Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 492 items gevonden.

Sorteren op  

Meer blikjes gerecycled in Europa

Fotolia_111520236_S.jpg

In de EU, Zwitserland, Noorwegen en IJsland is het recyclingpercentage van aluminium blikjes in 2017 met 2,3 procent gestegen tot 74,5 procent. Een all-time record.

Cewep: 'Belangrijke rol AEC's in circulaire economie'

zavin kijkglas190504.jpg

Gezien de verwachte hoeveelheid restafval in 2035 heeft afvalverbranding met energieterugwinning een essentiële functie in de circulaire economie. Zo luidt althans de visie van Cewep.

Waterschappen vragen markt om extra slibverbranding

Slib.jpg

Noordelijke waterschappen hebben zich verenigd om extra verwerkingscapaciteit voor zuiveringsslib mogelijk te maken.

Zaans ziekenhuis gaat afvalverwerkingssyteem veranderen

Pharmafilter.jpg

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) gaat zijn systeem van afvalverwerking volledig veranderen om een zeer resistente bacterie te bestrijden, waarmee het al anderhalf jaar kampt. Volgens fabrikant Pharmafilter ontbreekt bewijs dat de komst van deze bacterie aan het afvalverwerkingssysteem ligt.

ARN heeft meer tijd nodig voor opschaling luierrecycling

Fotolia_111551929_S.jpg

Het is nog onduidelijk wanneer ARN over een volwaardige luierverwerkingsinstallatie beschikt. De afvalverwerker is nog steeds aan het experimenteren met de nieuwe techniek.

Omrin gaat pmd- en restafval Bar-gemeenten verwerken

zachte kunststoffen Rekas klein.jpg

Vanaf 2020 wordt het restafval, met pmd, van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk door Omrin in Heerenveen verwerkt. Daarnaast wordt Bar Afvalbeheer naar verwachting voor het eind van het jaar aandeelhouder van Irado.

Roostergoed niet de oven in maar het dak op

zavin kijkglas190504.jpg

AquaMinerals, BlueRoof en een viertal waterschappen werken samen aan een circulaire oplossing voor het zogenoemde roostergoed van de waterschappen.

Nieuw onderzoek moet zorgen voor doorbraak in textielrecycling

clothing-2563851_1280.jpg

Het Saxion-lectoraat Smart Functional Materials heeft een subsidie van 300.000 euro toegezegd gekregen voor het project 'Breakthrough in polycotton recycling'.

Werkgroep Circulair Textiel van start

kleding en schoenen.jpg

De werkgroep Circulair Textiel is van start gegaan en is inmiddels bezig met het opstellen van een NTA voor gemeenschappelijke termen en definities om circulariteit in de textielsector verder aan te jagen.

Industrieën slaan handen ineen voor recycling turbinebladen

windmill-932125_1280.jpg

WindEurope, Cefic en Eucia hebben een cross-sectoraal platform opgezet om te komen tot nieuwe oplossingen voor de recycling van de bladen van windturbines.

Waterschap werkt aan extra opslag voor zuiveringsslib

manhole-1200923_1280.jpg

Door de problemen bij AEB krijgt Waterschap Amstel, Gooi & Vechtstreek haar zuiveringsslib op het moment niet verwerkt. Slib wordt daarom tijdelijk opgeslagen bij afvalbedrijf Beelen in Terneuzen, maar er is meer nodig.

Bioplastics uit gft stap dichterbij met toekenning subsidie

Orgaworld Joop Suurmeijer met PHA.JPG

In een proefinstallatie gevestigd op het Lelystad Innovatie Centrum wordt de komende drie jaar hard gewerkt aan de verdere optimalisatie van de productie van bioplastics uit gft. “Na een eerste succesvolle pilot, weten we dat we op de goede weg zijn.”

Tweede leven voor e-accu's

Dem_hybride_Benelux_14 kopie.JPG

Bij hergebruik van materialen uit accu's verschuift de focus. Waar die eerst lag bij het terugbrengen tot grondstof, wordt nu gekeken naar het innovatief oprekken van de levensduur. Dat geldt vooral voor elektrische aandrijfaccu's die een tweede leven tegemoet gaan. Maar ook voor de traditionele loodzuuraccu zijn er kansen.

Matrassenetiket in de steigers

Matrassen bij RetourMatras in Alphen aan den Rijn.jpg

Nen gaat met verschillende partijen uit de matrassenketen werken aan een matrassenetiket. Belanghebbenden die willen meepraten over het etiket kunnen zich nog bij het normalisatie-instituut melden.

Afvalbedrijven helpen bij opruimen processierupsen

1024px-Thaumetopoea_processionea,_closeup.JPG

Samen met groenbedrijven gaan HVC en Zavin de komende periode ervoor zorgen dat de eikenprocessierupsen worden opgeruimd, zonder risico voor medewerkers en omwonenden.

Afvalbranche wil afspraken over verbranden eikenprocessierups

1024px-Thaumetopoea_processionea,_closeup.JPG

De afvalbranche wil graag helpen bij het opruimen van eikenprocessierupsen, maar er zijn wel afspraken nodig om de veiligheid van medewerkers te borgen.

Vanaf 2020 kunstgrasrecycling in Amsterdam

Kunstgress.JPG

De kunstgrasalliantie kan een eerste succes melden: in het eerste kwartaal van 2020 gaat er een recyclinginstallatie voor kunstgras draaien in Amsterdam.

SNB staat achter verbranding zuiveringsslib

SNB_vrachtwagen_silogebouw.jpg

Slibverwerking door middel van monoverbranding blijft de beste verwerkingsmethode voor deze afvalstroom, vindt SNB.

Drie problemen rond plastic afvalverwerking

Baal met plastic folies en verpakkingen.JPG

Er zijn drie problemen rond het verwerken van plastic afval in Nederland: een deel komt in het zwerfvuil terecht, een deel wordt niet gerecycled maar verbrand, en van een deel van het plastic afval is onvoldoende inzicht in de verwerking.

Nieuw platform monitort inzet kunststof recyclaat

Fotolia_187739349_S.jpg

De vereniging van Europese kunststofverwerkers EuPC lanceert in samenwerking met haar leden, waaronder de NRK, een nieuw digitaal platform om de inzet van kunststof recyclaat in nieuwe producten te monitoren.