Uit de inhoud van Vakblad Afval! mei 2020

Statiegeld op kleine plastic flessen

Het bedrijfsleven krijgt veertien maanden de tijd om een statiegeldsysteem in te voeren waarmee vanaf 1 juli 2021 alle flessen van minder dan 3 liter bij 12.000 punten kunnen worden ingenomen. Blikjes moeten ook uit het zwerfafval, zo niet, dan komt er ook statiegeld op.

Op zoek naar nieuwe stokpaardjes

In de algemeen overleggen Circulaire Economie in de Tweede Kamer gaat traditioneel veel aandacht uit naar statiegeld - eerst naar de mogelijke afschaffing, later vooral naar de mogelijke uitbreiding van het statiegeldsysteem. Inmiddels lijkt het tijd voor andere onderwerpen.

Samenwerking helpt afvalsector voorlopig door coronacrisis

Veranderende afvalstromen, afwijkingen van de normale regelgeving en een historisch lage olieprijs die de afzetmarkt voor recyclaat bedreigt: de coronacrisis drukt haar stempel op de Nederlandse afvalsector.

Europees actieplan doorbreekt vicieuze cirkel

De markt voor secundaire grondstoffen komt moeizaam van de grond. Het Europese Actieplan Circulaire Economie kan hier serieus verandering in brengen. Vooral de verplichting om meer recyclaat in producten op te nemen, spreekt de sector aan. De positieve impact van exportbeperking zal bescheiden zijn zolang interne belemmeringen blijven bestaan.

"Coronacrisis maakt aanpak zwerfafval complexer"

Nadat het kabinet mensen vroeg zoveel mogelijk thuis te blijven om de verspreiding van corona tegen te gaan, verwachtte Helene van Zutphen dat het zwerfafval op straat af zou nemen. Na enkele weken kwam de directeur van Nederland Schoon daar al op terug. “Het zwerfafvalprobleem wordt niet kleiner.”

"Verwerking corona-afval geen probleem"

Door een goede samenwerking tussen afvalbedrijven en het bevoegd gezag lijkt voorkomen dat er tijdens de coronacrisis een tekort aan verwerkingscapaciteit voor corona-afval kon ontstaan. “Doordat er snel is geschakeld, hebben we het afval steeds op een veilige manier kunnen verwerken”, zegt Ron Roffel, operationeel directeur van Zavin.

NTCP kwantificeert kwaliteit van plasticrecycling

Ruim zestien maanden nadat staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat de komst van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) aankondigde, worden de eerste innovaties in de sorteerlijn van dit centrum getest. “De meeste verbeteringen in de plasticrecycling zijn te behalen in het sorteren en het wassen.”

Andere financiering nodig voor innovaties in nascheiding

Om de Vang-doelstellingen te halen, kijken gemeenten onder meer naar het invoeren van het nascheiden van restafval. Voor het financieren van innovaties op dit gebied bestaan meer mogelijkheden dan enkel de afvalstoffenheffing, zeggen Reinier van der Vusse en Michiel Kort van adviesbureau RebelGroup.

Corona de ultieme testcase voor verenigingen?

Toegevoegde waarde die uitstijgt boven wat bedrijven zelf kunnen, daar gaat het in wezen om bij branche- en ondernemersverenigingen. De laatste jaren buigen verenigingen zich steeds vaker over de vraag wat die toegevoegde waarde is om zo de organisatie in te richten dat zij flexibel is en zich snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Corona lijkt de ultieme testcase.

Avri ziet nieuwe rol voor zichzelf

Met de overstap naar omgekeerd inzamelen is het doel van de Avri-gemeenten voor 2020 in zicht: gemiddeld 75 kilo restafval per inwoner per jaar. De komende jaren gaat Avri, de gemeenschappelijke regeling van de regio Rivierenland, naar manieren op zoek om betere prijzen te krijgen voor de grondstoffen.

Afvalbranche wil harmonisering in herziening Evoa

De afvalbranche heeft haar verlanglijstje doorgegeven voor de herziening van de Evoa. Vooral harmonisering tussen lidstaten en lagere administratieve lasten zijn bij meerdere partijen gewild.

Aanbesteden met impact voor Limburg

Limburg gooit de verwerking van huishoudelijk afval over een andere boeg. Geen vastgetimmerde contracten meer, maar flexibele processen om gezamenlijk hoogwaardig afval te verwerken. In plaats van hoofdaannemer worden afvalverwerkers een coalitiepartner. Die aanpak moet zowel het klimaat als de regio vooruithelpen.

Door de ogen van ... Rob Buurman

Rob Buurman, Directeur Recycling Netwerk Benelux, Utrecht

Een bescheiden feestje

Nee, het is geen beleid dat het hoofdkantoor van de International Solid Waste Association (Iswa) iedere tien jaar naar een ander land verhuist. Toch is dat de afgelopen decennia wel het geval geweest. Na Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk verhuisde Iswa begin dit jaar naar Rotterdam. De komende tien jaar zal de vereniging vanuit ons land gerund worden door nieuwbakken directeur Marc Tijhuis.

Kat-en-muisspel met een aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat niet altijd van een leien dakje. Dat ondervond ook een bedrijf uit Houten. Zelf gaf het bedrijf wijzigingen in de aanvraag niet duidelijk aan, waarop het bevoegd gezag weer onterecht delen weigerde. Met een gang naar de rechter tot gevolg.

Bollegraaf: ontwerper en bouwer van sorteerinstallatie NTCP

Bollegraaf Recycling Solutions is wereldspeler op het gebied van engineering en productie van turn-key recyclingoplossingen. Zestig jaar aan kennis en ervaring over het sorteren van (plastic)afval heeft eraan bijgedragen dat Bollegraaf Recycling Solutions de opdracht heeft gekregen voor het ontwerp en de bouw van de sorteerinstallatie voor het onafhankelijke Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP).

Indaver blijft zoeken naar oplossingen

De coronacrisis stelt elk bedrijf voor een uitdaging. Als afvalbedrijf valt Indaver onder de categorie 'cruciale sector'. Dat betekent dat ze de bedrijfsactiviteiten en de verwerking van een aantal kritische afvalstromen zoveel mogelijk dient te waarborgen. Het kunnen inzetten van eigen verwerkingsinstallaties blijkt een belangrijk voordeel te zijn in een markt die onder druk staat.