Uit de inhoud van Vakblad Afval! februari 2020

Impact importheffing moet nog komen

De importheffing is een feit. De Eerste Kamer heeft er ondanks kritische vragen uiteindelijk mee ingestemd en een kort geding haalde niets uit. Nu worden langzaam de eerste effecten zichtbaar.

Kwaliteit als sleutel voor hogere opk-prijzen

De daling van de prijzen voor oud papier en karton (opk) zorgt voor problemen: zo zijn inmiddels diverse papierinzamelaars en -verwerkers failliet gegaan. Hoe kan dit worden opgelost? “Denk bij het ontwerp van papieren en kartonnen producten al na over de recycling.”

Dertig jaar sleutelen aan Nederlands afvalbeleid

Ondanks een paar kleine missers gaat er wat afvalbeleid betreft niets boven Nederland. Dat is de overtuiging van Herman Huisman. Stuwende krachten achter het succes zijn volgens hem de overlegstructuren. Dat klinkt niet erg spectaculair, maar dat is wel “waarom een heleboel dingen in Nederland lukken”.

'Via-via inbesteding' van Bar-afval een kunstgreep?

Is de quasi-inbesteding van de afvalverwerking van de Bar-gemeenten via Irado bij Afvalsturing Friesland een kwestie van legitieme contractvrijheid? Of gaat het hier om een kunstgreep waarmee de gemeenten de aanbestedingsplicht hopen te omzeilen?

Minder AEEA bij schrootbedrijven

In 2018 kreeg schrootbedrijf Jansen Recycling Group een officiële waarschuwing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een inspecteur had Weeelabex-materiaal ontdekt op de locatie in Vlaardingen. Bij een hercontrole een jaar later blijkt er veel ten goede veranderd bij Jansen én in de keten. “Er zijn echt stappen gemaakt.”

Retourspecialist BuyBay opent aanval op verspilling

De grootste webwinkels in de wereld zijn meester in het tegen lage kosten verzenden van de meest uiteenlopende producten. Van het efficiënt managen van retouren hebben ze vaak een stuk minder kaas gegeten. Retourspecialist BuyBay helpt ze retouren beter te verwaarden. “Voor ons is het onvoorstelbaar dat we een product zomaar weggooien.”

Plastics Recycling Show Europe keert terug in Amsterdam

De Plastics Recycling Show Europe (PRSE), de pan-Europese beurs en conferentie gewijd aan kunststofrecycling, keert op 27 en 28 oktober 2020 terug naar de RAI Amsterdam.

Door de ogen van ... Ronald Balvers

Ronald Balvers, directeur GP Groot Recycling/manager Sortiva, Alkmaar

Waar zijn de verliezers van de circulaire economie?

De circulaire economie kent winnaars, maar ook verliezers. Dat moet haast wel. Maar vaststellen wie die verliezers eigenlijk zijn en hoe groot de schade is, blijkt nog niet zo eenvoudig.

Elektrisch inzamelen dichterbij als inzamelaars samenwerken

De inzameling van bedrijfsafval met soms wel acht of negen inzamelvoertuigen van verschillende inzamelaars zorgt in binnensteden voor onnodige drukte, extra uitstoot van schadelijke emissies en is niet kostenefficiënt. Proeven waarbij inzamelaars afval gezamenlijk inzamelen met een neutraal voertuig, tonen aan dat het anders kan.

Geen vrijbrief voor Orac's

Besluiten over het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (Orac's) vormen een onophoudelijke bron van rechtspraak. Orac's zijn nodig, iedereen wenst ze, maar niet in de buurt van de eigen woning. Een perfect voorbeeld van een geval not in my back yard.

De klopjacht op grondstoffen in de kwd-sector

Al een paar jaar is er een lichte spanning voelbaar tussen beleidsmakers en inzamelaars over de rol van de inzamelsector in de jacht op meer grondstoffen uit het kwd-afval. En soms leidt spanning tot het gewenste resultaat. Laat dat nu ook zo zijn.

Wereldprimeur voor Renewi met Volvo FE Electric

Als eerste organisatie wereldwijd heeft Renewi een order geplaatst voor een Volvo FE Electric 6x2 met elektrische kraakpersopbouw. Het actief kunnen terugdringen van emissies, het verder verduurzamen van de vloot en het leveren van een concrete bijdrage aan een schonere leefomgeving zijn voor Renewi de voornaamste redenen om te investeren in het elektrische voertuig.