Categorie: afval & energie | Gepubliceerd: 15 oktober 2021

Nederlands eerste bio-LNG-installatie in Amsterdam geopend

Koning Willem-Alexander heeft de eerste bio-LNG-installatie van Nederland officieel geopend. Met de installatie, die wordt gevoed door organisch afval, willen Renewi, Nordsol en Shell het wegtransport verduurzamen.

Opening van de bio-LNG-installatie met in het midden koning Willem-Alexander.
Foto: www.mariekevangrinsven.nl

De aanwezigheid van de koning bij de opening, die gisteren (donderdag 14 oktober) plaatsvond, onderstreepte volgens president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland het belang van de komst van de bio-LNG-installatie. “Deze installatie betekent een volgende stap in de verduurzaming van het zware wegtransport.”

De installatie – een samenwerkingsverband tussen Renewi, Nordsol en Shell – gaat namelijk zorgen voor de productie van bio-LNG, een biobrandstof voor het zware wegtransport. De bio-LNG wordt geproduceerd van organisch afval, dat Renewi inzamelt bij onder meer supermarkten en restaurants. “Het gaat hierbij niet alleen over etensresten, maar ook over producten die over de datum zijn”, vertelde Klaas van den Berg van Renewi. “In onze fabriek in Amsterdam Westpoort ontdoen we die laatstgenoemde producten van hun verpakking, om vervolgens het organisch materiaal te kunnen vergisten.”

Na het vergistingsproces zorgt Nordsol in haar installatie, die op het terrein van Renewi in Amsterdam Westpoort staat, voor de splitsing van het biogas in methaan en CO2. De CO2 wordt vloeibaar gemaakt en gaat naar tuinbouwkassen. Van de methaan wordt bio-LNG gemaakt. Naar verwachting gaat het om jaarlijks 3,4 kton bioLNG. Hiermee kan 13 miljoen kilometers op de weg worden gereden en wordt de uitstoot van ruim 14,3 kton CO2 voorkomen. Shell levert deze bio-LNG aan haar klanten op haar LNG-tankstations in Nederland. Een van die klanten is Albert Heijn: vanaf november rijden 30 vrachtwagens van deze supermarktketen in de regio Pijnacker op deze bio-LNG, die onder meer is gemaakt van de producten die Renewi bij Albert Heijn heeft ingezameld. Volgens Van Loon kan de overheid een belangrijke rol spelen om meer bedrijven aan te moedigen bio-LNG te gebruiken. “Door de hogere accijns kan bio-LNG nog niet concurreren met fossiele brandstoffen.”

De kosten van de installatie gaan richting de 10 miljoen euro. Hiervan heeft de EU 20 procent gesubsidieerd in het kader van haar strategie om de CO2-uitstoot in het wegvervoer te verminderen. Daarnaast hebben investeringen van ASN Groenprojectenfonds en Nationaal Groenfonds bijgedragen aan de komst van de installatie.

Bio-LNG-installatie van Nordsol op het terrein van Renewi.
Foto: Nordsol

Afstemmen

De komende paar weken gebruikt Nordsol om de instellingen van de installatie goed af te stemmen. Zodra de installatie de verwachte hoeveelheid bioLNG gaat produceren, neemt Renewi de installatie in bezit. “Daarna hebben we de mogelijkheid om de installatie uit te bouwen”, gaf Van den Berg aan. “Als dat gebeurt, doen we dat modulair dus door een tweede installatie ernaast te zetten.”

Om de installatie te voeden, is Renewi druk bezig met de bouw van een nieuwe fabriek om ‘over datum’-producten uit te pakken. Dit gebeurt nu nog in een gehuurde loods, maar Renewi is druk bezig met de bouw van een eigen fabriek. Vanaf medio november zorgt de nieuwe fabriek jaarlijks voor 100 kton organische restmateriaal, en biedt de optie om deze hoeveelheid te verdrievoudigen. “Deze hoeveelheid kunnen we eenvoudig opschalen door meer diensten te gaan draaien”, legde Van den Berg uit. “Of de opschaling nodig is, hangt af van de gemeentelijke inzameling. In deze bio-LNG-installatie richten we ons enkel op keukenafval. Tuinafval, zoals bladeren en zand, kunnen we niet vergisten.”