Uit de inhoud van Vakblad Afval! maart 2023

“Meer ambitie nodig voor omslag naar circulaire economie”

Een omslag in ons denken is nodig om te komen tot een circulaire economie. Daarom gaat het kabinet diverse maatregelen treffen om zuiniger en innovatiever met grondstoffen en producten om te gaan.

Weinig verschuivingen in de markt voor inzameling in 2023

Wederom is het private deel van de inzamelmarkt van huishoudelijk afval kleiner geworden en heeft de concentratie van inzamelbedrijven zich voortgezet. De geleidelijke veranderingen van de laatste jaren zetten zich ook in 2023 door.

Zoeken naar de juiste balans

Al jaren kenmerkt volatiliteit de markt voor secundaire kunststoffen. Bedrijven die actief zijn op deze markt hebben ieder hun eigen strategie om daarmee om te gaan. Maar het belemmert wel de circulaire transitie in de plasticketen en overheidsingrijpen is meer dan gewenst.

Beste jongetje van de klas kan niet achteroverleunen

Nederlandse gemeenten lopen in de EU voorop als het gaat om gescheiden textielinzameling. Toch kunnen en moeten ze nog veel beter, bleek onlangs op een textielcongres. Maar hoe investeren gemeenten wijs in textiel? Onduidelijkheid over de invulling van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid maakt het beantwoorden van die vraag er niet makkelijker op.

"We moeten verdorie aan de slag"

Als voorzitter van het kersverse Nationaal Klimaat Platform wil Kees Vendrik mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties spreken over hun wensen en zorgen rond de klimaattransitie en wat er in hun ogen nodig is om vaart te maken. In zijn agenda staan ook al afspraken met afvalbedrijven, om onder meer over hun zorgen over het Nationaal Programma Circulaire Economie te praten.

Door de ogen van ... Hanan Yagoubi

Hanan Yagoubi, Bestuurder FNV, Rotterdam

'Ontwerp heeft sleutelrol bij circulaire transitie'

Afvalpreventie is één van de oplossingen om de afvalberg te verkleinen. Daarvoor moet al bij het ontwerp van een product rekening worden gehouden met de recyclingmogelijkheden van het product en de verpakking. Maar om een circulaire economie te bereiken, moet de hele keten transparant zijn en goed communiceren. Wat gaat goed en wat kan beter?

Platform maakt afvalstromen inzichtelijk

Hoe bewegen afvalstromen zich door een stad of regio? Dat was de vraag waarop geoFluxus, een spin-off vanuit TU Delft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions het antwoord zocht. Het door hen ontwikkelde Afvalprofiel maakt voor bedrijven afvalstromen inzichtelijk met als doel de circulaire economie dichterbij te brengen.

Pionieren in plasticrecycling

Bas van den Ende Recycling verwacht dit jaar te groeien naar de recycling van 90 kton harde kunststoffen, mede dankzij de overname van Plastic Recycling Company. En dit is pas het begin. Nieuwe overnames en innovaties bieden verdere groeikansen. “We zijn eerder geneigd flink te investeren als de politiek duidelijkheid geeft.”

Af(val)sluitdijk

Een bouwconsortium voert in opdracht van Rijkswaterstaat het project uit tot het versterken van de Afsluitdijk. De werkzaamheden zijn in 2019 gestart en er zijn al de nodige tegenslagen ondervonden. Niet de grootste tegenslag, maar wel een vervelende, was dat de omgevingsdienst opgeslagen bouwstoffen niet als bouwstoffen zag, maar als afval.

Ik MOET helemaal niets, maar jullie nu even wel!

Het houdt me al een tijd bezig, het redden van de aarde of eigenlijk het redden van de mensheid. Twee weken geleden ben ik overtuigd geraakt van het feit dat ik als individu wel degelijk invloed heb op het grotere milieuplaatje.

De volgende stap richting de MRF van de toekomst

Data spelen een cruciale rol bij het creëren van de materialenrecyclinginstallatie van de toekomst. De vraag naar nauwkeurige dataverzameling en -visualisatie groeit snel in de markt. Met de in de praktijk bewezen Bollegraaf Analyzer speelt Bollegraaf hierop in.

Veilige reiniging, verwerking en valorisatie van afval

Voor haar industriële klanten blijft Indaver investeren in nieuwe installaties en technologieën voor afvalverwerking, maar ook in hoogwaardige afvalrecycling, reiniging en warmtenetwerken. Het afvalbedrijf neemt daarmee een sleutelpositie in de transitie naar een klimaatneutrale, veilige circulaire economie.

GipsRec.nl recyclet gipsplaten 100 procent

GipsRec.nl is een verwerker van gipsafval, voornamelijk gipskarton en -blokken. Ook de verwerking van gasbeton als monostroom behoort tot de mogelijkheden.