Categorie: europa | Gepubliceerd: 16 november 2022

Shift naar herbruikbaar een logistieke draak?

De Europese drankenindustrie waarschuwt dat een verschuiving naar herbruikbare en hervulbare drankenverpakkingen meer dan alleen kostenproblemen met zich meebrengt.

Net als eerder de Europese branchevereniging voor de verpakkende industrie EuPC spreekt nu ook de Europese drankenindustrie nog eens haar zorgen uit over de herziening van de EU-richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval. “Eenvoudig gezegd staat het concurrentievermogen van de levensmiddelen- en drankenindustrie en haar verpakkingswaardeketen op het spel”, schrijft een aantal verenigingen die de meerderheid van de Europese drankenindustrie, haar verpakkingswaardeketen en horeca vertegenwoordigt, in een nieuw position paper.

Paradigmaverschuiving

Met de herziening vraagt de Europese Commissie de drankenindustrie om een ‘volledige pagadigmaverschuiving’ te maken naar haast uitsluitend herbruikbare of hervulbare verpakkingen. Een toename van het aandeel van dit soort verpakkingen is wel mogelijk, schrijven de organisaties, “maar alleen met de juiste processen, beleidsmaatregelen op basis van wetenschappelijk verifieerbare gegevens en een tijdschema.” Nu ontbreekt echter nog een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de gevolgen van het uitgelekte voorstel op goed functionerende circulaire verpakkingssystemen.

Logistiek

Kosten zijn niet het enige waar de drankenindustrie zich zorgen om maakt. Het implementeren van hergebruik betekent ook het opzetten van nieuwe infrastructuur en netwerken, zowel publiek als privaat, in de hele EU. Bovendien moeten consumenten daar ook aan meewerken, benadrukken de brancheverenigingen, door thuis het meeste afval te sorteren en meer herbruikbare verpakkingen in te leveren. Ook zouden horeca binnen hun gebouwen schoonmaak- en opslagfaciliteiten moeten opzetten voor hergebruik en hervulling. Hierbij mogen de keuze van de consument, voedselveiligheid en gezondheid van consumenten en personeel, niet in het gedrang komen.

Oproep

De brancheverenigingen roepen de Europese Commissie op om de voorgestelde maatregelen te heroverwegen en zich te concentreren op het opzetten van wetenschappelijk onderbouwde processen om te beoordelen waar en hoe hergebruik op een veilige, economisch levensvatbare en duurzame manier kan worden toegepast. Dit zou het dan mogelijk maken realistische doelstellingen voor hergebruik op EU-niveau vast te stellen, samen met doeltreffende en zinvolle waarborgen, waaronder toereikende overgangsperioden.

Mkb

Eerder maakte vier Europese drankenorganisaties (die ook dit nieuwe position paper hebben ondertekend) ook al het argument dat de doelen in de concepttekst voor de herziening van de richtlijn (20 procent hergebruik in 2030 en 75 procent in 2040) een existentiële bedreiging vormen voor veel mkb-bedrijven en kunnen leiden tot het ontmantelen van een aantal effectieve bestaande recyclingsystemen. 

Verwacht wordt dat de Commissie haar voorstel voor de herziening van de verpakkingsrichtlijn eind november zal indienen.