Categorie: Management | Gepubliceerd: 30 mei 2024

“We werken veilig of niet”

In de Week van de Veiligheid besteden afvalbedrijven extra aandacht aan veilig en gezond werken.

De inmiddels al zevende editie van de Week van de Veiligheid vindt van 3 tot en met 7 juni plaats. In de week geven organisaties elk hun eigen invulling aan de acties, afgestemd op hun bedrijfscultuur en actuele behoeften. De thema’s variëren van prikken en snijden tot gezond eten. En waar de ene organisatie deze week een ‘toolboxmeeting’ organiseert over een actueel thema, zoals het evalueren van de procedures met betrekking tot lithium batterijen, heeft de ander een werkplekinspectie voor het managementteam en de ondernemingsraad (OR) opgezet.

De organisatie is in handen van Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA). Die wijst op het grote belang van haar motto ‘we werken veilig of niet’. Uit de jaarverslagen van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat afvalbeheer een sector is met veel ernstige arbeidsongevallen. “Aandacht voor gezond en veilig werken is en blijft van belang binnen onze sector. Tijdens De Week van de Veiligheid vragen we hier extra aandacht voor en proberen we het veiligheidsbewustzijn bij werkgevers en werknemers in onze sector te vergroten," aldus StAA-voorzitter Michaël van Hulst.