zij voelen zich ten eerste overvallen door de positieve houding van zowel HVC als AEB ten aanzien van een samenwerking.

Amendement Bazelconventie treedt na bijna 25 jaar in werking

plaatje 9877

Het zogenoemde 'verbodsamendement' op het Verdrag van Bazel zal eind van dit jaar eindelijk in werking treden.

Britse poorttarieven AEC's stijgen

plaatje 10212

De poorttarieven voor afvalverbranding met energieterugwinning in het Verenigd Koninkrijk zijn het afgelopen jaar gestegen, en de verwachting is dat ze dat nog even blijven doen.

Meer nieuws »

Artikelen

'Veel lippendienst, weinig verandering'

plaatje 11347

Gaat het in België over afval- of milieubeleid, dan bepalen de gewesten. Al bijna twintig jaar is Christof Delatter actief in het Vlaamse gewest. “Het is ondenkbaar dat er op huishoudelijk afvalbeleid op Vlaams niveau iets wordt besproken of beslist zonder dat wij mee aan tafel zitten.” Het is dus duidelijk: wie wat van de Vlaamse ervaringen wil weten, moet Delatter spreken.

Synergie uit samenwerking rond circulaire economie kan beter

plaatje 11411

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt hard gewerkt aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. De circulaire koplopers in de EU staan daarbij grotendeels voor dezelfde uitdagingen. Intensieve samenwerking in de transitie lijkt dan ook logisch. Drie Vlamingen vertellen over wat er al gebeurt en wat er nog beter kan.

Donkere wolken pakken zich samen boven afvalverbranders

plaatje 6538

Afval dat niet wordt opgehaald, vervuild slib dat in een kanaal verdwijnt en afvalbedrijven die waarschuwen voor een nationale afvalcrisis. Door ernstige technische problemen bij AEB ontstaan in Nederland haast Italiaanse toestanden. De infrastructuur voor afvalverwerking blijkt kwetsbaarder dan gedacht. En dan kondigde de regering ook nog eens een importheffing voor buitenlands afval én een CO2-heffing aan.

Meer artikelen »