Categorie: Circulaire activiteiten | Gepubliceerd: 04 juni 2024

België breekt record met recycling huishoudelijke verpakkingen

Van de 734.651 ton verpakkingen die Fost Plus-leden op de Belgische markt hebben gebracht, is vorig jaar 97 procent gerecycled. Een stijging van 2 procent en opnieuw een record.

In 2023 zamelde Fost Plus 24,4 kilo pmd per inwoner in. Dat is ongeveer één extra pmd-zak per inwoner in vergelijking met 2022. Onze zuiderburen zamelden vooral meer plastic in. Toch blijft Fost Plus onderzoek doen naar hoe de zogenoemde blauwe zak verder uitgebreid kan worden, zoals dat in 2023 het geval was met de drankencapsules. Een jaar na de invoering wordt 4 op 10 capsules ingezameld, meldt de organisatie.

Van de 734.651 ton verpakkingen die op de Belgische markt werden gebracht door de Fost Plus-leden, is 711.390 ton gerecycled. Dat gebeurde veelal binnen de eigen landsgrenzen. 78 procent van het materiaal werd namelijk in België gerecycled, de rest bij partners in buurlanden.

Fost Plus maakt in haar jaarrapport de opsplitsing tussen de recyclingpercentages voor de verschillende verpakkingsmaterialen: plastic, aluminium, ferrometalen, drankkartons, glas en papier-karton. Bij plastic stijgt het recyclagepercentage met 7 procentpunt en bereikt nu 68 procent. Tegen 2030 moet dit 70 procent zijn, volgens de (strengere) Belgische doelstellingen uit het Interregionaal Samenwerkingsakkoord. Bij de andere materiaalsoorten ligt het recyclingpercentage in lijn met de vorige jaren. Fost Plus overschrijdt voor alle materialen ruimschoots de Europese doelstellingen.

Investeren in lokale sortering en recycling

In België draaien inmiddels zes hoogtechnologische sorteercentra voor het sorteren van pmd-stromen: Indaver (Willebroek), Prezero (Evergem), Valtris (Couillet), Val’Up (Ghlin), Sitel (Engis) en Vanheede (Rumbeke). In deze laatste worden alle reststromen uit de pmd-sorteercentra vanaf 2025 uitgesorteerd in een nieuwe, moderne installatie. Het gaat dan om het nasorteren van zo’n 35.000 ton pmd-residu. 

Dankzij inspanningen in lokale recyclingcapaciteit steeg het aandeel plastic recycling op Belgische bodem van 9 procent in 2020 (voor de nieuwe recyclingfabrieken) naar 18,5 procent in 2022 tot 43 procent in 2023. In 2023 ging de bottle-to-bottle installatie van Filao in Charleroi van start. Deze heeft een capaciteit om jaarlijks 40.000 ton petflessen te recyclen tot nieuwe flessen voor de Belgische markt. In de loop van 2024 komt daar nog de Plastics2Chemicals-fabriek van Indaver bij. Daar zullen yoghurtpotjes en schuimschaaltjes die via de blauwe zak worden ingezameld, chemisch gerecycleerd worden. Het Nederlandse Morssinkhof Rymoplast plant nog eens twee recyclinginstallaties, in Neufchâteau en Lommel. Als alle installaties operationeel zijn, verwacht Fost Plus dat meer dan 75 procent van de plastic verpakkingen uit de blauwe zak op Belgische bodem gerecycled zullen worden. 

Belgen recyclen steeds meer huishoudelijke verpakkingen.
Foto: Fost Plus