Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 555 items gevonden.

Sorteren op  

Bouw Vlaamse MDF-fabriek gestart

Fotolia_103234240_S.jpg

De bouw van de eerste commerciële fabriek van Act&Sorb in Genk om MDF te recyclen is officieel van start gegaan. Naar verwachting is de fabriek in 2021 operationeel.

Pyrolyse verwerkingsoplossing voor matrassen?

Fotolia_30708701_S.jpg

In samenwerking met matrasfabrikanten, beddenleveranciers en recyclingbedrijven onderzoekt TNO in hoeverre pyrolyse een goed alternatief is voor het verbanden van matrassen.

UMC beproeft verwerking biomedisch afval op locatie

sterilwave.jpg

Het Universitair Medische Centrum Utrecht gaat tijdens een twee maanden durende pilot circa 5 ton besmettelijk laboratorium afval lokaal verwerken in samenwerking met SimpleComply.

Wetterskip Fryslân stelt verduurzaming slibverwerking uit

manhole-1200923_1280.jpg

Nieuwe inzichten en financiële tegenvallers hebben er toe geleid dat Wetterskip Fryslân terugkomt op een eerder besluit om de slibverwerking te verduurzamen.

Nederlandse biomassa volledig lokaal benut

Fotolia_166789261_S.jpg

Houtige biomassa die wordt gebruikt in biomassa-installaties voor lokale warmte- en warmtekrachtproductie, komt voor 89 procent uit Nederland en voor 11 procent uit de directe buurlanden België en Duitsland en bestaat vooral uit lokale reststromen.

Geen quick fix voor overschotten textiel en plasticrecyclaat

144131462_m.jpg

Tijdens de piek van de coronacrisis is in gemeenten onder andere meer afgedankt textiel en plastic verpakkingsafval ingezameld. Verderop in de textielketen leidde dit tot overschotten waar voorlopig geen oplossing voor is. In de plasticketen maakte de crisis vooral structurele problemen meer zichtbaar. “Alle seinen staan op groen om tot maatregelen te komen.”

Omrin gaat biogas maken van nagescheiden luiers

Danodrum 1.png

Met een gigantische trommel gaat Omrin luiers en ander organisch restmateriaal scheiden uit restafval om er biogas van te maken. Het afvalbedrijf claimt dat zo meer dan 80 procent van het huishoudelijk afval wordt gescheiden.

Chinees bouw- en sloopafval kan beter benut

Fotolia_122737932_S.jpg

Voor Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen met expertise op het gebied van bouw- en sloopafval liggen er mogelijk ongekende kansen in China.

Attero op vingers getikt vanwege inzameling oud-gft

Fotolia_51929802_XS.jpg

Toezichthouders van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) gaan Attero Wilp aanschrijven, vanwege de inzameling van oud-gft. Volgens het afvalbedrijf is deze inzameling een gevolg van de coronacrisis.

Samenwerking voor gerecycled polystyreen als voedselverpakking

Fotolia_198900531_S.jpg

Ineos Styrolution en Recycling Technologies willen gerecycled polystyreen geschikt maken voor voedselverpakkingen.

Geen bewijs dat larven wasmot plastic biologisch afbreken

Larf van de wasmot.jpg

Onderzoeksinstituut Fraunhofer heeft onderzocht hoe de larven van de wasmot polyethyleen eten en verteren en of ze hiermee kunnen bijdragen aan het wegwerken van het plasticprobleem in de wereld.

Witte rook voor full-scale luierrecycling bij ARN

foto reactor.jpg

ARN gaat de recycling van luiers opschalen. Na de uitbreiding kan het afval- en energiebedrijf 15 kton luiers per jaar recyclen.

Cramer: “Voor luierrecycling niet bij gevestigde bedrijven”

baby-9.jpg

Het recyclen van luiers is ingewikkeld. Ex-minister Jacqueline Cramer stuitte op een muur bij de gevestigde bedrijven toen ze naar oplossingen zocht. Ook startups boden geen uitkomst. Dus deed ze het zelf.

Producenten vragen overheid pas op de plaats te maken

118842991_s.jpg

De overheid moet het systeem voor de retourpremie voor koelkasten niet zomaar gaan opleggen, maar eerst een voorstel van de producenten daarvoor afwachten.

Gemeente Bronckhorst verhoogt vastrecht opnieuw

Fotolia_34700076_S.jpg

In haar nieuwe afval- en grondstoffenplan verhoogt de gemeente Bronckhorst het vastrecht voor 2021 met 85 euro om de kosten van de afvalverwerking te dekken. Het huidige servicepakket blijft vrijwel gelijk.

'Rol chemisch recyclen bij transitie naar circulaire economie'

Fotolia_198900531_S.jpg

De chemische industrie en een Duitse denktank zien een belangrijke rol voor chemisch recyclen in de transitie van Europa naar een circulaire economie.

Demonstratielijn voor verwerking slib tot Neutral

euro-1660456_1280.jpg

VSGM, Attero en Conovation ontwikkelen een demonstratielijn voor slibverwerking, om aan te tonen dat de Mid Mix-technologie ook geschikt is voor grote hoeveelheden. De provincie Gelderland financiert een deel van het project.

Export industrieel afval naar China meer dan gehalveerd

export-nederlandse-makel.jpg

De export van Nederlands industrieel afval halveerde in de periode van januari tot en met april 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

ChemRec wil meer aandacht voor chemisch recyclen

plastic-waste-3962409_1280.jpg

Chemische recycling is per definitie circulair en helpt bij de uitfasering van afvalverbranding. Om deze twee redenen moet chemisch recyclen meer worden betrokken in het Europese afval- en recyclingsysteem.

'Biologisch afbreekbaar plastic bemoeilijkt recycling gft'

Fotolia_93712755_S.jpg

Een juiste behandeling van voedselresten en tuinafval kan bijdragen aan de doelstellingen voor de Europese circulaire economie. Dit vereist wel duidelijke regels voor de etikettering van biologisch afbreekbaar plastic.

  │1  2  3  6  11  28  │    Volgende