Uit de inhoud van Vakblad Afval! februari 2017

"Bij HVC zit een enorme drive om de goede dingen te doen"

Consolideren, dat is niets voor Wim van Lieshout. “Het moet altijd beter dan vandaag.” Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij HVC volstrekt anders achterlaat dan hoe hij het aantrof. Van afvalverbrander is het Alkmaarse bedrijf omgetoverd tot grondstoffenproducent en stroomleverancier. Als blijk van waardering voor zijn inzet ontving Van Lieshout een ere-insigne van de stad Alkmaar.

Markt verdeeld over effect fusie afvalreuzen

Terwijl mededingingsautoriteiten nog onderzochten of het samengaan van Van Gansewinkel en Shanks tot onwenselijke concentraties leidt, trok Remondis al haar conclusies. Bij groen licht overweegt het bedrijf zich terug te trekken uit de bedrijfsafvalinzameling in de Randstad. Andere concurrenten lijken minder problemen te hebben met een fusie.

Relay maakt onbruikbaar 3D-printpoeder weer bruikbaar

3D-printen is binnen een aantal jaar uitgegroeid tot een volwassen industrietak. Keerzijde van deze innovatieve techniek is dat slechts van 10 procent van het polyamidepoeder uiteindelijk een product wordt gemaakt. De rest is afval. Het chemische start-upbedrijf Relay is erin geslaagd om het gedegradeerde polyamide weer op te krikken tot een printbaar poeder.

De circulaire economie op de boerderij

Reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie als veevoer voor varkens. Mest die samen met andere reststromen wordt vergist en vervolgens omgezet in groene stroom en warmte. Restanten worden opgewerkt tot nuttige meststoffen. Circulaire economie is een belangrijk uitgangspunt voor Bert Rijnen en Bart Witlox bij de ontwikkeling van hun varkens- en energiebedrijven.

Door de ogen van... Daphne van den Berg

Daphne van den Berg, Projectleider Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Den Haag.

Wanneer stopt de route-inzameling?

Voor het vervoer van afvalstoffen, ook tijdens route-inzameling, is een correct ingevulde begeleidingsbrief nodig. Maar wat als de ingezamelde afvalstoffen tijdelijk geparkeerd worden? Of dan dezelfde begeleidingsbrief gebruikt kan worden, daar waren politierechter en gerechtshof het niet over eens.

Derde generatie uitvoeringsprotocollen robuust

Vele liters koffie waren ervoor nodig, maar het ei is gelegd. Na ruim 1,5 jaar van onderhandelen presenteren Nedvang en VNG het derde Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP).

Inzamelpilots die altijd slagen

Zo veel mogelijk kennis opdoen over de route naar zo min mogelijk restafval. Dat is het doel van inzamelpilots in Waalre en Eersel. Opvallend genoeg krijgen de gemeenten hierbij niet alleen steun van bewoners, maar ook van de provincie Noord-Brabant.

"Wantrouwen obstakel voor ketensamenwerking"

In de keten die prof. dr. Jack van der Veen bepleit, wordt nauwer samengewerkt vanuit vertrouwen en een lange-termijnvisie. Deze mindset - waarbij bedrijven zich niet laten leiden door kortetermijnwinsten - is in het algemeen nog ver te zoeken.

De inhoudsloze column, of toch ...

Het moment is weer daar, de eerlijkheid gebiedt mij eigenlijk te zeggen dat dat moment, de onvermijdelijke deadline, eigenlijk al een dag is gepasseerd. Het is en blijft het onvermijdelijke (nood)lot van een columnist.

De zakkenspecialisten van Dimensio

Dimensio is een verzameling van zakkenspecialisten. Ieder met een eigen vakgebied. Zo hebben ze bijvoorbeeld AGF-specialisten, industriespecialisten, een foodspecialist, en een heuse afval(sector)specialist.