Categorie: arbo & kwaliteit | Gepubliceerd: 07 januari 2021

CBS ziet loon afvalbeheer in 2020 stijgen

De cao-lonen zijn in 2020 gemiddeld gestegen met 3 procent. Werknemers in de bedrijfstak 'waterbedrijven en afvalbeheer' hadden een loonstijging van 3,5 procent.

Hoewel de stijging van cao-lonen in 2020 voor de bedrijfstak ‘waterbedrijven en afvalbeheer’ boven het landelijk gemiddelde zat, was dit niet de bedrijfstak waarin de lonen het meeste stegen. De werknemers in de bedrijfstak industrie zagen hun loon namelijk met 3,8 procent stijgen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op grond van voorlopig cijfers, waarbij het aantekent dat de gemiddelde stijging van 3 procent de grootste stijging in 12 jaar is.

Ondanks de coronacrisis is de cao-loonstijging in jaren niet zo hoog geweest als in 2020, laat het bureau weten. Daarbij speelt vooral mee dat voor bijna drie kwart van de cao’s - waaronder de cao GEO - in maart van afgelopen jaar, toen de eerste lockdown begon, al een akkoord was afgesloten over heel 2020.