Uit de inhoud van Vakblad Afval! november 2018

Gevolgen 'no deal' brexit beperkt voor export RDF

Of de Britse regering en de EU tot een positieve brexit-deal komen, is medio oktober nog onduidelijk. Daarom bereiden de Britten zich ook voor op een 'no deal'-scenario. Tot tevredenheid van de RDF Industry Group hebben zij daarbij ook nagedacht over de impact van een harde brexit op de handel in RDF.

Exportvergunningen AEC's op de tocht

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil een eind maken aan de export naar Duitsland van gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij het verbranden van afval. Nederlandse afvalbedrijven lijken deze stoffen hierdoor op termijn gedwongen naar Renewi op de Maasvlakte te moeten sturen. De Raad van State moet uitmaken of dit terecht is.

Tammer houdt van de praktische kant van afval

Als 'echte' Tammer kon Robbert geen afscheid nemen van de afvalsector. Na zijn jaren bij familiebedrijf Gebroeders Tammer begon hij voor zichzelf met Venus Containers. “Met mond-tot-mondreclame richt ik me op mkb-bedrijven in de regio Utrecht. Hun vragen wil ik direct kunnen beantwoorden.”

Alles uit één hand bij HSM

Op het bedrijfsterrein van Schmitt Recycling in het Duitse plaatsje Besges staan een kanaalbalenpers, een papiervernietiger en een hardeschijfvernietiger - allemaal van HSM. Een bewuste keuze van eigenaar van het bedrijf Wolfgang Schmitt. Hij is dik tevreden over de machines en koopt dergelijke machines graag uit één hand.

Rijden voor een appel en een ei?

Volgens de Rabobank groeit de economie, stijgen de vraag naar en de omzet in het goederenvervoer en wordt de schaarste aan personeel in transport en logistiek groter. En toch is het rendement in deze sector laag. Te laag! Een interessante discussie over de waarde van transport volgde.

Recycling windmolenwieken nog in kinderschoenen

In het nieuwste Landelijk afvalbeheerplan (Lap3) staat dat composietafval in principe niet meer mag worden gestort. Dat geldt ook voor afgedankte rotorbladen van windmolens, die van thermohardende composiet zijn gemaakt. Omdat dit materiaal niet brandt in afvalenergiecentrales, is er binnen Nederland maar één verwerkingsmogelijkheid voor de wieken: Demacq in Vlissingen.

Vernieuwd concept voor Recycling 2018

Vakbeurs Recycling richt zich de aankomende editie op de gehele afvalketen. Behalve aandacht voor ontwikkelingen in recycling en verwerking van afval is er ook aandacht voor inzameling, transport, sortering en opslag van afval. Verder zijn er een Bouw en Sloop Area, Schroot en Metaal Area en wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een demoplein.

Circulaire traditie in Nijmegen

Nijmegen is dit jaar European Green Capital. De gemeente heeft die eretitel onder meer te danken aan de toewijding aan de circulaire economie. Tijdens het Recyclingsymposium 2018 vertelt wethouder Tiemens over de successen, de rol die een gemeente kan spelen in regionale verduurzaming en het samenspel met de afvalsector.

Solution provider voor de circulaire economie

Wereldleider in afvalrecycling, gevierd in de VS, maar in Nederland nog te vaak gezien als maker van machines voor de recyclingindustrie. Tijd voor een inkijk bij Bollegraaf Recyling Solutions. We gaan in gesprek met CEO Edmund Tenfelde, de man die trots propageert én mensen op technologisch en automatiseringsgebied zoekt.

Opslag van afvalstoffen onder tijdsdruk

Komt het door een toename van het aanbod of door de beperkte verwerkingscapaciteit? Steeds vaker is in het nieuws dat afvalbedrijven te veel afval opslaan en dan ook nog eens te lang. Daar wordt vaak handhavend tegen opgetreden, met als gevolg procedures, kosten en verbeurde dwangsommen. Volgt uit beleid en de wet een maximale opslagduur? Het antwoord is ja.

Door de ogen van ... Gijs Langeveld

Zelfstandig consultant afval en grondstoffen, Utrecht

SDE+ verandert niet ondanks onderbenutting

Voor het eerst sinds jaren is dit voorjaar minder SDE+-subsidie aangevraagd dan het budget van 6 miljard euro. Sterker nog, honderden aanvragen zijn vroegtijdig teruggetrokken en na beoordeling heeft RVO slechts 3,6 miljard euro toegekend. Het bedrag voor biomassaprojecten is daarentegen meer dan verdrievoudigd. Het kabinet ziet geen reden om in te grijpen.

Wie heeft de oplossing voor het plasticprobleem?

De mondiale berg van zwerfafval - met heel veel plastic - blijft maar groeien, zo liet de Wereldbank in september weten. Steeds meer initiatieven willen deze berg reduceren. Vakblad Afval! licht er drie uit: de Plastic Soup Surfer, de Plastic Soup Foundation en Trashpackers.

Arbeidsmarkt afvalsector: lastig maar geen paniek

De arbeidsmarkt barst uit zijn voegen. Veel bedrijven kunnen hun vacatures niet meer vervullen. Hoe zit het eigenlijk in de afvalsector? Lastig, zo blijkt. Vooral de vijver met chauffeurs is vrijwel leeg. En dus boren afvalbedrijven hun creativiteit aan om operationeel personeel aan zich te binden. Dat lukt aardig.

“Raadslid heeft ook zelf verantwoordelijkheid”

Het systeem van Gemeenschappelijke Regelingen is voor afvalinzamelaars en -verwerkers soms makkelijk (“we zitten bij de opdrachtgever aan tafel”), maar soms ook lastig (“het draait altijd om consensus”). Het is goed om raadsleden meer te betrekken bij de GR, maar over het algemeen zijn GR geen oncontroleerbare bolwerken, vinden Joost Reus van Avri en Daniël Walkot van Gad.

Samsom schudt Afvalconferentie op

De NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven kwamen op de Afvalconferentie voor het eerst met een gezamenlijk statement richting de overheid. De vonken sprongen er nog niet vanaf. Diederik Samsom had een verheffender verhaal, al trof de kritische bezoeker ook daar de nodige hiaten in aan.