Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 539 items gevonden.

Sorteren op  

Demonstratielijn voor verwerking slib tot Neutral

euro-1660456_1280.jpg

VSGM, Attero en Conovation ontwikkelen een demonstratielijn voor slibverwerking, om aan te tonen dat de Mid Mix-technologie ook geschikt is voor grote hoeveelheden. De provincie Gelderland financiert een deel van het project.

Export industrieel afval naar China meer dan gehalveerd

export-nederlandse-makel.jpg

De export van Nederlands industrieel afval halveerde in de periode van januari tot en met april 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

ChemRec wil meer aandacht voor chemisch recyclen

plastic-waste-3962409_1280.jpg

Chemische recycling is per definitie circulair en helpt bij de uitfasering van afvalverbranding. Om deze twee redenen moet chemisch recyclen meer worden betrokken in het Europese afval- en recyclingsysteem.

'Biologisch afbreekbaar plastic bemoeilijkt recycling gft'

Fotolia_93712755_S.jpg

Een juiste behandeling van voedselresten en tuinafval kan bijdragen aan de doelstellingen voor de Europese circulaire economie. Dit vereist wel duidelijke regels voor de etikettering van biologisch afbreekbaar plastic.

GBN-AGR recyclet kunstgras van Haagse sportclubs

artificial-turf-3456849_1280.jpg

GBN-AGR gaat voor de gemeente Den Haag twee kunstgrasvelden van de Haagse voetbalclub SC Remo recyclen. Later volgt de recycling van andere velden in deze gemeente.

Andere financiering nodig voor innovaties in nascheiding

Fotolia_39804024_M.jpg

Om de Vang-doelstellingen te halen, kijken gemeenten onder meer naar het invoeren van het nascheiden van restafval. Voor het financieren van innovaties op dit gebied bestaan meer mogelijkheden dan enkel de afvalstoffenheffing, zeggen Reinier van der Vusse en Michiel Kort van adviesbureau RebelGroup.

Nieuwe tool geeft inzicht in gfe-verwerking

Fotolia_93712755_S.jpg

Gemeenten die zoeken naar een goede verwerking van groente, fruit en etensresten (gfe) krijgen hulp van een nieuwe tool van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

'Plastic chemisch recyclen niet milieuvriendelijk'

Baal met plastic folies en verpakkingen.JPG

Chemisch recyclen past niet in een circulaire economie. Zelfs met de meest geavanceerde techniek wordt heel weinig afvalplastic daadwerkelijk opnieuw plastic.

Afnemers gezocht voor miljoenen kilo's textiel

DSC_0002.JPG

Dutch Circular Textile Valley (DCTV) roept de bouw-, infra- en GWW-sector op om grote hoeveelheden post-consumer textiel te verwerken in projecten.

"Verwerking corona-afval geen probleem"

DSCN0009.JPG

Door een goede samenwerking tussen afvalbedrijven en het bevoegd gezag lijkt voorkomen dat er tijdens de coronacrisis een tekort aan verwerkingscapaciteit voor corona-afval kon ontstaan. “Doordat er snel is geschakeld, hebben we het afval steeds op een veilige manier kunnen verwerken”, zegt Ron Roffel, operationeel directeur van Zavin.

Nen legt eisen voor circulair textiel vast

clothes-166848_1920.jpg

Met de lancering van de Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel legt het Nederlands Normalisatie-instituut Nen afspraken voor circulair textiel vast.

Nagescheiden folies AEB naar verbrandingsoven

Baal met plastic folies en verpakkingen.JPG

Bij AEB stapelt de voorraad nagescheiden plastic folies zich op sinds de vaste recycler van dit materiaal vanwege de coronacrisis de deuren heeft gesloten. Het Amsterdamse bedrijf gaat de voorraad die er nu ligt verbranden.

Afvalprotocol eikenprocessierups vastgesteld

1024px-Thaumetopoea_processionea,_closeup.JPG

Voor de opslag, het transport en de verwerking van afval van eikenprocessierupsen en hun nesten is een nieuw afvalprotocol opgesteld. Het protocol bestaat uit vrijwillige afspraken, maar de naleving wordt sterk aangeraden.

Thermische recycling als dé oplossing voor plasticprobleem

IMG_0788.JPG

Met industriële pyrolyse-installaties wil PyrOil over de hele wereld plasticafval verwerken tot olie. Deze gecombineerde installaties, met 250 kton verwerkingscapaciteit, kosten liefst 110 miljoen euro per stuk. Het weerhoudt ondernemer achter het bedrijf John Kuipers er niet van om groot te denken. “Overal is er plasticafval en overal wil men er vanaf.”

'Verpakkingsafval goed scheiden blijft zinnig'

118899858_s.jpg

Ondanks de coronacrisis wordt pmd uit huishoudens nog altijd voor meer dan 99 procent gerecycled, stelt het Crisisteam Pmd, Glas en Papier. Nederlanders worden dan ook opgeroepen verpakkingsafval ook nu goed te blijven scheiden.

'ARN achtervang voor verwerking ziekenhuisafval'

DSCN0002.JPG

Als de huidige verwerkingscapaciteit voor corona-afval uit Nederlandse ziekenhuizen niet afdoende blijkt, kan mogelijk ook bij ARN in Weurt ziekenhuisafval worden verbrand.

HVC en AVR helpen bij opslag en verbranding medisch afval

Fotolia_106324476_S.jpg

De provincie Zuid-Holland heeft drie bedrijven toestemming gegeven tijdelijk meer afval van ziekenhuizen te verwerken vanwege het coronavirus.

Kwaliteit gft verbeteren via verwerkingscontracten

dreamstime_l_15592017.jpg

Vang-HHA heeft een handreiking laten ontwikkelen voor gemeenten en inzamelaars die de verwerking van gft in de markt gaan zetten en de kwaliteit van het gft willen verbeteren.

The Ocean Cleanup stuurt plasticafval uit Grote Oceaan naar AVR

191212-The-Ocean-Cleanup-Mission-One-Completed-155.jpg

The Ocean Cleanup heeft het plasticafval uit de Grote Oceaan per schip van Vancouver naar Nederland getransporteerd, waar dit op het terrein van AVR in Rotterdam wordt gesorteerd en opgeslagen.

Afvalstoffenheffing Amersfoort stijgt in 2021 aanzienlijk

dreamstime_17742999.jpg

De gemeente Amersfoort laat inwoners weten dat de afvalstoffenheffing vanaf 2021 met ongeveer 52 euro stijgt door hogere verwerkingstarieven voor restafval en gft én minder inkomsten uit papier en pmd.

539 Results  │1  2  3  6  11  27  │    Volgende