Categorie: publicaties | Gepubliceerd: 31 december 2020

Crow publiceert handreiking 'Aanbesteden twee fasen contracten'

Tweefasen-aanbesteding wint aan populariteit. Kennisplatform Crow heeft daarom een handreiking gepubliceerd voor het aanbesteden van tweefasencontracten.

Bij deze manier van samenwerken werken opdrachtgever en -nemer al in een vroeg stadium van een opgave gezamenlijk een project uit. Op basis daarvan wordt de definitieve opdracht voor de uitvoering vastgesteld en verstrekt. Zo’n aanbestedingsvorm vergt een andere manier van werken.

Voor de gebruiker laat de handreiking zien hoe een aanbesteding zo ingericht kan worden, dat er gestuurd wordt op een succesvolle samenwerking. Daarbij wordt ook benoemd hoe om te gaan met de drempels die hiermee verband houden. De handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor inkopers en projectleiders, die zich bij decentrale overheden en nutsbedrijven bezighouden met bouw- en infraprojecten. Er is echter ook een korte managementsamenvatting toegevoegd voor afdelingshoofden en beleidsmakers die meer willen weten over tweefasen-aanbesteding.

De handreiking is het product van samenwerking met professionals in het veld. Met opdrachtgevers en opdrachtnemers. Maar ook met partijen als advies- en ingenieursbureaus, kennisinstellingen en verenigingen. De eerste versie van de handreiking is nu beschikbaar op website van Crow.