Uit de inhoud van Vakblad Afval! maart 2019

Overheidsbedrijf nu grootste partij in inzamelmarkt

Grote verschuivingen hebben zich in de markt voor inzameling van huishoudelijk restafval dit jaar niet voorgedaan. Toch is die markt door de geleidelijke veranderingen van de afgelopen jaren nu structureel veranderd. Voor private partijen krimpt de markt nog steeds en neemt de concurrentie toe. Marktaandeel als bedrijf inleveren betekent echter niet dat je dat ook altijd kwijt bent.

Impact materialenbeheer op klimaat een 'overlooked truth'

In aanwezigheid van koningin Mathilde van België opende World Resources Forum Antwerpen eind februari de deuren. Belangrijkste conclusie van het evenement na drie congresdagen: circulaire economie is een hulpmiddel voor klimaatbeleid. De twee agenda's moeten aan elkaar gekoppeld worden.

20 procent reductie, 100 procent recyclebaar

Minder plastic, meer recyclaat en 100 procent recyclebaarheid. Dat zijn de doelen van het Plastic Pact. De ondertekenende afvalbedrijven moeten vooral voor voldoende sorteer- en recyclingcapaciteit gaan zorgen. Brancheverenigingen zien de doelstellingen over het algemeen als ambitieus.

Circulaire bouwketen is vooral logistieke uitdaging

Bij het slopen van een gebouw komt niet zelden heel wat materiaal vrij dat in theorie direct herbruikbaar is in een nieuw gebouw. In de praktijk blijkt het echter nogal eens lastig om hiervoor een afnemer te vinden. Daarom experimenteert Beelen met de digitalisering van gebouwen en ontwikkelt het een circulaire bouwhub.

"Het moeilijkste is het eigenaarschap"

In 2050 moet de bouw volledig circulair zijn. Althans, dat doel hebben de Rijksoverheid en de bouwsector samen gesteld. De huidige wet- en regelgeving maakt circulair bouwen voorlopig soms nog lastig. “Met kleine veranderingen kan de overheid sturen.”

'Impact milieucriminaliteit ernstig onderschat'

Nederlandse toezichthouders en handhavers worstelen met de aanpak van milieucriminaliteit. Nog te vaak krijgen ze van bestuurders te weinig ruimte en middelen om criminelen met lak aan het milieu op te sporen, te stoppen en te bestraffen. Maar ze blijven strijdvaardig, zo bleek onlangs op een congres over milieucriminaliteit.

Door de ogen van ... Marchel van de Grift

Marchel van de Grift, directeur Nedvang, Rotterdam.

Hoe Ericsson de overstap naar circulair maakt

Het 5G-netwerk staat op de drempel. Als leverancier van netwerkcomponenten aan telecom-operators als KPN en Vodafone-Ziggo, is Ericsson in Nederland een belangrijke speler. Het Zweedse bedrijf is zich al twintig jaar bewust van de milieu-impact van de hele keten. Daarom is de ultieme ambitie om alle apparatuur zelf in te nemen en te recyclen. Dat kan nog wel beter.

Een flinterdunne scheidslijn

Op sociale media reageer ik niet langer met het hieronder afgedrukte tekeningetjes op alle, in mijn ogen, discutabele en onterechte beweringen van circulaire activiteiten. Als ik alle verhalen moet geloven, is de aarde er al tien keer mee gered van de ondergang. De tekeningetjes kloppen niet helemaal, de waarheid ligt genuanceerder.

Registratie nanomaterialen voorlopig geen sinecure

Wat gebeurt er eigenlijk met nanodeeltjes tijdens hun levensloop, van productie tot afvalverwerking? Binnen het EU-project NanoFase wordt getracht dat te voorspellen. Ondertussen zet de EU stappen om het gebruik van nanomaterialen te reguleren, daarbij worstelt ze echter al jaren met de definitie.

Handelen in gebruikte onderdelen van schadeauto's

Jaarlijks verkoopt autodemontagebedrijf Kempenaar bv - vooral via zijn website - de bruikbare onderdelen van zo'n duizend schadeauto's aan onder meer garages en particulieren. “Het 'autohotel' waarborgt niet alleen de kwaliteit van de onderdelen, maar zorgt er ook voor dat we de ruimte efficiënter benutten.”

Evoa en dwangsommen

Een bedrijf exporteerde met grote regelmaat afvalstoffen, zonder aan de vereiste wettelijke bepalingen te voldoen. Om dit bedrijf in het gareel te krijgen, legde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een last onder dwangsom op. Volgens het voorlopige oordeel van de Raad van State was dit toegestaan, behalve dat één onderdeel te strikt was geformuleerd.

GipsNet recyclet gipsafval tot hoogwaardig poeder

GipsNet verwerkt sinds 2005 de moeilijk te recyclen afvalstromen gips en gasbeton. In de dagelijkse praktijk worden gips en gasbeton als één afvalstroom gezien, terwijl het hier om twee verschillende afvalstromen met beide andere specifieke eigenschappen gaat.