Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 20 november 2019

Toepassingen in betonproducten en immobilisatie tot duurzame funderingen nu realiteit

Nuttige oplossingen voor vrij toepasbare bodemassen

De combinatie VOF Rock Solid Afvalzorg is gespecialiseerd in het be- en verwerken en toepassen van AEC-bodemassen. Het bedrijf speelt in op de laatste ontwikkelingen en maakt hierbij gebruik van de nieuwste technieken. De blik is altijd gericht op de toekomst, het vrij toepassen van AEC-bodemassen conform de Green Deal. Vanaf 2020 wordt dat immers de regel.

Solarbase is een oplossing om zonnepanelen veilig te funderen op stortlocaties, dijken en geluidswallen.

VOF Rock Solid Afvalzorg biedt klanten oplossingen om bodemassen op een nuttige manier vrij toe te passen in betonproducten en funderingen. Zonder restproduct, zodat 100 procent wordt gerecycled.

Functionele IBC-werken

Tot nu werd een deel van de ruwe bodemassen opgewerkt tot IBC-bouwstof en het andere deel tot vrij toepasbare bouwstof. Afvalzorg vervoerde IBC-bouwstoffen naar IBC-werken voor toepassing aldaar. Het in 2019 afgeronde project Het Groene Schip is een goed voorbeeld. In het noordelijke deel werden IBC-bouwstoffen toegepast. Het project is inmiddels opgeleverd aan Staatsbosbeheer en wordt ingericht tot een veelzijdig recreatiegebied met plek voor horeca, een amfitheater en mogelijkerwijs ook de opwekking van duurzame energie. Afvalzorg blijft ook na afronding van dit project verantwoordelijk voor de noodzakelijke nazorg.

Vanaf locatie Nauerna gaan er ook opgewerkte bodemassen naar Wijster in Drenthe. Tot 2020 bieden we klanten de mogelijkheid om IBC-bouwstoffen aan te leveren voor Het Dak van Drenthe. Deze recreatieheuvel wordt in totaal opgehoogd met 2 à 3 miljoen ton bodemassen. Als de IBC-categorie wordt afgeschaft eind 2019, dan is ook dit project afgerond.

Oplossingen vrij toepasbare bodemassen

VOF Rock Solid Afvalzorg werkt conform de Green Deal en streeft naar een zo hoogwaardig mogelijke toepassing van bodemassen. “Al jaren werken we hard aan innovatieve technieken om vanaf 2020 AEC-bodemassen vrij te kunnen toepassen”, vertelt manager Hans Teunissen van Afvalzorg. “We zijn er trots op dat we onze klanten verschillende duurzame oplossingen kunnen bieden. Het toepassen van bodemas in betonproducten en het immobiliseren ervan tot duurzame funderingen zijn voor ons nu realiteit. Bovendien wordt er zo op primaire grondstoffen bespaard, omdat bodemas zand en grind vervangt. Een mooi voorbeeld van een duurzame fundering is de door Afvalzorg ontwikkelde fundering Solarbase. Een oplossing om zonnepanelen veilig te funderen op stortlocaties, dijken en geluidswallen. Het heeft goede verankerings- en funderingstechnische eigenschappen. Op Zonnepark Wieringermeer is Solarbase al toegepast. Dankzij deze duurzame fundering kunnen de zonnepanelen dicht bij de grond worden geplaatst. Dat betekent minder risico’s bij windbelasting. Maaiwerk, erosieproblemen of risico’s op afschuiving zijn ook verleden tijd. Meer projecten staan in de planning.”

Meer weten over Afvalzorg?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! september 2019 (nummer 6)


Auteur: