Uit de inhoud van Vakblad Afval! februari 2018

Terug in het afval, maar dan anders

Het is 2003. De 36-jarige Rob van Gansewinkel heeft een leeftijd bereikt waarop hij denkt: 'Het is tijd om zelf eens de ondernemersschoenen aan te trekken.' Hij heeft er dan een aantal jaren in het afvalbedrijf van zijn vader op zitten, waaronder een periode in Tsjechië. Zo gezegd, zo gedaan. Van Gansewinkel stapt in spoorwegonderneming ACTS, waarvan hij de naam later verandert in Husa Transportation. Het is een knipoog naar het Talpa van John de Mol. Talpa betekent mol in het Latijn. Husa betekent gans in het Tsjechisch.

Afvalpakket EU: 55 procent recycling in 2025

Het was één van de grootste ambities van het Estse voorzitterschap van de Europese Raad: een akkoord over afvalgerelateerde richtlijnen in het circulaire-economiepakket. Na een nacht lang onderhandelingen, lukte het op de valreep.

Afvalcontainers van de kade geplukt

Zoals een huisarts verwijst naar een specialist, zo schakelt de Douane de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in bij een vermoeden van illegale overbrenging. Inspecteur Arno Vink kan de rit naar het Douaneterrein op de Tweede Maasvlakte ondertussen bijna dromen. “Het meest bizarre was toch wel die lading papierafval uit Ierland, daarbij gingen we echt bijna over ons nek.”

Ambitieuze agenda's voor circulaire economie

Half januari hebben de vijf transitieteams hun plannen voor de versnelling van de circulaire economie aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat overhandigd. Gemeenten en de afvalsector kunnen zich wel vinden in de ambities van deze transitieagenda's. Ze zijn alleen niet gerust op de praktische uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van middelen.

Omgevingswet nog ver van bed afvalsector

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor de afvalsector? Dat is nog lastig te doorgronden al zal inhoudelijk waarschijnlijk niet zoveel veranderen. De meeste beroering wekt het verdwijnen van het eeuwenoude begrip 'inrichting'. En verder gelooft niemand dat het eenvoudiger, efficiënter of duurzamer wordt.

Hoe blockchain de circulaire economie helpt

Je zou het niet direct zeggen, maar het karakter van de circulaire economie en blockchain passen wonderwel bij elkaar. De initiatieven die nu gestalte krijgen, maken de koppeling van 'het nieuwe internet' aan fysieke producten concreet. Niet onontbeerlijk maar blockchain maakt het wel veel transparanter.

Door de ogen van ... Rogier Hörchner

Rogier Hörchner, afvaladvocaat bij Hörchner Advocaten, Breda.

Handhaafbaar of drijfzand?

De rechtbank Oost-Brabant waarschuwt handhavers met een uitspraak in een zaak tussen een provincie en een groenrecyclingbedrijf voor hun verantwoordelijkheid voor een duidelijke en actuele vergunning. Als niet duidelijk is wat er precies is aangevraagd en vergund, komt deze onduidelijkheid voor risico van het bevoegd gezag en niet voor risico van de vergunninghouder.

Naar een circulaire textielketen

Een kleine 40 procent van gebruikt textiel eindigt bij het restafval, terwijl het overgrote deel daarvan nog goed te benutten valt. Wolkat, gevestigd in Tilburg en Tanger, wil textielafval inzetten voor nieuwe mode of producten in een businessmodel waarbij ook tweedehands kleding een plaats heeft.

Bescheiden World Efficiency is “slechts het begin”

Klimaatoplossingen bestaan niet, vindt World Efficiency manager Stéphanie Gay-Torrente. Oplossingen die de impact op het klimaat verminderen wel. De afvalindustrie kan een steentje bijdragen, maar of ze thuishoren op World Efficiency “hangt wel af van de oplossingen die ze bieden.”

Uitdagende tijden

De wereld is in beweging en dus de afvalsector ook. Circulaire economie, Vang, duurzaamheid, grondstoffenakkoord, vinden steeds meer de weg naar onze sector. En de afvalsector is daarnaast ook nog met veel wet- en regelgeving omgeven, waarbinnen ook ontwikkelingen zijn te bespeuren. Hoe ziet onze toekomst eruit?

Van afval naar grondstof naar nieuwe toepassing

De grondstoffen die we nodig hebben voor onze consumptiegoederen zijn niet onbeperkt beschikbaar. Steeds meer mensen en bedrijven benutten de mogelijkheden van hergebruik van materialen. Hiermee voorkomen we de uitputting van de plaats waarvan wij als mens volledig afhankelijk zijn: onze aarde.