Categorie: europa | Gepubliceerd: 06 oktober 2021

Elf lidstaten pleiten voor duurzamere textielbranche

Nederland, België en nog negen EU-lidstaten, vragen de Europese Commissie om ambitieuze plannen voor een duurzame textielketen.


De EU zou ook moeten onderzoeken wat gedaan kan worden om fast fashion tegen te gaan.
Foto: Korie Cull | Unsplash

De Europese Commissie zou betere producteisen op moeten stellen voor textiel, waaronder een verplicht percentage aan herbruikbaar materiaal in kleding - zodat kleding beter recyclebaar wordt. Ook moeten zorgwekkende stoffen, zoals Pfas in regenkleding worden uitgefaseerd en moet de Commissie onderzoeken hoe een langere gebruiksduur van kleding gestimuleerd kan worden. Daaronder valt ook het tegengaan van het vernietigen van onverkochte kleding. Dat vragen Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en Zweden in een joint paper. In de Europese textielstrategie zou de afvalhiërarchie centraal moeten staan, met veel aandacht voor preventie en hergebruik.

Het gezamenlijke verzoek komt voort uit een rondetafel over de verduurzaming van de textielbranche. Nederland nodigde deze zomer de andere landen uit om van gedachten te wisselen over de verduurzaming van de textielketen. Het paper is gericht aan  Eurocommissarissen Breton (Interne Markt), Sinkevičius (Milieu) en Timmermans (Klimaat).

Naast de genoemde maatregelen vragen de lidstaten ook om betere transparantie en consumenteninformatie. Zo zou bijvoorbeeld greenwashen moeten worden voorkomen. Een concrete maatregel is een verplicht label op elk kledingstuk. Daarop kunnen kopers meteen zien waarvan het shirt is gemaakt, en onder welke arbeidsomstandigheden dat is gebeurd. De lidstaten ondersteunen ook de ontwikkeling van een digitaal productpaspoort voor textiel.

UPV

Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) zegt: “Minder CO2-uitstoot is één van de belangrijkste doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. We zien dat de textielindustrie hierin een belangrijke rol kan spelen. Ik vind het belangrijk dat Europa een ambitieuze verduurzamingsstrategie opstelt, zodat duurzame textiel een gewoonte wordt en we samen naar een schonere en gezonde toekomst gaan. Daarvoor hebben we met elf landen nu concrete maatregelen aangeleverd.” Nederland kondigde dit jaar al uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor de textielbranche aan. Die gaat in 2023 in. "Daar moeten we in heel Europa naar toewerken", aldus de staatssecretaris.

Schriftelijk overleg

Ook in het schriftelijk overleg over de Milieuraad van vandaag (6 oktober) in Luxemburg was er aandacht voor textiel. Van Weyenberg heeft de antwoorden op de ingediende vragen gisteren aan de Tweede Kamer gestuurd. Op vragen van D66 meldt de demissionaire staatssecretaris dat Nederland in principe de Europese besluitvorming over een verbod op het vernietigen van onverkocht textiel afwacht. Waarschijnlijk zal het zo'n drie tot vijf jaar duren voordat het verbod daadwerkelijk wet wordt. Omdat het Nederlands kabinet een verbod op EU-niveau effectiever vindt, is de inzet gericht op Europese regelgeving. Ondertussen is er in Nederland al het Landelijk afvalbeheerplan (Lap), dat standaarden voor textielverwerking neerlegt. In principe is recycling de minimumstandaard. 

Het Lap ziet echter niet op de overproductie van textiel, waar volgens D66 de bron van het probleem ligt. Ook op het gebied van producteisen wil het kabinet Europese regelgeving afwachten. Om te zorgen dat textiel zo lang mogelijk wordt gebruikt, vindt de staatssecretaris kwaliteit onontbeerlijk.