Categorie: buitenland | Gepubliceerd: 05 oktober 2021

Criminaliteit 'schering en inslag' in afvalsector VK

Het Verenigd Koninkrijk kampt met forse afvalcriminaliteit. Naar schatting wordt 18 procent van het afval illegaal beheerd.

Stakeholders zoals afvalbedrijven en regionale overheden geloven daarnaast dat de hoeveelheid afvalcriminaliteit toeneemt en dat er onvoldoende barrières zijn voor illegale activiteiten: de lage pakkans gecombineerd met de hoge winst wordt gezien als de drijvende kracht achter de groeiende criminaliteit. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een nationale enquête naar afvalcriminaliteit in het VK. De enquête werd uitgezet door het Environment Agency (EA) onder afvalbedrijven, lokale overheden, grondeigenaren en boeren. Het EA merkt daarbij wel op dat het om subjectieve data gaat en de respondenten niet per se representatief zijn. 

De meeste respondenten stelden dat afvalcriminaliteit het laatste jaar is toegenomen. Tegelijkertijd wordt het probleem ondergerapporteerd - de deelnemers schatten dat slechts 25 procent van de incidenten gemeld wordt aan het EA. Zo'n 18 procent van het afval zou illegaal beheerd worden, wat neerkomt op 34 Mton per jaar. Een jaar eerder werd het illegale aandeel nog op 20 procent geschat, maar het EA wijst erop dat dit verschil binnen de foutmarge van de enquête ligt en dus niet statistisch relevant is. De organisatie wil de enquête iedere twee jaar gaan herhalen, om zo een duidelijker beeld over de lange termijn te krijgen.