Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 28 januari 2020

Gemeenten Weee Nederland zamelen meer AEEA in

De hoeveelheid ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) op milieustraten van gemeenten die bij producentencollectief Weee Nederland zijn aangesloten, is in 2019 sterk gestegen.

Uit inzamelgegevens van deze ruim tachtig gemeenten blijkt dat er in 2019 gemiddeld 9,3 procent meer gescheiden AEEA voor recycling is aangeboden. Ook wordt er op steeds meer milieustraten de mogelijkheid aan burgers geboden om nog werkende apparaten apart in te leveren voor kringloopwinkels.

Naast de reguliere inzamelplekken werden veel afgedankte elektrische apparaten ingezameld via de E-waste Race. Dit is een wedstrijd tussen scholen in een regio om in vier weken zoveel mogelijk AEEA bij mensen uit de buurt op te halen. Weee Nederland biedt ieder jaar een deel van de Nederlandse gemeenten en scholen namens producenten de mogelijkheid om hieraan mee te doen. In 2019 deden 231 teams mee van verschillende scholen. Tijdens de races in 2019 werden 478.562 apparaten ingezameld.

Bedrijfsafval

Het is in de wet geregeld dat gemeenten tenminste één plek aanwijzen waar bedrijven, apparatuur die qua aard en hoeveelheid gelijk is aan AEEA van particuliere huishoudens, achter kunnen laten. Voor bedrijfsmatig AEEA, wat dus fysiek en qua hoeveelheden kan afwijken van huishoudelijk AEEA, zijn er nog weinig mogelijkheden waar bedrijven dit lokaal kunnen afgeven. In de gezamenlijke campagne Heel Holland Recyclet van afgelopen najaar vroeg de NVRD aandacht voor deze regeling. Weee Nederland roept - in vervolg hierop - gemeenten op, die hier nog niet in voorzien, een passende invulling te geven zodat er ook in 2020 meer grondstoffen behouden blijven.