Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 564 items gevonden.

Sorteren op  

Methodiek duurzaam aanbesteden afval herzien

Fotolia_200609719_S.jpg

De eerste versie van de methodiek voor het duurzaam aanbesteden van verschillende afvalstromen heeft een update gekregen. De basis is wel gelijk gebleven.

Overheidsaanbestedingen worden transparanter

Fotolia_112666946_S.jpg

Het wordt voor ondernemers makkelijker om fouten in aanbestedingsprocedures aan te kaarten en selectie- en gunningsbeslissingen moeten beter gemotiveerd worden.

Rijksoverheid zoekt verwerker van matrassen

Fotolia_30708701_S.jpg

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zoekt één marktpartij die de rijksbrede monostroom matrassen kan verwerken.

Coronacrisis belemmert afval-aanbesteding Schiphol

Fotolia_200609719_S.jpg

Schiphol was van plan om dit voorjaar een nieuwe aanbesteding uit te schrijven voor het inzamelen en verwerken van het afval. De coronacrisis stak daar echter een stokje voor.

Kempengemeenten opnieuw in zee met Baetsen

Baetsen_vrachtwagen_klein.jpg

De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben de inzameling en verwerking van diverse afvalstromen aan inzamelaar Baetsen gegund.

Arnhem kiest opnieuw voor Suez

hoge resolutie-1.jpg

Ondanks twee andere gegadigden, blijft de inzameling in Arnhem bij oude bekende Suez.

Van Kaathoven gaat inzamelen in Roermond

Opinie(heeft GFT nog toekomst) duobak.jpg

Van Kaathoven gaat voortaan het huishoudelijk afval inzamelen in de gemeente Roermond. De duocontainers gaan hun laatste fase in.

Verwerking Rotterdams gft in de herkansing

Rotterdam_Banner_3.jpg

Na een mislukte aanbesteding probeert de gemeente Rotterdam opnieuw partijen geïnteresseerd te krijgen in het verwerken van het gft en gfe uit huishoudens.

Geen interesse in inzameling opk van Blink

oud papier en karton inzameling.jpg

De marktconsultatie die Blink hield om te peilen of er interesse was in de opdracht voor de inzameling van opk, heeft precies het resultaat opgebracht dat was verwacht.

Nieuwe aanbestedingen ministerie van LNV door rekenfout

96619494_s.jpg

Vanwege een fout in de ramingen van de aan te bieden hoeveelheden, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) twee aanbestedingen stopgezet. Nieuwe aanbestedingen beschikken wel over de juiste hoeveelheden.

Brabants gft naar Attero en Valor Compostering

65433676_s.jpg

Het gft van Blink, Cure en tien Brabantse gemeenten wordt vanaf 1 januari 2021 verwerkt door Attero en Valor Compostering bv.

Zwolle kiest na nieuwe aanbestedingsmethode voor Remondis

Foto 1 officiële ondertekening overeenkomst.jpg

De gemeente Zwolle, Cibap (vakschool voor vormgeving) en Wijz (welzijnsstichting) sluiten een overeenkomst met Remondis voor de inzameling van hun bedrijfsafval.

Indaver opnieuw gft-verwerker Cyclus

96619494_s.jpg

Ook de komende jaren blijft Indaver het gft van de Cyclus-gemeenten verwerken.

Vier publieke bedrijven gunnen verwerking glasafval

20161107_145119.jpg

Avu, Circulus-Berkel, Rova en Twente Milieu hebben in Maltha, PreZero en Suez verwerkers gevonden voor hun glasafval.

Meer aanvoer nodig voor Brabantse nascheiding

North_Brabant-Flag.svg.png

De acht Noord-Brabantse gemeenten die samen de mogelijkheden voor een nascheidingsinstallatie onderzoeken, kunnen zelf niet voldoende afval bieden. Er is aanbod nodig van andere Brabantse of Limburgse gemeenten.

Groningen gewaarschuwd voor gevolgen inbesteding

Fotolia_51671482_S.jpg

De Groningse raad beslist deze week of de verwerking van het restafval uit de gemeente openbaar wordt aanbesteed of dat er voor inbesteding bij Omrin wordt gekozen. Die keuze gaat over veel meer dan de prijs alleen, waarschuwen negen afvalbedrijven.

Brabantse gemeenten onderzoeken nascheiding

province_noord-brabant.png

In Zuidoost-Nederland is er nog geen capaciteit voor nascheiding en sortering van restafval. Acht Brabantse gemeenten willen daar verandering in brengen.

Grote steden zoeken oplossing voor inzameling gfe

Voedselrestenvermaler.jpg

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht dagen de markt uit met nieuwe oplossingen te komen om de inzameling van groente-, fruit- en etensresten (gfe) naar een hoger niveau te tillen.

Rijksoverheid zoekt verwerker voor glas en metaal

Fotolia_112666946_S.jpg

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is namens de Rijksoverheid op zoek naar een verwerker voor de rijksbrede monostromen glas en metaal.

Nieuwe verwerkers groenafval West-Brabantse gemeenten

Fotolia_166789261_S.jpg

Vijf West-Brabantse gemeenten hebben de verwerking van hun groenafval aan twee bedrijven gegund.

  │1  2  3  6  12  29  │    Volgende