Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 12 januari 2021

Arnhem organiseert diftar-referendum

Arnhem heeft na een lange aanloop pas net diftar ingevoerd, maar als er voldoende bewoners tegen zijn kan het systeem ook weer snel ten einde komen.

Hoewel gemeentelijk afvalbeleid doorgaans besloten wordt door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, gaat de gemeente Arnhem een stapje verder met de inspraak van bewoners op de afvalinzameling. Op 17 maart, gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen, organiseert Arnhem een referendum over het afvalbeleid. De SP-fractie in de gemeenteraad heeft een voorstel ingediend om te stoppen met diftar en de ondergrondse containers open te stellen. Momenteel kunnen de containers alleen met een afvalpas geopend worden. Inwoners kunnen tijdens het referendum aangeven of ze het wel of niet eens zijn met dit voorstel.

Het gaat om een zogenoemd raadgevend referendum. De uitslag is daarmee niet bindend, maar een advies aan de gemeenteraad. Omdat een meerderheid van de gemeenteraad echter heeft aangegeven zich neer te leggen bij de uitslag, zal het referendum de toekomst van het afvalbeleid waarschijnlijk wel degelijk bepalen.

Steun

Het referendum is het gevolg van een verzoek van de SP. Er waren 3.000 ondersteuningsverklaringen nodig om een referendum mogelijk te maken. In totaal dienden ruim 5.000 inwoners zo'n ondersteuningsverklaring in. Omdat enkelen hiervan niet geldig waren, komt het officiële aantal uit op 4.922.

Diftar in Arnhem

De gemeente Arnhem voerde afgelopen zomer pas diftar in. Dat is relatief kort geleden, maar het systeem kent al wel een lange geschiedenis in de gemeente. De gemeenteraad van Arnhem stemde in 2017 al voor de invoering van diftar. De gemeente voorzag toen nog het systeem al per 1 januari 2018 door te kunnen voeren. Door slepende besluitvorming werd de uitvoeringsdatum aanvankelijk met een jaar verzet. Ook 2019 bleek uiteindelijk echter niet haalbaar, waardoor het uiteindelijk 1 juli 2020 werd.

Hoewel het diftarsysteem (in elk geval onder een vocale minderheid) niet populair is, is het wel effectief. De hoeveelheid ingezameld restafval is in het derde kwartaal van 2020 flink afgenomen. Doorgerekend naar een heel jaar nam de hoeveelheid restafval per inwoner af van 202 kilo naar 124 kilo. Wel nam de vervuiling in het ingezamelde plastic toe. Gecorrigeerd hiervoor is de hoeveelheid restafval per inwoner 143 kilo per jaar.