Uit de inhoud van Vakblad Afval! juni 2020

Doorpakken met circulaire economie in coronatijd

Nederland is op weg naar een circulaire economie. Zo kijkt staatssecretaris Van Veldhoven naar de ontwikkelingen. Europa volgt, maar het CE-actieplan van de Europese Commissie is ook voor Nederland onontbeerlijk om een volgende stap te zetten. De coronacrisis maakt het extra moeilijk, maar in de Tweede Kamer is geen roep om op de schreden terug te keren.

"We hopen op een V-shaped recovery"

Renewi zet de weg omhoog in. In het gebroken boekjaar 2019/20 werd 20 miljoen minder verlies geleden dan een jaar eerder en de verwachting is dat er dit jaar weer zwarte cijfers geschreven kunnen worden. “Als we geen dubbele dip van corona krijgen.”

Tijdens het spel de regels veranderen

“Willen we echt naar de circulaire economie toe, of doen we dit voor de bühne?” Dat is het gevoel dat Cécile van Oppen overhoudt na het lezen van het rapport Naar een economie zonder afval van de Rijksoverheid. Maar hoe zou het beleid voor de transitie er dan wél uit moeten zien? Daarover delen ook Derk Loorbach en Joost van Maaren hun mening.

Monopolie of concurrentie in de AEEA-sector?

Nog voor de zomer beslist het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of het een verzoek voor een algemeen verbindend verklaring (AVV) van Stichting Open goedkeurt, voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Weee Nederland verzet zich tegen deze aanvraag. “We zijn bereid een toekenning voor de rechter aan te vechten.”

Vizier op textiel

Europa en Nederland hebben in hun circulaire strijd de textielbranche ontdekt. Producenten verantwoordelijker maken voor de hele keten lijkt veelbelovend. Dan moet wel de aanbesteding van kledinginzameling op de schop, de sortering gedifferentieerder en recycling innovatiever en fors opgeschaald. H&M en Euratex zijn terughoudend.

Krijgt voedselrestenvermaler voet aan de grond in Nederland?

In hoogbouw eindigen groente-, fruit- en etensresten (gfe) nog te vaak bij het restafval. Voedselrestenvermalers in keukens kunnen uitkomst bieden, maar mogen in Nederland niet worden aangesloten op het riool. Amsterdam gaat daarom experimenteren met een systeem met een aparte opvang en hoogwaardige verwerking.

Een goudeerlijke keten

Het schenden van mensenrechten, milieu of biodiversiteitschade: in de goudketen komen wereldwijd helaas nog altijd veel misstanden voor. Om deze risico's met zoveel mogelijk partijen aan te pakken, is in Nederland het goudconvenant gesloten. Volgens convenantvoorzitter Giuseppe van der Helm is het belangrijk dat ook recyclingbedrijven deelnemen. Maar welke invloed kunnen zij uitoefenen?

Door de ogen van ... Angeline Kierkels

Angeline Kierkels, algemeen directeur/CEO Meerlanden, Rijsenhout

Nederlandse kansen in Colombiaanse afvalsector

Hoewel grote Colombiaanse steden een inzamelpercentage kennen van bijna 100 procent, wordt slechts 8,6 procent van het afval in het Zuid-Amerikaanse land gerecycled. Toch heeft de overheid er vorig jaar een circulaire-economiestrategie gepresenteerd. “Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven, als ze de tijd nemen om het land goed te leren kennen.”

Wat nou, marktfalen?

De afvalsector is zeer sterk gereguleerd, de overheid heeft een stevige vinger in de pap. Maar soms stopt zij haar hele hand erin, waardoor de speelruimte van de markt wordt beperkt. Het moet maar eens gezegd worden. De private inzamelaars worden steeds verder teruggedrongen in hun markt. Op basis van onterechte argumentatie.

“Nog zo veel mogelijk met niet-recyclebaar afval”

De N+P Group voorziet de cement- en bouwstoffenindustrie en elektriciteitscentrales van alternatieve brandstoffen uit afvalstromen. Papierslib en steenwolgranulaat worden als alternatieve grondstof geleverd aan onder andere de keramische industrie. Met name de omzet uit de brandstoffen zal de komende jaren als een raket omhoog schieten, verwachten CEO Karel Jennissen en zijn zoon Lars.

Duwbak in slechte staat is afvalstof

Een sloopwerf liet een binnenvaartschip vanuit België naar Nederland komen, zonder de vereiste Evoa-documenten. Volgens de werf was het schip aangekocht voor doorverkoop, maar voor de rechter was onder meer de slechte staat voldoende reden om de duwbak als afvalstof aan te merken.

Vecoplan ontvangt Red Dot Award voor VEZ 3200

Vecoplan AG is met de nieuwe voorshredder VEZ 3200 dit jaar een van de winnaars van de Red Dot Award: Product Design. Deze shredder is speciaal ontwikkeld om alternatieve brandstoffen te maken.

Brigade draagt steentje bij aan veiligheid

Het gebeurt helaas nog steeds dat een voetganger of fietser door een huisvuilwagen wordt geraakt bij het afslaan. In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 heeft minister Van Nieuwenhuizen de ambitie uitgesproken om naar nul verkeersdoden te gaan in 2050. Die ambitie biedt volop kansen voor Brigade.