Categorie: publicaties | Gepubliceerd: 14 januari 2021

Multinationals willen plastickringloop sneller sluiten

De CEO's van acht internationaal opererende bedrijven roepen het Nederlandse kabinet en Eurocommissaris Frans Timmermans op de transitie naar een circulaire economie voor plastics te versnellen.

De DSGC wil de kringloop van plastics versneld sluiten.
Foto: DSGC

Volgens de CEO’s, die zich sinds 2012 hebben verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is een integrale aanpak gericht op baanbrekende innovatie en samenwerking nú noodzakelijk. Primair vanwege het milieu, maar tegelijkertijd biedt de transitie volgens hen ook economische kansen voor de gehele waardeketen.

In de publicatie Transition Time! A circular economy for plastics geeft de coalitie inzicht in de uitdagingen rond plastic, deelt ze innovatieve cases en geeft ze specifieke aanbevelingen om gezamenlijke actie te stimuleren. Deze publicatie is op 13 januari door oud-premier Jan Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC, aangeboden aan het Nederlandse kabinet en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

“Een transitie van deze omvang vraagt om gedeelde waarden en de bereidheid van verschillende partners om een verantwoordelijke samenleving te creëren, waarin plastic - dat nu veel te vaak als afval wordt beschouwd - een bron vormt”, aldus Balkenende. 

Aanbevelingen

In de publicatie vragen de CEO’s aandacht voor het promoten van circulair ontwerpen, bewust gebruik van plastic door consumenten, het verbeteren van inzamelstructuren, duurzame productie en innovatie recycling. Concreet kan de transitie naar een circulaire economie voor plastics volgens hen onder andere worden versneld door producenten via producentenverantwoordelijkheid te stimuleren recyclebare producten te maken en gerecycled materiaal toe te passen, door oneerlijke concurrentie voor hernieuwbaar plastic aan te pakken en door zorgwekkende stoffen die veilige recycling in de weg zitten uit te faseren.

Frans Timmermans beaamde tijdens het in ontvangst nemen van de publicatie dat het plastic vraagstuk om een gezamenlijke aanpak vraagt. "Deze publicatie is hoognodig: we willen in de EU de hoeveelheid plastics en de plastics die verbrand worden sterk verminderen en moeten het prijsverschil tussen nieuwe plastics en gerecyclede plastics overbruggen. We gaan daarop inzetten bij het herzien van verschillende richtlijnen."

Enorme voordelen

De voordelen van de transitie zijn volgens de CEO’s enorm. In een circulaire economie zal de hoeveelheid plastic in het milieu radicaal verminderen. Tegelijkertijd neemt het energie- en waterverbruik flink af, evenals de CO2-uitstoot. Nieuwe technologieën kunnen worden opgeschaald naar innovatieve toepassingen, om ervoor te zorgen dat plastic als secundaire grondstof zijn waarde behoudt. 

Uit de publicatie blijkt dat het sluiten van plastic kringlopen versneld haalbaar is, mits alle stakeholders van de plastic waardeketens samenwerken: bedrijven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. In het rapport beschrijven DSGC-leden innovatieve cases uit de eigen praktijk, waarin zij laten zien hoe zij concreet bijdragen aan het sluiten van de plastic-keten samen met stakeholders. De gedeelde kennis en ervaring moeten een inspiratiebron vormen voor andere bedrijven om ook te investeren in een circulaire economie. Om initiatieven te laten uitgroeien tot impactvolle duurzame oplossingen zijn zowel geharmoniseerd beleid als effectieve wettelijk kaders van groot belang, waarvoor de DSGC specifieke aanbevelingen deelt. "De technologie is er, het komt nu aan op gezamenlijke actie", aldus Balkenende. 

De CEO’s van AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell and Unilever lanceerden de DSGC begin 2012, tijdens het World Economic Forum in Davos. Zij zijn ervan overtuigd dat de veranderingen en innovaties op gebieden als energievoorziening, grondstofgebruik en voedselsystemen Nederland een nieuw toekomstperspectief kunnen bieden en jagen deze transities daarom zowel in Nederland als internationaal aan. De coalitie staat onder leiding van voorzitter Jan Peter Balkenende en wordt gesteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door Accenture.