Uit de inhoud van Vakblad Afval! juni 2023

Zette ACM terecht een streep door 'te dominant' AEB-AVR?

Na bijna anderhalf jaar marktonderzoek was de Autoriteit Consument & Markt er in mei uit: AVR mag AEB niet overnemen. Terecht? Daarover lopen de meningen uiteen. Gevolg is in ieder geval dat aandeelhouder Amsterdam voor de vierde maal op zoek gaat naar een overnamekandidaat voor AEB.

'The Beast': blauwdruk voor kunstgrasrecycling

Het Deense Re-Match gaat in Tiel jaarlijks 65 kton aan versleten kunstgras en infill verkleinen, reinigen en voor 95 procent scheiden in de oorspronkelijke, schone grondstoffen zand, rubber, backing en kunststofvezel. Plantmanager Vincent Gusdorf: “Met de overheid die stuurt richting een circulaire economie, hebben we de wind in de rug.”

'Beleidsmakers moeten belang van recyclingsector erkennen'

De vrije internationale handel in secundaire grondstoffen waarborgen is al 75 jaar de primaire focus van het Bureau of International Recycling. Traditioneel gezien betekende dat vooral netwerken faciliteren. Maar tijden veranderen en belangenbehartiging en de aanpak van een imagoprobleem treden steeds meer op de voorgrond.

Statiegeld op drankenkarton geen taboe voor Tetra Pak

Om drankenkartons duurzamer te maken, moet de inzameling en recycling van de pakken beter. Statiegeld kan daarbij helpen. “Maar daarmee zijn we er niet", stelt Frank Vandewal, directeur duurzaamheid bij Tetra Pak. “Een verpakking die goed recyclebaar is, is niet per se duurzaam.”

Circulaire koploper in het nauw

Al veertien jaar lang produceert Limm Recycling koffiebekers, om deze vervolgens weer zelf in te nemen en te recyclen. Maar nu komt het bestaansrecht van het bedrijf in gevaar, nota bene door wetgeving die circulariteit moet bevorderen. De Tweede Kamer biedt echter hoop.

Tien jaar (ver)leiden naar meer verpakkingskennis

Ze stond aan de wieg van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en heeft in het afgelopen decennium de vragen over verpakkingen van bedrijven zien veranderen. Volgens Karen van de Stadt zijn echter niet alleen de verpakkende bedrijven aan zet om te zorgen voor duurzame verpakkingen.

Gescheiden inzamelen van gft: alles uit de kast

De aangepaste Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen treedt per 1 januari 2024 in werking. Die schrijft voor dat iedere inwoner vanaf die datum de gelegenheid moet hebben om gft gescheiden aan te bieden ter inzameling en recycling. Gaan we dat redden in Nederland? Nee, zegt Addie Weenk, adviseur circulaire economie bij Rijkswaterstaat.

De onbemande milieustraat

In coronatijd startte HVC een pilot met een geheel onbemand afvalbrengstation in Hoorn, waar inwoners hun puin, grond, snoei- en tuinafval kwijt konden. In Oldambt maken ze al jaren gebruik van een onbemande aanmeldzuil bij de milieustraat. Is de (gedeeltelijk) onbemande milieustraat de toekomst?

Door de ogen van ... Rudie Marsman

Rudie Marsman, manager business development Veolia Nederland, Schiphol-Rijk.

Veel interesse in oplossing voor frisse gft-container

Twente Milieu gaat deze zomer de GreenClip testen. Een kleine groene clip, die ervoor zorgt dat het deksel van een gft-container altijd een stukje openstaat. Hoe klein de innovatie ook lijkt, de interesse ervoor blijkt groot.

Is er toekomst voor de open ICT-standaarden EBA en Stosag?

Het gebruik van open ICT-standaarden kent eigenlijk alleen maar voordelen voor (bijna) iedereen. Waarom blijft het dan zo moeilijk om er echt een succes van te maken?

Vaagheid troef?

Bevoegd gezag kan niet meer vergunnen dan wordt aangevraagd. Het is dus zaak voor bedrijven om hun aanvraag zorgvuldig te formuleren, want vaagheid kan tot rechtszaken leiden.

Stinkende gft+e-containers: Tech-Sol heeft dé oplossing

De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e) moet beter in Nederland. Uit recente cijfers blijkt dat 35 procent van het organisch afval nog altijd bij het restafval belandt. Tech-Sol heeft een oplossing, die zich al heeft bewezen.