Uit de inhoud van Vakblad Afval! december 2017

Samenwerking publieke en private inzamelaars unicum

In het kader van de Green Deal Zero Emissions Stadslogistiek gaan de bedrijfsafvalinzamelaars in de binnenstad van Haarlem samenwerken. Een unicum, waar met trots naar gekeken mag worden.

"We bouwen onze kennis op Nederlandse plasticrecycling"

Antoine Frérot, CEO van Veolia, verwacht veel van de ontwikkelende plasticrecyclingeconomie. Nederland is zijn gidsland. Afval! sprak met hem over zijn ambities met plastic en met Nederland en constateerde een groot optimisme.

Beelen nog niet uitgegroeid

Innoveren, samenwerken en afval beter verwaarden. Adriaan Vis, sinds een half jaar CEO van Beelen, weet precies wat hij wil. De komende jaren moet het sloop- en afvalbedrijf groeien. Niet per se in omzet, maar in ieder geval in het leveren van toegevoegde waarde. Een dubbelinterview met hem en zijn voorganger, oprichter van het bedrijf Wim Beelen.

Madaster kans voor recyclers

In de toekomst weten we precies welke materialen er in een gebouw zitten en welke waarde ze vertegenwoordigen. Tenminste, als het aan de initiators van Madaster ligt. Het kadaster voor materialen moet hergebruik van bouwmaterialen stimuleren en afval elimineren. Recyclers kijken vooralsnog de kat uit de boom, zo lijkt het.

Remondis: 'Kostprijs sorteren stijgt'

De aanbodkant van de markt voor bouw- en sloopafval lijkt met stijgende volumes de wind weer in de zeilen te hebben. Tegelijkertijd zijn er ook kwesties die de wenkbrauwen licht doen fronsen, zo blijkt uit een beknopt marktoverzicht van Remondis. De beschikbare verwerkingscapaciteit bijvoorbeeld, of de afzetmogelijkheden.

Circulaire producten in de bouw

Op steeds meer materialen en producten in de bouw ligt een circulaire of duurzame claim. Wat betekent dat eigenlijk? Welke primaire grondstoffen vervangen ze? En in hoeverre zijn deze materialen bij einde levensfase weer opnieuw te gebruiken? Vakblad Afval! benaderde zes fabrikanten en leveranciers.

Rondetafelgesprek 'wel of geen statiegeld'

Dagvoorzitter Agnes Mulder hoopte op een echt gesprek en dat kreeg ze. Een lang gesprek met gesprekspartners die het soms fel oneens waren en hun onvrede niet onder stoelen of banken staken.

"Regio's vragen om concretisering transitieagenda's"

Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen hebben tijdens een bijeenkomst van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) stevige kritiek geuit op de 80-procent-versies van de transitieagenda's voor een circulaire economie. Ze zijn hen nog te weinig concreet. Regionaliseer daarom de agenda's, adviseert OIM-voorzitter Jacques Wallage de transitieteams.

Lap3 op valreep 2017 in werking

De inspraakprocedure is afgerond en het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan (Lap3) is definitief vastgesteld. Per 28 december 2017 treedt het plan in werking. Bedrijven bleken vooral wensen te hebben op het gebied van einde-afvalstatus.

Door de ogen van ... Han Langezaal

Han Langezaal, Directeur Langezaal Afvalverwerking, Haaksbergen

Drie eeuwen in de weer met papier

Bij Van Gerrevink houden ze zich al sinds de zeventiende eeuw bezig met papier. Eerst als makers, nu als recyclers en vernietigers. Naast papier verwerken ze ook metaal. En datadragers, want met de toenemende digitalisering neemt het papiergebruik steeds verder af.

Gerechtshof stelt ambitieuze vragen

Zijn er afvalstoffen in het geding of niet? Bij de beoordeling daarvan speelt het (inmiddels beroemde of beruchte) begrip 'zich ontdoen' vaak een hoofdrol. Het Gerechtshof Den Haag laat ook het Europese Hof eraan te pas komen.

Stone Paper: papier met een verhaal

Papier maken van steen is veel minder milieubelastend dan de traditionele productie uit houtpulp. Marc Heddes en Allard Lith zien een goede toekomst voor stone paper, al moeten ze daarvoor nog de nodige achterdocht wegnemen. “Wie voor stone paper kiest, gaat voor het duurzame verhaal.”

GipsRec.nl nieuwe verwerker gipsafval

GipsRec.nl is de nieuwe verwerker van gipsafval, voornamelijk gipskarton en -blokken. Ook de verwerking van gasbeton als monostroom behoort tot de mogelijkheden.

Installaties Lubo goedkoopste per ton afval

Lubo Systems is klaar voor de oplevering van een sorteerinstallatie voor bouw- en sloopafval bij Beatrix Port Services, onderdeel van de Janssen Group.

Ondergronds persen de norm in grote steden

In ons land lopen steeds meer grote steden tegen hetzelfde afvalprobleem aan: een gebrek aan ruimte. De afvalberg groeit, maar de capaciteit loopt tegen haar bovengrens. Elke gewonnen meter wordt vaak met gejuich ontvangen. Het is dus niet vreemd dat steeds meer gemeenten hun oog laten vallen op innovatieve, ondergrondse oplossingen.