Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 15 november 2019

Vakbeurs Recycling zet in op veiligheid

Het is bijna dagelijks nieuws: branden bij afvalverwerkers. De risico's voor het bedrijfsproces, de medewerkers en omgeving zijn groot. Daarnaast wordt het steeds lastiger te voldoen aan de voorwaarden binnen een brandverzekering. Welke maatregelen kunnen worden getroffen om de veiligheid significant te verhogen? Waar liggen kansen voor verbetering?


Foto: Vakbeurs Recycling

De sector afvalbeheer is de sector waarin relatief de meeste ernstige arbeidsongevallen plaatsvinden, zo blijkt uit het rapport ‘Staat van arbeidsveiligheid 2018’ van de Inspectie SZW. Een veilige en gezonde werkomgeving in de afvalbranche is van groot belang zodat iedere werknemer of bezoeker weer veilig en gezond naar huis gaat.

Veiligheid

Daarom komt veiligheid als belangrijk thema tijdens de vakbeurs Recycling aan bod. Er worden nieuwe inzichten en oplossingen in branddetectie met het publiek gedeeld en nieuwe technieken voor duurzame inzetbaarheid en een veilige omgeving in de afvalsector behandeld. Diverse partijen delen hun kennis en kunde over dit thema. Zo geeft Stichting Arbocatalogus Afvalbranche praktijkgerichte tips voor een veilige en gezonde werkomgeving en geeft Van Iersel en Luchtman advocaten inzicht in de wet- en regelgeving inzake (brand)veilig afval verwerken.
Daarnaast licht Saval uit hoe een locatie brandveilig dient te worden ingericht en wanneer een bedrijf verzekerbaar is. Verder geeft Veras een inhoudelijke en publieke sessie over het onderwerp ‘Circulair slopen’ met daarna een netwerkborrel.


Op 19, 20 en 21 november vindt de tiende editie van de vakbeurs
Recycling plaats.
Foto: Vakbeurs Recycling

Recyclingsymposium

De termijndoelstellingen voor een circulair Nederland komen steeds dichterbij. Dit betekent dat er echt actie ondernomen moet worden. De samenwerking tussen diverse bedrijven en verenigingen is hierin de sleutel. Om hen met enkele voorbeelden een handje te helpen host vakbeurs Recycling het jaarlijkse Recyclingsymposium, georganiseerd door brancheorganisaties
BRBS Recycling, FHG en Envaqua. Deze editie is het thema: ‘Circulariteit, van droom naar werkelijkheid’.

Vakbeurs Recycling 2019

Recycling is de nationale vakbeurs voor recyclingtechniek en afvalmanagement. Het jaarlijkse vakevenement combineert de marktplaats voor de afvalketen met laagdrempelig netwerken en gratis catering. Vakbeurs Recycling trekt jaarlijks ongeveer 4.500 professionals binnen de afvalbranche en verantwoordelijken voor het afvalbeheer van bedrijven met grote afvalstromen. Op 19, 20 en 21 november vindt de tiende editie van deze vakbeurs plaats. Het Recyclingsymposium wordt gehouden op 20 november.

Meer informatie: www.vakbeursrecycling.nl en www.recyclingsymposium.nl


Vakblad Afval! november 2019 (nummer 7)