Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6078 items gevonden.

Sorteren op  

Motie van het lid Van Eijs over duurzame en circulaire aanbesteding kunstgrasvelden

Studie ter evaluatie van de Europese Richtlijn batterijen en accu's

Motie van het het lid Van Eijs over circulaire toepassingen van bouwmaterialen

Motie van de leden Dik-Faber en Van Van Eijs over inzet bij gesprek met kledingbranche

Motie van de leden Dik-Faber en Teunissen over afvalscheiding op NS-stations

Motie van het lid Laçin over verondiepen plassen

Beleidskader vrachtwagenheffing

Uitspraak RvS over overbrenging CRT-glas vanuit VS naar Nederland

Reactie Weenk en Welink op artikel Raymond Gradus

Resultaten van het eerste halfjaar 2018/2019 Renewi

Schriftelijke beantwoording vragen naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over het belastingplan 2019

Motie van het lid Kröger voor hogere boetes voor milieucriminaliteit

Motie van het lid Kröger over leges milieuvergunningen

Motie van de leden Kröger, Lacin en Teunissen over onderzoek naar aanpak milieucriminaliteit

Notitie EC over gevolgen brexit

Benchmark Huishoudeliijk Afval peiljaar 2017

Oproep om de verplichting van 35 procent recycled content in frisdrankflessen tegen 2025 vast te houden

Kamerbrief: Gezamenlijke aanpak plastic zwerfafval

Reactie staatssecretaris Van Veldhoven op brief van Gemeente Dongen over Tuf Recycling

Veola: 3e kwartaal 2018