Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 15 oktober 2021

Einde-afvalcriteria verdeelt papiersector opnieuw

Zijn criteria nodig die bepalen wanneer oud papier en karton een grondstof is of afval? De papierproducenten lijken een achterhoedegevecht te zijn gestart.

De verenigde Europese papierindustrie ziet niets in einde-afvalcriteria voor papier en karton (opk). In een position statement herhaalt ze haar standpunt dat het niet het juiste instrument is om de kwaliteit en kwantiteit van opk te verhogen. Want, zo stelt Cepi, de recyclingdoelstellingen die door de EU zo ambitieus zijn opgesteld hebben als hoofddoel om meer opk in te zamelen. Einde-afvalcriteria doen niets om burgers meer papier naar de container te brengen.

Cepi reageert daarmee op plannen van de Europese Commissie om de einde-afvalcriteria weer nieuw leven in te blazen. Ze zijn als een van de speerpunten opgenomen in het actieplan voor de circulaire economie. De EC wil voor het einde van het jaar duidelijk hebben voor welke afvalstromen ze de einde-afvalcriteria gaan ontwikkelen.

Euric is voor

Voor de papierrecyclers daarentegen kan er niet snel genoeg begonnen worden met het ontwikkelen van de criteria. In een Euric webforum begin deze maand brak Sebastien Ricard van het Franse bedrijf Paprec een lans voor de criteria op Europees niveau. Alleen dan zorgen ze namelijk voor een gelijk speelveld en volgens de directeur Duurzaamheid en PR ook voor investeringszekerheid voor de recyclingbedrijven. Overigens riepen recyclers van verschillende sectoren tijdens het webforum op om de einde-afvalcriteria zo snel mogelijk en liefst parallel aan elkaar te ontwikkelen voor een zo groot mogelijke groep van afvalstromen.

In 2013 niet gelukt

Op dit moment zijn einde-afvalcriteria vooral nationale aangelegenheden. Spanje heeft einde-afvalcriteria voor papier, maar Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld niet. In Nederland zijn er ministeriële regelingen voor einde-afvalcriteria voor recyclinggranulaat en ruwe glycerine. Voor struviet en cellulose zijn ze in de maak. Bijna tien jaar geleden wilde de Europese Commissie ook al einde-afvalcriteria instellen voor opk. Dat voorstel werd uiteindelijk verworpen in het parlement, waarna het een zachte dood stierf. Daarmee trok het alle andere initiatieven voor einde-afvalcriteria mee de prullenbak in. Toen werd vooral gekeken naar Cepi die via een zeer succesvolle lobby uiteindelijk zelfs de EC zou hebben overtuigd dat het voorstel geen goed idee was.

Als dan toch, dan..

Nu liggen de kaarten er echter anders bij, zo realiseert Cepi zich ook. In hetzelfde statement waarin ze beargumenteerd positie kiest tegen einde-afvalcriteria, wordt ook de inzet bekend van Cepi voor het geval er dan toch criteria door de EC opgesteld gaan worden. Accent daarbij is dat de eindrecycling van papier plaatsvindt in de papierfabriek, waar ook het punt voor de wettelijke bepaling van recyclingpercentages is neergelegd. De grote angst lijkt voor de industrie te zijn dat het oud papier en karton een andere bestemming krijgt dan de papierindustrie, waardoor ze de belangrijke grondstof misloopt.