Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 06 oktober 2021

Almere: raad en college tegenover elkaar over afvalscheiding

In Almere wil het college van B en W bronscheiding behouden. In de raad tekent zich echter een meerderheid af voor nascheiding.

Het college van de gemeente Almere presenteerde deze zomer een voorstel voor nieuw afvalbeleid.  Daarin maakte het college een duidelijke keuze voor bronscheiding. De duobak verdwijnt en wordt vervangen door aparte containers voor restafval en pmd. Na proeven met nascheiding in twee wijken werd geconcludeerd dat nascheiding te duur is en te weinig voordelen biedt om in de hele gemeente ingevoerd te worden. Almeerders scheiden hun afval al behoorlijk goed, zo blijkt uit analyse van het afval. Een huishouden produceert gemiddeld 177 kilo fijn huishoudelijk restafval, waarvan slechts 15 kilo pmd. 

Het is maar de vraag of nascheiding betere resultaten oplevert: inwoners van Almere scheiden zelf tussen de 23 en 28 kilo pmd. Het college wil daar nog een communicatiecampagne en betere handhaving tegenaan gooien, wat het rendement van bronscheiding op zou moeten krikken met nog eens 9 kilo pmd. Het gemiddelde rendement van nascheidingsinstallaties bedraagt 16 tot 20 kilo pmd.

Burgerinitiatief

De inwoners van de Filmwijk en Sieradenbuurt, waar de proef plaats vond, zijn echter dermate enthousiast over nascheiding dat ze bredere uitrol met een burgerinitiatief willen afdwingen. De gemeenteraad stemt daar morgen (7 oktober) over. Daarbij lijkt het erop dat de raad voor een andere koers kiest dan het college, zo blijkt uit een rondgang van lokale krant Almere Deze Week. Een meerderheid van de partijen heeft al aangegeven voor nascheiding te stemmen. Gemak voor de burger is daarbij het belangrijkste argument. 

Gerelateerde artikelen